top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


ScheepsmetingNaar menu scheepsmeting e.d..

meten in de winter
Voor een meetbrief afgegeven kan worden moet er gemeten worden, daarbij heeft men het weer niet voor het uitzoeken. Bij de meting wordt de maat genomen van een groot aantal horizontale plakken en een beperkt aantal vertikale segmenten. Zijn er van het vaartuig betrouwbare tekeningen beschikbaar dan vervallen een groot aantal van deze moeizame metingen. Verder worden voor de registratie van het vaartuig een groot aantal gegevens
ondermeer met betrekking tot motoren en toerusting genoteerd.
Foto: Jan Meppelink, Woudsend, december 2005. (groter formaat)


meetboekjes
De resultaten van de metingen worden genoteerd in de meetboekjes.
Alle meetboekjes vanaf 1927 op een rij. Totaal circa 5000 stuks met de volledige Nederlandse binnenvaartvloot.
Foto: Jan Meppelink, Rotterdam 26 juni 2008. (groter formaat)


tekentafel_scheepsmeting
Indien er van het vaartuig geen tekeningen beschikbaar zijn, zal men deze moeten gaan maken. Aan de hand van de tekeningen kunnen tussenliggende maten bepaald en de volumes van de verschillende 'parten' berekend worden.
Foto: Jan Meppelink, Delft, 19 juni 2008. (groter formaat)


curven_tekenen
Curven tekenen. Het uitzetten van de halve lengte van een deel van de boeg.
Foto: Jan Meppelink, Delft, 19 juni 2008. (groter formaat)


meetstaten
Uiteindelijk komen de gegevens dan terecht in de meetstaten. Waarna alle gegevens in de meetbrief geplaatst kunnen worden. Voor de relatie tussen de verschillende meetbrieven, metingen, meetstaten en ijkmerken gebruikt men een code bestaande uit een afkorting van het meetdistrict, een volgnummer en de hoofdletter N. Deze relatie wordt vastgelegd in zogenaamde liggers.
Oude meetstaten in het archief van de Scheepsmetingsdienst.
Foto: Jan Meppelink, Rotterdam 26 juni 2008. (groter formaat)


binnenzijde_meetbrief
Het voorgaande resulteerd dus in een meetbrief met links de omschrijving van de plaatsing der ijkmerken. Rechts: toename van de waterverplaatsing per centimeter inzinking; ook centimeterlijst genoemd.
Afb. Pieter Klein.

(Bestand met de volledige meetbrief)

aanbrengen_ijkmerk
Op het schip kunnen vervolgens de ijkmerken geplaatst worden.
Het aanbrengen van een ijkmerk in een sleepboot met duwsteven.
Naam: F 50 Eni-nummer: 2717119 Meetbriefnummer: HN 10514,
Plaats: Werkendam
Foto: Jan Meppelink, 20 juli 2005. (groter formaat)


ijkmerk_meetbriefnummer
Een ijkmerk met alleen het meetbriefnummer. (meer ijkmerken)
Het schip is hermeten onder hetzelfde nummer: administratief een ramp! Het oudste ijk is wit opgeschilderd. Deze merken zijn van het in 1905 te Gaastmeer gebouwde skûtsje "De tijd zal 't leeren" van schipper U. de Jong.
Het brandmerk is 108 B SNEEK 1935.
Foto Jan Meppelink, Terhorne, 22 juli 2007. (groter formaat)


ijkmerk_tonnenmaat
IJkmerken met alleen de tonnenmaat.
Het witte merk toont 26,166 ton, het andere 29,207 ton.
Ook hier is het oudste ijk, wat dus vervallen is, opgeschilderd.
Foto Jan Meppelink, Terhorne, 22 juli 2007. (groter formaat)


geen
Merkijzers zoals deze (ook) door de meetdiensten gebruikt werden.
Foto origineel: Het scheepvaartmuseum, Amsterdam. (groter formaat)

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken