top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Links-menu


Meer verzamelingen in voorbereinding!


Dit menu bevat verzamelingen van links die gerelateerd zijn aan de naam van de genoemde verzameling. In elk bestand kan een verdere onderverdeling aanwezig zijn. Deze verzamelingen kunnen behulpzaam zijn bij het zoeken van de juiste benaming voor een voorwerp, handeling, enz. Ik hoop in de naaste toekomst deze verzamelingen nog verder uit te kunnen breiden.

Amsterdam, 2024.

Homoniemen en opvallende polysemen.
Beestachtige woorden.......

Baggeren.
Bebakening.
Bruggen.
Afmeren.
Sluizen.


Blokken, takels en hijsen.
Touw.
Varen.
Visserij.
Vistuig.
Wegen.
Zolder- en Dekschuiten.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken