top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


ScheepssierScheepsier Ronde en Platbodemjachten op SSRP.nl.


hoorn_v_overvl
Prinswerk en de Hoorn van Overvloed op het roer.
Foto Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen 2001. (groter formaat)


botter_sneek_juli04d
Nog wat prinswerk.
Foto Pieter Klein, Sneek, juli 2004. (groter formaat)


turkse_knopen
Het uiteinde van een trapleuning, versierd met Turkse Knopen.
Foto Pieter Klein. (groter formaat)


maja-018
Het hek van de Kempenaar 'Maja'. Bij de vormgeving en het schilderen van de schotten, die de hennegatskokers steunen, maar ook bij het laddertje, enz.
heeft men aan het mooi gedacht.
Inzender: B. v, Roest, Schoonhoven. (groter formaat)


steilst_sneek_steven
allemanseind
Biezen op het voorschip van
een steilsteven te Sneek.
Foto Pieter Klein, (groter formaat)
Een scheepsbel is meestal voorzien van een allemanseind.
Foto Pieter Klein.(groter formaat)

steilst_sneek_voord
Ook in zwart-wit kan men zien dat veel schippers
aandacht aan hun schip besteedden.
Foto Pieter Klein, (groter formaat)


scharnier
Ook scharnieren hoeven geen saaie dingen te zijn als je er wat tijd aan besteed. (Marine sleepboot Y8122)
Foto: Pieter Klein, Den Helder, 24 september 2010. (groter formaat)00366
De kop van een Luxe-motor met de gebruikelijke beschildering. Meestal wordt de diepgangschaal echter overgeslagen. Het rode driehoekje wordt door sommigen de 'spie' genoemd. Een duidelijke scheiding bij het waterbord ontbreekt,
anders zou het bovendeel wit zijn.
Foto Pieter Klein, Leeuwarden juli 2010. (groter formaat)


zonder
Ook bij sleepboten wordt de spie vaak rood geschilderd.
Foto: Pieter Klein, Meppel juni 2010. (groter formaat)


zonder
Een stap terug in de tijd. Getuige dit plaatje hield 'koning winter' de klipper 'Avontuur' [fotoserie] en lotgenoten tot en met 2 maart 1929 vast in het ijs van de Kaiserhafen te Ruhrort. De schipper op het ijs kijkt dan ook niet echt vrolijk in de lens.
Inzender: Dennis Helmich. (groter formaat)


loopnet
watertonnetje2
Een met lofwerk versierde Klipperkop. Tegenwoordig vinden sommigen het loopnet onmisbaar. Vroeger was men het in de binnenvaart naar het schijnt liever kwijt dan rijk en behielp men zich desnoods met paarden.
Foto Pieter Klein, Sneek. (groter formaat)
Een greep op het helmhout is zeer functioneel, maar aan de uitvoering van het watertonnetje is vaak veel extra aandacht besteed.
Foto Pieter Klein. Sneek. (groter formaat)

bl_deutz2
mastplank
Zelfs motoren ontkomen geregeld niet aan de schilderwoede van de schipper, maar ondanks de kleur is dit geen 'Blauwe Deutz', maar een PME117.
Foto Pieter Klein. (groter formaat)
Een mastbord.
Foto Pieter Klein. (groter formaat)

fr_jacht2
Bedelbalk, vlakken, biezen, roerbeeldje; op jachten besteed men vaak extra aandacht aan het sierwerk, maar ook op vracht-, beurt- en vissersschepen kwam dit, zij het in wat mindere mate, wel voor.
Foto Pieter Klein. (groter formaat)


wapenschild002
Veel schepen zijn gesierd met het wapenschild van hun thuishaven.
Foto: B.v.Roest. (groter formaat)

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken