top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Documenten e.d.

deel 1Naar menu scheepspapieren.


meetbrief2
Bijlbrief betreffende de ijsbreker 'IJsbeer' afgegeven door de
Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij, Amsterdam.
Bron: Stadsarchief Amsterdam,
Inventaris 1078, bestand KLAM04553000063 (groter formaat)


meetbrief2
Binnenzijde van een meetbrief. ((Meer foto's)
Inzender: Pieter Klein.(groter formaat)


brandmerk-kaart001
De registratiekaart voor het brandmerk 230 B Zwolle 1928 later steilsteven Variatie.
Inzender: A. Mud, Leeuwarden.(groter formaat)


brandmerkopdracht
Ontvangstbewijs in verband met de bevestiging van een eigendomsverklaring door het hypotheekkantoor. Dit behelst tevens de opdracht tot inbeitelen van het brandmerk voor de Klipper Elisabeth van Tjidde Goos. Het betreft hier een brandmerk van voor 1928 reden waarom de bekende 'B' in 6925 Rott 1910 ontbreekt. Later krijgt het schip brandmerk 3359 B Rott 1928.
Inzender: A. de Jongh / T. Goos. (groter formaat)


geen
Bewijs van inschrijving in het kadaster voor het motor(tjalk)schip 'Aeolus'. Officieel bekend als Bewijs teboekstelling schip.
Inzender: George Snijder, Leeuwarden. (groter formaat)


naamswijziging_kadaster
Fragment van de aangifte bij het scheepshypotheekkantoor van een naamswijziging.
Inzender: Ton de Hoog, Gouda. (Volledig document) (Achterzijde).


bewijs_van_eigendom
Een eigendomsbewijs zoals dat in 1941 afgegeven werd. (Naar volledig document)
Ingezonden door T. de Hoog, Gouda.scheepspatent
Het titelblad van het 'Scheepspatent voor de Rijn' van
het Rijnschip 'Lauda Ducem' van A van Greffen. (meer foto's)
Inzender: Pieter Boers. (groter formaat)


rijnpatent
vervoersbewijs
Een Rijnpatent uit 1961.
Inzender: F. Zondag, Scheemda. (groter formaat)
Een vrachtvergunning uit 1975. (meer foto's)
Inzender: Matthijs Sandijk, Den Helder.
(groter formaat)

vaarbewijs
Binnenzijde van een Klein Vaarbewijs II uit 1984.
Inzender: Pieter Klein.(groter formaat)


bekwaamheidsgetuigschrift
Een Belgisch bekwaamheidsgetuigschrift. Een document waarmee dames aan boord hun vakbekwaamheid als scheepsjongen konden aan tonen.
Inzender: S. Hameete. (groter formaat)

bekwaamheidsgetuigschrift
De ommezijde. Om privacy-redenen zijn de persoonsgegevens gewist.
Inzender: S. Hameete. (groter formaat)


boorbriefje
Een zogenaamd boorbriefje. (Overige keuringscertificaten).
Archief: Pieter Klein. (groter formaat)


acte_van_aandeel
Een acte van aandeel.
Inzender: F. Zondag, Scheemda. (groter formaat)

acte van aandeel
Een ander, meer recent, exemplaar.
Archief: Pieter Klein. (groter formaat)

bevrachtingsboekje
Een bevrachtingsboekje. 1972-1979.
(meer bevrachtingsboekjes)
Foto ingezonden door Th. J. F. Schalke. (groter formaat)

charter
Een charter (vervoersovereenkomst) voor het schip Twente-Rijn.
Inzender: Harry de Groot. (groter formaat)


bevrachtingszegels
Bevrachtingszegels uit 1940. (meer afbeeldingen.)
Foto ingezonden door Th. J. F. Schalke. (groter formaat)


werfboekje-ijsboeier
De tekst uit het boekje in leesbare vorm:

Maat van de ijsboeier
vlak lang
1,25 van voor
1,25 van achter
6,75 m.
1,07 m.
0,94 m.
boot naar goeddunken
boeysel 18 breed met zoom, 14 zonder zoom
zij
tussenborden
zeeg

61 diep
65 breed
33 voor zonder boeysel
30 achter
Een pagina uit een werfboekje betreffende de bouw van een ijsboeier voor Dhr. Snijder.
Afb. N. Vader, Broek op Langedijk. (groter formaat)
 


Naar deel 2.Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken