top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Afbeeldingen 'oude' vissersschepenOverzicht riviervisserij.

Diverse kromstevens (vis-aken/bollen).
Blazer.
Boeieraak.
Botter.
Botter details.
Belgische botters.
Fries (vis)aakje.
Hoogaars.

Lemmeraak.
Mariekerkse jol.
Markerrondbouw.
Schokkers.
Staverse jol.
Waalschokker.
Waalschokker details.
Waalschokker Wuta.
Zeeuwse schouw e.d..

Naar visserijafkortingen.

Er zijn diverse schepen die niet als vissersschip gebouwd zijn, maar toch enige tijd als dus gebruikt werden. Zo was begin twintigste eeuw de ansjovisvangst in het voorjaar zo lucratief dat zelfs tjalken daaraan deelnamen. Een andere categorie vormen de kleine geheel open vaartuigen, waarvan de meesten geroeid werden of als dochterboot bij een groter schip fungeerden. Ze waren meestal actief in de dobber- of fuikenvisserij en bezaten soms een bun. In de opsomming van vaartuigen in de visserij zijn de meeste van dat soort scheepjes genoemd. In die lijst ontbreken in ieder geval wel het boatsje, de tjotter en het Friesjacht want zelfs dat was eens een werkschip.

bestandsrevisie maart 2020


Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken