>
Werk in uitvoering,
zie Toelichting
top
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Documenten in zake de oorlogsgebeurtenissen
rond het beurtschip "De Tijd zal 't Leren 3"


Deel 2.
Inzender afbeeldingen en tekst: T. de Hoog.
Bewerking: Pieter Klein.
Meer over de Firma de Hoog.


Het schip vertrok op 24 september met eigen bemanning naar Gouderak, waar het op 29 september aankwam, waarna de reparaties aanvingen. De eerste zorg bleek het hijstuig te zijn.
Dit werd op 12 oktober 1945 bij Revet's Zeilmakerij en Scheepstuigerij, voor de somma F. 203,78, in orde gebracht.


rekening_tuig
De rekening vermeldt: nieuwe wanten, klepschroeven, sluitingen, kousen en kiezen, een wipdraad, een gaardloper, een schotlamp en een smeerkannetje. (groter formaat)Het schip is vervolgens (voor het meest noodzakelijke onderhoud?) naar de werf van v. Vlaardingen gegaan.
Dit was waarschijnlijk scheepswerf "Het Kromhout" aan de Rotterdamsedijk te Gouda. (De Rotterdamsedijk schijnt niet meer te bestaan; dat is nu de Schielands Hoge Zeedijk.) Vervolgens zou het schip naar de werf van v. Deursen in Rotterdam, maar wegens drukte bij de werf, worden eerst een paar beurtreisjes gedaan. (Potlood bijschrift rechtsboven aan in de navolgende brief.)enveloppebrief
De brief van Dhr. J. W. Swart aan de firma De Hoog is geschreven op een zogenaamde enveloppe-brief. Het schrijfpapier is tevens de binnenkant van de enveloppe of zo U wilt de binnenkant van de enveloppe is het schrijfpapier.
(groter formaat)

enveloppebrief
De buitenzijde van de enveloppebrief. Dit soort enveloppes werden soms voor luchtpost nog tot in de jaren '80 gebruikt; men noemt ze dan luchtpostbladen. Ze waren meestal voorgefrankeerd, want ook het gewicht van een postzegel telt!
(groter formaat)De Heer Zwart  was de onafhankelijke partij, die de schade op moest nemen en de reparatierekeningen moest controleren. Op 13 november, zo blijkt uit bovenstaande brief, moesten er nog herstelwerkzaamheden aan de motor/ machinekamer verricht worden. Begin december 1945 waren de reparaties voltooid en kon het definitieve schaderapport opgesteld worden.
Het totaal bedrag kwam op fl 5682,15.


brief_schaderapport
schaderapport
Begeleidend schrijven in verband met het schaderapport. (groter formaat)
De eerste bladzijde van het rapport.(groter formaat)

schaderapport2
schaderapport3
Bladzijde 2. (groter formaat)
Bladzijde 3. (groter formaat)

brief-wederopbouw
Brief van 11 februari 1946 verzonden door de commissie voor Wederopbouw. (groter formaat)
Brief van oktober 1947 verstuurd door de commissie voor wederopbouw. (groter formaat)Op 11 februari 1946 wordt fl 3563,- in het vooruitzicht gesteld. Een ander, niet achterhaald, document zou, getuige een latere brief, nog eens 600 gld schadevergoeding voor de inboedel vermelden.

Wegens ontbrekende rekeningen en abusievelijk verkeerd ingevulde of ondertekende opgaves zou de uitbetaling van het een en ander nog even op zich laten wachten.
Een brief van 17 november 1947 vermeldt dat de inboedelschade niet door de firma, maar door de schipper opgegeven had moeten worden. In die brief gaat men er vanuit dat de schipper A. de Hoog was geweest, eerder heeft men kunnen lezen dat gedurende de desbetreffende periode Dhr. Snippe, de schipper was. Ook bij het ministerie maakte men dus fouten.
Schipper A. de Hoog was de vaste schipper. Hij heeft ook na de oorlog het schip als vaste verblijfplaats gehad. Ook toen het schip al jaren lang uit de vaart was.brief-wederopbouw3
Brief van 17 november 1947 verstuurd door de commissie voor wederopbouw. (groter formaat)

Uiteindelijk zijn alle toegezegde vergoedingen ontvangen. Hoe het precies daarna met TLZ III verlopen is, is niet precies bekend. Er word beweerd dat het schip naar Engeland verkocht is om onderdak aan een scoutinggroep te bieden.


ontv-bev-schade1
Het retourgedeelte van een formulier dat bij de schadeopgave meegestuurd moest worden (dat vermoed ik althans).
Het hiervermelde nummer en de naam "Schade-Enquête-Commissie" is echter niet op de andere papieren terug te vinden. (groter formaat)Naar Portret Beurtdienst Firma de Hoog.
© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Ede.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Kopie├źn naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn niet toegestaan!
Over het algemeen zullen de inzenders van het materiaal een verzoek
tot het gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken