top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Details BottersNaar menu oude vissersschepen.

zonder
Voor de mast langs loopt een waterlijst of -balk, met daaraan een luiwagen (overloop). Rond de mast de rakbanden met klootjes en halve-maantjes.
Foto: Pieter KLein, Botniakade, Sneek, juli 2004. (groter formaat)


zonder
De mastkoker staat in het vooronder. Links van de koker een twee-delig deurtje en daarnaast, nog net zichtbaar in de hoek, een treedoft.
Foto: Pieter KLein, Botniakade, Sneek, juli 2004. (groter formaat)


zonder
Het achterschip met helemaal achterin het achterhuisje. De liggende doft ontbreekt bij deze botter, in plaats daarvan heeft men tussen de staande doften een bergplaatsje/bank met een los 'deksel'.
Foto: Pieter KLein, Botniakade, Sneek, juli 2004. (groter formaat)


zonder
Op de voorgrond de zwaardophanging en de zwaardbolder. Middenlinks een stukje van de motorkast. Rechts weer de waterlijst en het voordek. Op de achtergrond de kimknieën, zitters. Waarvan de meest rechtse extra zwaar is omdat deze bij de zwaardbolder hoort.
Foto: Pieter KLein, Botniakade, Sneek, juli 2004. (groter formaat)


zonder
De karakteristieke steven van Botters. Langs de voorkant van de steven, de stevenlat. Daarboven het slemphout.
Foto: Pieter Klein, Sneek juli 2004. (groter formaat)


zonder
Bovenaan de steven bevindt zich de talielat. Rechts van de steven een beretand.
Foto: Huddie Klein, Spakenburg 28 juni 2009. (groter formaat)


zonder
Een botter heeft vooral aan de kop een vrij laag boeisel. Bovenlangs het boeisel op het voorschip loopt de korlat. Het hout achter het boeisel is het schildboord, dat naar achtertoe overgaat in het binnenboord. Bovenop het schildboord ligt de schelp waarmee de braadspil opgesloten wordt.
Foto: Huddie Klein, Spakenburg 28 juni 2009. (groter formaat)


zonder
Het voordek van een Volendammer Kwak met een braadspil (braadspit) in wording. Voor het spil het krophout, in de zij: de schilboorden, daarop de schelpen en voor de spil: het kabelgatsluik. Aan de linkerbolder een schaapskopblok.
Foto: Nico Vader, Volendam 10 april 2007. (groter formaat)


zonder
Het achterschip van de botter is laag en iets puntig. De achtersteven valt sterk achterover. Het helmhout valt rond de helm (kop) van het roer. Daaronder de helmhoutklampen met prinswerk. Het 'achterdekje' is de bovenkant van het achterhuisje, aan de voorkant daarvan de bril (nagelbank). In de achterhoeken van de kuip: de kromboorden.
Foto: Huddie Klein, Spakenburg 28 juni 2009. (groter formaat)


zonder
Nogmaals bij de braadspil. Op de voorgrond liggend op het schildboord (S) de schelp (Sc) waaronder het uiteinde van de braadspil opgesloten ligt. Meer op de achtergrond, een speen (Sp) die in een spaakgat van de braadspil gestoken is en waarop men de ankertros kan beleggen. Duidelijk is op deze foto te zien hoe laag het boeisel (Bo) bij de botter is.
Verder ziet men nog het berghout (B) en een beretand (Be).
Foto: Pieter Klein, Amsterdam augustus 2015. (groter formaat)


zonder
Op een werf kan men een indruk krijgen van wat er onder water verstopt is. Duidelijk is de hoekige kim te zien. Een botter is dus een platbodem! Het gaat hier volgens G.R. Marlet van de Stichting Noordzeebotter vermoedelijk om de rond 1878 in Enkhuizen gebouwde Noordzeebotter HD 7.
Foto: Pieter Klein, Harlingen, 24 september 2010. (groter formaat)


zonder
Het onderste deel van de achterstevenbalk was bij de botters zonder motor natuurlijk een stuk dunner dan wanneer er, zoals nu, een schoefaskoker door moet. Gebruikelijker was trouwens een deel uit de bestaande achterstevenbalk weg te zagen en dan alleen plaatselijk aan te passen tot een zogenaamde hoos of stevenknoop.
Foto: Pieter Klein, Harlingen, 24 september 2010. (groter formaat)


zonder
Zicht op een haaklas in de kimgang. Men gebruikte natuurlijk het liefst gangen uit één stuk. Goed hout dat aan alle eisen voldeed èn de benodigde lengte had, was echter schaars en duur (en is dat nog steeds), dus ontkwam men er vaak niet aan meerdere delen achter elkaar te plaatsen.
Foto: Pieter Klein, Harlingen, 24 september 2010. (groter formaat)


Bestandsrevisie maart 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken