top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Documenten e.d.

deel 2Naar menu scheepspapieren.
Terug naar deel 1.


olieafgifteboekje
De omslag van een olieafgifteboekje. Meer foto's olie-afgifteboekjes.
Inzender: F. Logghe. (groter formaat)


douane-olie
Het olieboek; een contrôle-middel op het olie- of leugenboek.
Inzender: F. Logghe. (groter formaat)

"OUZOVD" van het Kustvaartforum schrijft hierover:
Dit moest bij het bunkeren in Duitsland door de olieboer worden ingevuld en afgestempeld. Een blad bleef bij de olieboer en het andere in het boek. Het volgnummer van dit blad moest in het olieboek(Betriebsbuch) met het aantal liters ingevuld worden. Bij de jaarlijkse controle op het Zollamt moest je het hele zooitje inclusief je Genehmigung voorleggen. En als er dan een rekenfout in zat kreeg je op sommige plekken een 'Belehrung' (deze was wel gratis, integenstelling tot die van de WSP). Als je onderweg controle kreeg van de zwarte bende moest het olieboek ook kloppen.

distributiewet1974
Een distributieboekje. Inzender: Matthijs Sandijk. (groter formaat)

De wet mag dan uit 1939 stammen; dit boekje is veel nieuwer, want eind 1973 werd de distributiewet door de 'oliecrisis' weer actueel.
De oliecrisis begon voor de VS op 16 oktober 1973. Het embargo tegen Nederland werd tussen 23 en 28 oktober van kracht. Op 25 december verzacht de Opec zijn sancties lichtelijk en begin januari 1974 besluit de Opec de olieprijs tijdelijk niet meer te verhogen. Het officiële einde van de crisis is op 17 maart 1974.

distriboek
De eerste bladzijde van een distributieboekje toont de scheepsgegevens.
Inzender: Matthijs Sandijk. (groter formaat)


distriboek3
Het boekje toont slechts één vermelding. Benzine voor de 'startmotor'.
De oliecrisis liep gelukkig met een sisser af. Alleen bezine werd gerantsoeneerd en het hele distributiesysteem werd na één maand alweer afgeblazen.
Inzender: Matthijs Sandijk. (groter formaat)


offerte motor
Begroting met betrekking tot het gebruik van een 2 cylinder 36 pk Avance motor.
Archief: Fam. Fortuin-Winkel.(groter formaat)


offerte motor
Bladzijde 2 van de begroting.
Archief: Fam. Fortuin-Winkel.(groter formaat)


a73
Het speciale zwemdiploma voor schipperskinderen.
Inzender: Han Visser. (groter formaat)

a72
De ommezijde van het zwemdiploma.
Inzender: Han Visser. (groter formaat)


gilde
Bewijs van lidmaatschap van het  "Fonds Groot Schippersgilde".
Inzender: T. de Hoog, Gouda. (groter formaat)

Meer informatie en afbeeldingen inzake het schippersgilde.


binnenlandsvaardersgilde
Verlofbriefje uit 1676 van het binnenlandsvaardersgilde Amsterdam. Het gaf vrijstelling van de plicht uitsluitend volgens de reglementen van het gilde lading te vervoeren.
Bron: Stadsarchief Amstedam, Inventaris 366. (groter formaat)


omcircelde-letter1
De toekenning van de zogenaamde groepsletter aan het binnenvaartschip Wijka van Gerrit Jongsma uit Groningen (99 B Gron 1927).
Inzender: H. Visser, Zwolle. (groter formaat)

Tekst en uitleg betreffende de Groepsletter.
Meer afbeeldingen inzake Groepsletters

oorlog_seetransport
één van de vele papieren, die het varen in oorlogstijd met zich mee bracht.
(Meer documenten.) Inzender: T. de Hoog, Gouda. (groter formaat)


medaille
De medaille die Pieter Dongelmans, geboren 1858, kreeg voor 40 jaar trouwe dienst als walbaas bij de Stoomboot Onderneming Concordia, Arnhem.
(Diameter 46mm, materiaal brons.)
Inzender: Rob Dongelmans, Rucphen. (groter formaat)


mastcertificaat
Als zeilend bedrijfsvaartuig dient men in het bezit te zijn van diverse certificaten.
Inzender: S. R. M. Chamboné, Loosdrecht. (groter formaat)


Terug naar deel 1.

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken