>
Werk in uitvoering,
zie Toelichting
top
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.

Keuzelijst diverse afbeeldingen

VAREN


Sleepvaart (menu).
Duwvaart (menu).
Beurtvaart (menu).
Transporten deel 1.
Transporten deel 2.
Averij, bergingen, etc.
Averij aan de tanker Colombus.
Bergingen.
Berging mvs Gemmy.
Voortstuwing.
Mechanische voorstuwing overzicht.
Bomen, roeien, jagen, enz.
Jagen.
Wrikken.
Slepen. (menu)
Duwen. (menu)
zie ook menu onderdelen.
Ladingen:
Deklast en deklading.
Laden en lossen.
Deel 2.
Oude hulpmiddelen
Deel 2.
Moderne hulpmiddelen.
Hijswerktuigen.
Suikerbieten. (mmv K. Keijzer.)
vervolg.
Veevoer. (mmv K. Keijzer.)

Het leven aan boord:


Huishoudelijke zaken.
deel 2.
Kannen, vaatjes, e.d. .
Onderhoud.
Scheepshonden.
Een hondenleven aan boord.
Scheepssier.
Bemanning.
Stuur'man' op een mps.
Auto aan boord.
deel 1.
deel 2.
Winterse en andere ongemakken.
Drinkwater.
Meer ongerief.
Vaart door het ijs.
Diverse foto onderwerpen.
Visserij.
Restanten.
Diverse schepen.
Documenten, bescheiden, e.d.:
Overzichten:
deel 1.
deel 2.
Arbeidsvoorwaarden, enz. 1956.
Bevrachtingsboekjes.
Bevrachtingsboekje klipper 'Lauda Ducem' .
Bevrachtingszegels.
Eigendomsbewijs fa. de Hoog.
Documenten Groep(s)letters.
Schepen met een groepletter.
Keuringsrapporten.
Olie-afgifteboek.
Documenten oorlogsschade 1.
Documenten oorlogsschade 2.
Scheepspatent.
Schippersfonds.
Vrachtvergunning.
Scheepsmetingen e.d. Meetbrief.
Scheepsmeting.
IJkmerken en ijkschalen, Deel 2.
IJkschalen.
Diepgangmerken.
Tekeningen:
Indelingen (in voorbereiding).
Romp- en spantvormen.
Lijnenplannen.
Diverse constructies zie:
Menu Onderdelen: constructies.
Verzamelingen.
Catalogi, folders e.d.
Old Hill Company 1. (Metaalwaren)
Old Hill Company 2. (Metaalwaren)
Touw en staaldraad:
Touw, touwwerk, en dergelijke.
Touwbehandeling.
Schiemansgereedschappen.
deel 1.
deel 2.
Staaldraad.
toepassingen.

Gereedschappen, werktuigen, materialen, e.d.


Overzicht handgereedschappen.
17de eeuwse gereedschappen.
Oude gereedschappen houtbouw.
Oude gereedschappen staalbouw.
deel 1.
deel 2.
deel 3.
Oude werfwerktuigen.
Krikken en windes.

Het klinken, koudklinken.
Knippen met een balschaar.
Staalplaat en profiel.

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Ede.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Kopie├źn naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn niet toegestaan!
Over het algemeen zullen de inzenders van het materiaal een verzoek
tot het gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken