top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


KoudklinkenMenu Gereedschap.


klinken-nico-vader01
Drie verschillende tegenhouders (dolly's),
zes verschillende klinknagels en een klinkhamer.
Foto: Nico Vader, Broek op Langedijk, September 2007. (groter formaat)


klinken-nico-vader03
De nagel is door het gat gestoken,
de dolly wordt stevig aangedrukt en het klinken kan beginnen.
Foto: Nico Vader, Broek op Langedijk, September 2007. (groter formaat)


klinken-nico-vader04
De klink zit stuik, maar steekt nog uit.
Foto: Nico Vader, Broek op Langedijk, September 2007. (groter formaat)


klinken-nico-vader05
Men slaat verder tot de klink een mooie platte 'kop' heeft.
Foto: Nico Vader, Broek op Langedijk, September 2007. (groter formaat)


resultaat
Het resultaat.
Foto: Nico Vader, Broek op Langedijk, September 2007. (groter formaat)Voorbeelden 'gewoon klinkwerk':

klinken-meppelink
Klinknagelgaten zijn gesouvereind. Rond 1900 koos men de lengte van de klink dusdanig dat bijna al het materiaal in het gat paste. Later nam men de klinken wat ruimer zodat er een platte 'kop' over gat gevormd kon worden. Op deze foto zijn duideijk de afdrukken van deze grotere koppen te zien.
Foto: Jan Meppelink, Delft, 22 mei 2007. (groter formaat)


ijk-duidelijk-meppelink
Deze foto laat duidelijk OUD-klinkwerk zien. Aan de steelzijde is geen kop gevormd, maar het materiaal past geheel in het gesouvereinde gat.
De klink rechts van het ijk is of niet goed geklonken,
of te lang genomen, of van later datum.
Verder een ingebeiteld ijkmerk zoals dat op de oudere schepen te zien is.
Daaronder de ijkschaal.
Foto: Jan Meppelink, 9 maart 2007. (groter formaat)

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken