top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Belgische botters en de 'Rosalie'Naar menu oude vissersschepen.


zonder
Aangezien het nog even duurt voordat de 'Rosalie' af is en ik er foto's van zal hebben, begin ik met een paar foto's van een prachtig gebouwd model van een koopbotter dat in het museum Baasrode te bewonderen valt. Ogenschijnlijk een vrij normale botter, maar er zijn toch een paar opvallende details.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Het eerste wat opvalt is het dek dat tussen de bovenzijde van de trog en de boorden ligt. Het maakt van deze botter een heel ander schip dan de ons vertrouwde modellen met de grote diepe open kuip. Helaas weet ik te weinig van deze schepen af om het nut van een dek, i.p.v. een kuip te kunnen doorgronden. Misschien was het i.v.m. de bevoorrading van de schepen waar ze de lading opkochten en hadden ze dus meer droge bergruimte nodig dan een visbotter.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Ook als men naar achter kijkt valt het meteen op dat ook achter de bun het schip dicht is. Een achterdek met daarin een toegangsluik beheerst nu deze ruimte. Het dek naast de trog lijkt uit losse delen te bestaan. De trog ligt open.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Het voordek van deze Belgische botter toont nog een, voor botters, opvallend detail: de mast draait rond een mastbout en komt door een uitwip omhoog. De Botters van Baasrode hadden in verband met de spoorbrug te Temse een strijkbare mast. 'Onze' botters hebben een vaste mast. Moet deze gestreken worden, dan kantelt de mast gewoon op zijn hiel in de mastvoet.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Het model van de botter 'Henriëtte' toont een schip met een kuip, een achterdek en achterhuisje en een vaste steekmast. Alleen dat achterdek maakt deze botter opvallend anders dan de botters van de Zuiderzee. Hoe de Rosalie uitgevoerd gaat worden is me (nog) niet bekend.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
De romp van de 'Rosalie' heeft al wel gestalte gekregen, maar er moeten nog heel wat werk aan de huid verzet worden. Ik geloof dat dat in 2018 zijn beslag heeft gekregen.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Zicht naar het voorschip met midden in beeld de visbun in wording. De trog staat al wel, de lijfhouten liggen ook, maar de deken lijkt nog niet af. Het lijkt er trouwens op alsof het achterste compartiment van de bun geen directe verbinding met het buitenwater krijgt. Duidelijk is hier te zien dat een aantal van de dekenpoten niet op een legger rusten, maar door het lijfhout gedragen moeten worden.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Twee openingen van de bun aan bakboordszijde. Later worden hier de kaarborden geplaatst. Duidelijk is te zien dat de zijde van de botter onder een hoek op het vlak aansluit. DAAROM is de botter een platbodem!
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Een kijkje door de bun van deze botter en kijk: zelfs het vlak van deze platbodem is niet helemaal vlak.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
De bun met trog van voor af gezien. De zeilbalk en nog een paar dekbalken zijn al aangebracht. Op de voorgrond de kimknieën en de leggers sommige met staander.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Het voorschip. Met helemaal voorin datgene wat men vaak banden/boegbanden noemt. Sommige bronnen spreken echter van kussens.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Nogmaals een blik naar achter toe; nu vanaf stuurboordszijde.
Aan de Rosalie schijnt ook dit jaar (2015) weer gewerkt te worden, maar met slechts een dag of acht per jaar zal het niet opschieten, neem ik aan.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
De sponning in de achterstevenbalk.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Stuurboordsvoorboeg.
Alle nagels en bouten zijn met houten proppen, daalders, afgedicht.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Stuurboordsachterboeg en achterstevenbalk.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
De als jacht gebouwde Belgische botter 'Brontoliet'. Het schip werd in 1905 te Oostende als 'Paradijsvogel' te water gelaten. In 1948 kreeg hij de naam die het nu nog draagt. Afmetingen 16,9 x 5,2 x 1,5 meter 165-210 m² zeil.
Foto: archief familie Terpstra. (groter formaat)


zonder
Naar ik onlangs vernomen heb, zou het kunnen dat dit wrak dat ik in 1981 in het voorbijvaren nog net op de foto kon zetten, de 'Brontoliet' zijn.
Nadien is het schip geheel gerestaureerd.
Meer op Website SSRP.
Foto: Pieter Klein, Emmeloord 1981. (groter formaat)


Bestandsrevisie maart 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken