>
Werk in uitvoering,
zie Toelichting
top
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


diverse schepen.deo_volente
Luxe-motor met hijstuig 'Deo Volente'.
Foto Pieter Klein, Schellingwoude. (groter formaat)


ms_schellingw
ms 'Landbouw', vermoedelijk het eigendom van de Gistfabriek, Delft.
Een vrij modern, en volgens die begrippen klein, motorschip.
Foto Pieter Klein, Schellingwoude 1978 (groter formaat)


giethoorn
Allemaal niet echt wat men bij de term binnenvaartschip en beroepsvaart voor ogen heeft, maar het is het allemaal wel.
Foto Pieter Klein, Giethoorn, meei 2003.


cc
Ik denk dat dit een patrouilleboot van de Duitse politie geweest is. De stijl doet me vermoeden dat dit vaartuig uit de vijftiger jaren stamt.
Foto Pieter Klein, Sneek 2002. (groter formaat)


kotter
Een kotter op de werf te Urk.
Foto: L. Leerdam. (groter formaat)


tj_sk_harns
De lijnen doen me denken aan één of andere visaak. De afmetingen en de mast aan een vrachtscheepje. Mogelijk een tjalkje van De Boer uit Lemmer, of zo.
Foto Pieter Klein, Harlingen 1982.


boeierschuit
Weer zoiets waarvan ik niet met zekerheid kan zeggen of het een tjalkje, een skûtsje, een boeierschuit of wat dan ook is. 
Giethoornse meer, jaar onbekend. foto: L. Leerdam, Schoonoord. (groter formaat)


tjalk_meppel
Een triest gezicht, waarachter waarschijnlijk ook een heel trieste geschiedenis schuil gaat. Het schip wordt waarschijnlijk bewoond door een weduwe, die het schip niet meer onderhouden kan, maar er ook geen afscheid van kan nemen.
Foto Pieter Klein, Meppel.


kagenaar
Een aakachtig scheepje, wat ik niet kon herkennen, mogelijk een Kagenaar.
Foto Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen.

zonder
De 'BLAUSTIRNS' is een dagpassagiersschip van het Fryske Gea, dat gebruik maakt van electromotoren, die uit accu's gevoed worden. De accu's worden door zonnecellen of via het electriciteitsnet geladen. Het was één van de weinige bedrijfsvaartuigen met een, met epoxy en glasvezel beklede, 'multiplex'romp. Een stuurfout en verkeerd hellingen maakten, eind jaren negentig, een voorlopig eind aan dit vaartuig. Alhoewel het er in eerste instantie op leek dat reparatie niet lonend was, lijkt het schip heden ten dage nog steeds te varen.
Herkomst foto: onbekend! (groter formaat)


zonder
De Grietje is een bijzonder zeilschip. Gebouwd als motortanker werd ze voorzien van zwaarden en een drietal masten. Zie ook fotoserie.
Foto: F. Logghe. (groter formaat)

Tekstrevisies: begin 2020.


© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken