top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Termen gerelateerd aan: VisserijVormen van visserij
Schepen, schuiten en boten.
Onderdelen vaartuigen.
Personen, bedrijven, e.d.
Diverse termen, gereedschap, kleding
Zie ook Diverse termen inzake het vistuig.


Vormen van visserijaalhoeken
aalvisserij
aalwantvisserij
aalzeilen
aasvissen
alvervisserij
ankerkuilvisserij
ansjodrijven
ansjovisvisserij
ansjovisvangst
beroepsvisserij
beugvisserij
bezaanvisserij
bijverdienstenvisserij
binnenkorren
binnenvisserij
bothoeken
botkloppen
botkorren
botplompen
botrepenvisserij
botslepen
botvisserij
broodvisserij
buitenvisserij
consentnummer
dagvisserij
dichtzetvisserij
dobbervisserij
doodvissen
drijfnetvisserij
drijven
dwarskuilvisserij
dwarsvissen
elftvisserij
fintevisserij
flodderen
fuikenvisserij
galgenvisserij
galgvisserij
garnalenvisserij
geelvisserij
geepvisserij
gekor
handzegenvisserij
hardersvisserij
haringdrijven
haringslepen
houtingvisserij
ijsselmeervisserij
ijsvissen
ijsvisserij
kantvisserij
kantzegenvisserij
kapotjesvisserij
kistenvisserij
klepvlotvisserij
kokkelvisserij
komvisserij
korvenvisserij
korvisserij
kubbenvisserij
kustvisserij
kwakken
langsvissen
losvissen
molenaarvisserij
noordzeevisserij
oesterkorren
overvissen
paardezegenvisserij
palingvisserij
peuren
poeren
pootvisserij
poldervisserij
reepvisserij
regelvisserij
riviervisserij
schakelnetvisserij
scharrelen
scharvisserij
schokkervisserij
schrobvissen
schrobvisserij
schroepvissen
schroepvisserij
sleepkuilvisserij
sleepnetvisserij
snoekbaarsdrijven
snoeken
spanvisserij
spieringdrijven
spieringvisserij
staalvisserij
staatsvisserij
stadsvisserij
stalvisserij
steekvisserij
steurvisserij
visstroperij
vlotvisserij
wakvisserij
walvisserij
weervisserij
wijtingvisserij
wintervisserij
zalmgalgvisserij
zalmvisserij
zeedijkvisserij
zeevisserij
zegenvisserij
zoetwatervisserij
zuiderzeevisserij

Vissersschepen, schuiten en boten


Namen beginnend met een kleine letter zijn geen vast omlijnde types. De overigen vaak wel.

Aalaak
Aalboeier
Aalboot
Aaljacht
Aalsmeerse visboot
Aalsmeerse visschuit
aaltjalk
bakje
Beijerlandse schuit
Belgische Botter
beunschip
Biesboschschuitje
Binnenaak
Blazer
Boatsje
Boltsje
Bons
Botkoper
Botpleyt
Botter
Breukeleveense visboot
Bruinisserjacht
Bunaakschip
bunboeier
Bunboot
Bunjol
Bunmotor
Bunmotorboot
Bunmotorschip
Bunschip
Bunschouw
Bunschuit
Bunschuitje van de Eilandspolder
bunsnik
bunvaartuig
Dongeradeelse aak
drijver
Duitse zegenaak
Durgerdammer jol
Enkhuizer bol
Enkhuizer schouw
Fries aakje
Friese palingbuis
Gaffelvischuit
galgebootje
galgenboot
Garnalenhengst
Garnalenschuitje
garnalenvisser
geepvlet
Giethoornse bonpunter
(vis)Gondel
Haringboot
Haringfuikboot
Haringschuit
Haringvlet
Harlinger fuikenboot
Hasselaar
Hazerswoudense bunschouw
Heegeraak
Heijnst
Helderse vlet
Heugemse vispontje
Hindeloper bol
Hindeloper jol
hobbelschuit
Hoogaars
Hoornse zegenboot
Ielbus
Kaarschip
klepvlot
Knots
Koopschuit
Korver
Kotter
Kubboot
Kwak
Langedijker bunschuit
Lemmeraak
Lemmerbol
Lemmerhengst
Lemmerhoogaars
Loodsbotter
Makkumer bol
Mariekerkse jol
Marker buitenboot
Markerrondbouw
Mosselaak
Mosselhengst
Motorbunaak
Motorbunboot
Motorbunbotter
Motorbunschip
Motorvischbun
Motorvischbunschip
Motorkotter
motorvissersschip
Nat schip
Noordzee botter
Noordzee schokker
Oostzanerbunjol
Paesummer aak
Paesummer snik
Palingboeier
palingboot
Palingbuis
Peurdersboot
Pink
Platje van Maassluis
Platte Duivelander
Pont
Prikschuit
Schietschouw
Schilschuit
Schokker bunschuit
Sluipwijkse bunschouw
Spekbak
Scheldejol
Schokker
Schokkerschouw
Sleepbotter
Staverse jol
Steekhengst
Steekschuit van de Biesbosch
Stevenschouw
Stropersschuitje
Terschellinger Snak
Tesselse schilschuit
Tholense schouw
Tijbotter
Tochtschuit
Tweemastblazer
Tweemastschokker
Tweemastvisserssnik
Urker bol
Urker bunschuit
ventjager
Vinkeveense visboot
visaak
visafhaler
visboot
visboeier
visjager
viskotter
vismotorschip
Visschuit
Visserssnik
Vissnik
Vleugelboot
Vlouwschuit
Volendammerbunschuit
Vollenhovense bol
Vollenhovense sloep
Voorwaarts
Waalschokker
Waterlandse bunjol
Wieringer aak
Wieringer bol
Wieringer fuikenboot
Wieringer schouw
Wieringer skuutje
Wieringse schuit
Wieringse zwanenboot
Woudrichemse visschuit
Workummer aak
Workummer bol
Zaanlandse bunjol
Zaanlandse jol
Zaanse botter
Zaanse Visschuit
Zalmdrijver
Zalmschouw
Zalmvlot
Zeepraam
Zeepunter
Zeesnik
Zeeuwse botter
Zeeuwse schouw
Zeeuwsvlaamse hoogaars
zegenboot
zegenschip
zegenschuit
Zeynschip
Zijds garnalenschuitje
zinkboot
Onderdelen vaartuigen & vlotten.aalbun
bakbun
bakka
bakkaar
botkaar
bunbak
bundeken
bundeksel
bungat
bunhoofd
bunhoofdachterschot
bunhoofdachterschotlegger
bunhoofdlegger
bunhoofdschot
bunhoofdschotlegger
bunhoofdvoorschot
bunhoofdvoorschotlegger
bunkaar
bunopening
bunplaat
bunplank
bunschot
buntrog
deken
dekenka
dekennaad
dekenpoot
dolboom
dolboord
galg
galgdek
geer
kaar
kaarbord
kaardeksel
kaargat
kaarluik
kaarvlot
kakstukken
kantdelen
karing
keel
lattenkaar
leefkaar
legger
lijkaar
loefkaar
palingkaar
pletter
ribbetje
ruim
ruimdeksel
ruimkaar
ruimplaat
sleb
slep
scheepskaar
staander
stevenkaar
trog
trogschot
visbun
vislegger
vislier
Personen, bedrijven, e.d.aalbank
achterman
ankerkuilvisser
ansjovisbedrijf
ansjoviszouter
ansjoviszouterij
bank
benedenploeg
beroepsvisser
bootjesvisser
bootvisser
bovenman
bovenploeg
broodvisser
buitenheenhouder
dagvisser
dolgaander
galgenvisser
galgvisser
haalbaas
herder
herderskeet
ijsvisser
inzetter
jollenvisser
kaloper
lijntjeshouwer
ophaler
opziener
paardeboer
raamkuilvisser
reepvisser
riviervisbank
steenbaas
steengaander
uitzetter
visafslag
visserijinspectie
viskweker
vismijn
visserijopziener
vissersgilde
visverkoper
vlettenvisser
voorman
voorzetter
waterscheepsbank
zegenvisserij
Diverse termenaalseizoen
aanhalen
aanrijden
achterpaal
achteropvissen
afgooien
afsnijden
afvissen
banken
bijkomen
bijroeien
bijslaan
bijzwaaien
bijzwenken
blaf
botklopper
bovenspil
dobberaal
doorschot
domp
dwarsdrijven
dwarszetten
fintafslag
graaien
haal
hogeropdrijven
ijsoogst
inkomen
inzetten
inzwaaien
kaapstand
kanis
kinnetje
klomplaars
kophout
koppengeld
kortijd
krengen
laarskap
lageruitdrijven
leier
leuning
lijnenpad
nijpen
oliegoed
omkomen
omkorting
omroeien
onderspil
ophaal
overbevissing
paardelijn
paarden
paardespil
rechtvooruitliggen
Rijksinstituut voor visserijonderzoek
rondbrengen
rondleggen
rondsel
rondstaan
rondtrekken
rondroeien
schepen
scheren
scherpvissen
schifthout
school
slampamper
slobkous
slobberschort
slop
spil
spilpad
springer
stafpaal
stander
stijl
teelt
trek
trekker
trekriem
uitbrengen
vangstmethode
vijfje
visaanvoer
visaccijns
visarm
visbaken
visbank
visben
visbeun
visboei
visbord
visinrichting
viskaai
viskade
vismarkt
vismeel
vismethode
visnummer
visplaat
visseizoen
visserijbaken
visserijboei
visserijdistrict
visserijhaven
visserijnummer
visserijregister
visserijteken
visserijwet
visserskeet
visstek
visstroperscentrum
visteelt
vistijd
viswater
vlot
voorblijven
voordrijven
voorgaan
voorlopen
vooroverslaan
vroon
wegslaan
welleboom
zalmmand
zalmmarkt
zegenkade
zinken
zinker

Zie ook: Termen Vistuig.
Correcties en aanvullingen zijn welkom!
Deze relatielijsten zijn min of meer bedoeld als een alternatief zoeksysteem.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken