top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Fouten & Gebreken


Voor het melden van fouten en gebreken, kunt U via e-mail contact met mij opnemen. Wel graag de URL (het volledige webadres) van de pagina, waarin het gebrek voorkomt, in het bericht vermelden.

Ik versta onder GEBREKEN:


- Ontbrekende woorden.
Wel erg graag een verklaring toevoegen en 'vindplaatsen' vermelden.

- Typ-, spel- en stijlfouten.

- Onvolledige of onduidelijke begripsverklaringen.

- Onjuiste begripsverklaringen.
Alvorens daarover een opmerking te plaatsen, wordt U verzocht de inleiding te lezen. Om discussies over wat wel en niet juist is te voorkomen, wordt U verzocht uw beweringen te onderbouwen.

- Niet werkende links, links naar verkeerde bestanden/plaatsen en ontbrekende afbeeldingen
Helaas is niet te voorkomen dat links naar andere websites na verloop van tijd niet meer functioneren. Websites moeten soms vernieuwd worden en dat betekent dan meestal dat bestaande links niet meer zullen werken.

- Layout-, browser- en resolutie'fouten'.
Mocht U bepaalde verschijnselen als hinderlijk ervaren, meldt dat dan. Misschien kan er wat aan gedaan worden. Vermeldt wel even details als: soort verbinding, browser soort en versie, javascript aan/uit, schermresolutie.

- ontbrekende verbindingen (links). Dat was het, hoop ik.

Alvast bedankt: Pieter

Contact

topSitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken