top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Aanvullingen Binnenvaarttaal


Dit werk is nog lang niet volledig en ik kom gewoon tijd te kort om alles wat ik inmiddels verzameld heb of ingezonden heb gekregen te plaatsen.
Om met het eerste te beginnen.

Ik zoek nog:
U kunt mij ook helpen met het melden van fouten van welke aard dan ook.
Ik ben mij ervan bewust dat dit werk nog vele tekortkomingen vertoont en verheug me dan ook op ELKE positieve bijdrage.

Wanneer U van mening bent, dat ik aan een woord een verkeerde betekenis gegeven heb (en U het gehele voorwoord gelezen hebt), dan verzoek ik U bij het insturen van de correctie, als het even kan, minstens twee bronnen (met het daarbij behorende jaartal) waarin de juiste betekenis vermeld wordt, in te sturen. Hiermede hoop ik discussies over de juiste betekenis van een woord te kunnen beperken. Dit verzoek geldt natuurlijk niet voor hen die in de binnenvaart geboren en getogen zijn en andere 'insiders'.

Hier en daar is er geen link naar een afbeelding, terwijl er wel een goede afbeelding aanwezig is. Vind U er één meld het dan even!
Hier en daar (ik ben bang er vaak) zult U typ-, schrijf- en stijlfouten aantreffen. Ook deze graag even melden.
Het kan zijn, dat U mijn uitleg niet duidelijk genoeg geschreven vindt. Ook dat mag U melden.

Neem gerust contact met mij op!


Met het geven van een bijdrage, in welke vorm dan ook, verklaart U zich akkoord met opname hiervan in dit werk.  Hiervoor kan geen vergoeding verlangd worden. Wanneer op een door U aangeboden bijdrage copyrechten van kracht zijn, neemt U alle kosten en verantwoordingen die daarmee verband houden op zich. Ik kan niet garanderen dat elke bijdrage ook werkelijk in dit werk opgenomen wordt. Ik behoud mij het recht voor de bijdragen te bewerken en te combineren met andere bijdragen.


contact adres.

P.Klein


Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken