top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Termen gerelateerd aan: VisserijVormen van visserij
Schepen, schuiten en boten.
Diverse termen
Zie ook Termen gerelateerd aan vistuig.


Vormen van visserijaalhoeken
aalvisserij
aalwantvisserij
aalzeilen
alvervisserij
ankerkuilvisserij
ansjodrijven
ansjovisvisserij
ansjovisvangst
beroepsvisserij
beugvisserij
bezaanvisserij
bijverdienstenvisserij
binnenkorren
binnenvisserij
bothoeken
botkloppen
botkorren
botrepenvisserij
botslepen
botvisserij
broodvisserij
buitenvisserij
dagvisserij
dichtzetvisserij
dobbervisserij
doodvissen
drijfnetvisserij
drijven
dwarskuilvisserij
elftvisserij
fintevisserij
flodderen
fuikenvisserij
galgvisserij
garnalenvisserij
geelvisserij
geepvisserij
gekor
handzegenvisserij
hardersvisserij
haringdrijven
haringslepen
houtingvisserij
ijsselmeervisserij
kantvisserij
kantzegenvisserij
kapotjesvisserij
klepvlotvisserij
kokkelvisserij
komvisserij
korvenvisserij
korvisserij
kubbenvisserij
kustvisserij
kwakken
molenaarvisserij
noordzeevisserij
oesterkorren
overvissen
paardezegenvisserij
palingvisserij
peuren
poeren
pootvisserij
poldervisserij
reepvisserij
regelvisserij
riviervisserij
schakelnetvisserij
scharrelen
scharvisserij
schokkervisserij
schrobvisserij
sleepkuilvisserij
sleepnetvisserij
snoekbaarsdrijven
snoeken
spanvisserij
spieringdrijven
spieringvisserij
staalvisserij
staatsvisserij
stadsvisserij
stalvisserij
steekvisserij
steurvisserij
visstroperij
vlotvisserij
wakvisserij
walvisserij
weervisserij
wijtingvisserij
wintervisserij
zalmgalgvisserij
zalmvisserij
zeevisserij
zegenvisserij
zoetwatervisserij
zuiderzeevisserij

Vissersschepen, schuiten en boten


Namen beginnend met een kleine letter zijn geen vast omlijnde types. De overigen vaak wel.

Aalaak
Aalboeier
Aalboot
Aalsmeerse visschuit
aaltjalk
Beijerlandse schuit
Belgische Botter
beunschip
Biesboschschuitje
Binnenaak
Blazer
Boatsje
Bons
Botter
Breukeleveense visboot
Bruinisserjacht
Bunjol
Bunmotor
Bunmotorschip
Bunschip
Bunschouw
Bunschuit
Bunschuitje van de Eilandspolder
Dongeradeelse aak
drijver
Duitse zegenaak
Durgerdammer jol
Enkhuizer bol
Enkhuizer schouw
Fries aakje
galgebootje
galgenboot
Garnalenhengst
Garnalenschuitje
garnalenvisser
geepvlet
Giethoornse bonpunter
(vis)Gondel
Haringboot
Haringfuikboot
Haringschuit
Haringvlet
Hasselaar
Hazerswoudense bunschouw
Heegeraak
Heijnst
Helderse vlet
Heugemse vispontje
Hindeloper bol
Hindeloper jol
hobbelschuit
Hoogaars
Hoornse zegenboot
Ielbus
Kaarschip
klepvlot
Knots
Koopschuit
Korver
Kotter
Kubboot
Kwak
Langedijker bunschuit
Lemmeraak
Lemmerbol
Lemmerhengst
Lemmerhoogaars
Loodsbotter
Makkumer bol
Mariekerkse jol
Marker buitenboot
Markerrondbouw
Mosselaak
Mosselhengst
Motorkotter
motorvissersschip
Nat schip
Noordzee botter
Noordzee schokker
Pont
Palingboeier
Palingbuis
Peurdersboot
Pink
Platje van Maassluis
Platte Duivelander
Prikschuit
Schietschouw
Schilschuit
Sluipwijkse bunschouw
Spekbak
Scheldejol
Schokker
Sleepbotter
Staverse jol
Steekhengst
Steekschuit van de Biesbosch
Stevenschouw
Stropersschuitje
Terschellinger Snak
Tesselse schilschuit
Tholense schouw
Tijbotter
Tochtschuit
Urker bol
Vinkeveense visboot
visjager
Visschuit
Vleugelboot
Vlouwschuit
Vollenhovense bol
Vollenhovense sloep
Waalschokker
Wieringer aak
Wieringer bol
Wieringer fuikenboot
Wieringer schouw
Wieringer skuutje
Woudrichemse visschuit
Workummer aak
Workummer bol
Zaanlandse jol
Zaanse botter
Zaanse Visschuit
Zalmdrijver
Zalmschouw
Zeepunter
Zeeuwse botter
Zeeuwse schouw
Zeeuwsvlaamse hoogaars
zegenboot
zegenschip
zegenschuit
Zeynschip
Zijds garnalenschuitje
zinkboot
Onderdelen vaartuigen & vlotten.aalbun
bakka
bakkaar
botkaar
bungat
bunhoofd
bunhoofdschot
bunkaar
bunplaat
bunschot
deken
dekenka
dekennaad
dekenpoot
galg
galgdek
geer
kaar
kaarbord
kaardeksel
kaargat
kaarluik
kaarvlot
kakstukken
kantdelen
karing
keel
lattenkaar
leefkaar
legger
lijkaar
loefkaar
palingkaar
pletter
ribbetje
ruim
ruimdeksel
ruimkaar
ruimplaat
sleb
slep
scheepskaar
staander
stevenkaar
trog
trogschot
visbun
Diverse termenaalseizoen
aanhalen
aanrijden
achterman
achterpaal
achteropvissen
afgooien
ansjovisbedrijf
ansjoviszouter
ansjoviszouterij
afsnijden
afvissen
bank
banken
benedenploeg
bijkomen
bijroeien
bijslaan
bijzwaaien
bijzwenken
blaf
bootjesvisser
bootvisser
bovenman
bovenploeg
bovenspil
buitenheenhouder
dagvisser
dolgaander
doorschot
drijfnetvisserij
dwarsdrijven
dwarszetten
fintafslag
graaien
haal
haalbaas
herder
herderskeet
hogeropdrijven
ijsoogst
ijsvissen
ijsvisser
inkomen
inzetten
inzetter
inzwaaien
jollenvisser
kaapstand
kaloper
kinnetje
klepvlot
kophout
koppengeld
kortijd
krengen
lageruitdrijven
leier
leuning
lijnenpad
lijntjeshouwer
nijpen
omkomen
omkorting
omroeien
onderspil
ophaal
ophaler
overbevissing
paardeboer
paardelijn
paarden
paardespil
reepvisser
rechtvooruitliggen
Rijksinstituut voor visserijonderzoek
rondbrengen
rondleggen
rondsel
rondstaan
rondtrekken
rondroeien
schepen
scheren
scherpvissen
schifthout
school
slampamper
spil
spilpad
springer
stafpaal
stander
steenbaas
steengaander
stijl
teelt
trek
trekker
trekriem
uitbrengen
uitzetter
vijfje
visafslag
vishandelaar
visinrichting
viskade
viskoper
viskweker
vismarkt
visplaat
visseizoen
visserijbaken
visserijboei
visserijdistrict
visserijhaven
visserijinspectie
visserijopziener
visserijregister
visserijteken
visserijwet
vissserskeet
visstroperscentrum
visteelt
vistijd
visverkoper
viswater
vlettenvisser
voorblijven
voordrijven
voorgaan
voorlopen
vooroverslaan
voorzetter
vroon
wegslaan
welleboom
zalmmand
zalmmarkt
zalmvlot
zegenkade
zegenvisser
zegenvisserij
zinken
zinker

Zie ook: Termen Vistuig.
Correcties en aanvullingen zijn welkom!
Deze relatielijsten zijn min of meer bedoeld als een alternatief zoeksysteem.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken