top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Mariakerkse jolNaar menu oude vissersschepen.
Meer tekst en uitleg.


zonder
De oorspronkelijke Mariakerkse jol Petrus ging op 11 juli 1942 ten onder op de Schelde, daarbij verdronken de drie bemanningsleden. Omer De Bruyn uit Steendorp bouwde ter gelegenheid van het 12de Palingfestival (1981) deze mooie replica. Zoals te zien is heeft het schuitje erg weinig zeeg.
Foto: Schier Hameete, Mariekerke, 20 mei 2010. (groter formaat)


zonder
De Mariekerkse jol is een kleine kromsteven. De steven eindigt niet met een duidelijke hoek of punt, maar is afgerond. Het aan één zijde geplaatste luik op het voordek (in de schaduw) schijnt regel te zijn. De houten boog ziet men niet op elk exemplaar en het nut ervan is me voor als nog onbekend.
Foto: Schier Hameete, Mariekerke, 20 mei 2010. (groter formaat)


zonder
Dit scheepje is uitgerust met twee stel roeidollen, die erg dicht bij elkaar geplaatst zijn.  Het scheepje werd bemand door niet meer dan 3 man, die ca. een week op het schuitje verbleven. Men sliep onder het voordekje.
Foto: Schier Hameete, Mariekerke, 20 mei 2010. (groter formaat)


zonder
Het achterschip slank en geveegd; het roer is een vrij klein vissermanroer. Naar het schijnt werd het zowel met vingerlingen en een roerpen, als ook, zoals hier, met vingerlingen en roerhaken gevoerd.
Foto: Schier Hameete, Mariekerke, 20 mei 2010. (groter formaat)


zonder
Bij het schuitje is een bord met de nodige informatie geplaatst.
Foto: Schier Hameete, Mariekerke, 20 mei 2010. (groter formaat)


zonder
Wat men hier boven het voordek (plecht) heeft willen tekenen
is me helaas niet duidelijk.
Foto: Schier Hameete, Mariekerke, 20 mei 2010. (groter formaat)


zonder
Uit deze details valt op te maken dat het scheepje vanaf het voordek tot achtersteven van een stevige dolboom is voorzien. De plaatselijke termen voor de verschillende onderdelen wijken hier en daar af van de termen die gewoonlijk in Nederland gebruikt worden.
Foto: Schier Hameete, Mariekerke, 20 mei 2010. (groter formaat)


zonder
Het zeilplan van de jol. Al de tekeningen betreffen een schuit met een breed berghout voorzien van een droge-naad, waarop de dolboom en het voordek liggen. Het boeisel, wat bij de 'Petrus' wel aanwezig is ontbreekt bij dit vaartuig!
Foto: Schier Hameete, Mariekerke, 20 mei 2010. (groter formaat)


a55
Een model van Mariekerkse jol of benedenvisser van de Schelde. In feite is dit weinig meer dan een grote Brabantse boot met een sprietzeil.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


a56
De grote Brabander is een grote variant van de Brabantse boot. Ook deze schuit was voor de visserij en is daarom voorzien van een bun. Opvallend bij Belgische bunschuiten is dat men de ruimte naast de trog met een dekje dicht maakt. Deze grote Brabander heeft een berghout.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014 (groter formaat)


Bestandsrevisie maart 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken