top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.LemmerakenNaar menu oude vissersschepen.


zonder
De lemmeraak  LE 64 'Jonge Andries' werd in 1901 op de werf van J.J.Bos te Echtenerbrug gebouwd. Het schip was eigendom van de familie Visser, Lemmer.
Voor de wind varend, is de kluiver naar achter gehaald en de fok te loevert gezet.
De fok is een zogenaamde vissermansfok; in Friesland ook wel jager genoemd.
Inzender: Hielke Roelevink (website). (groter formaat)


zonder
De LE 64 nabij De Lemmer, zoals voor bekenden aldaar uit de kerktoren en lichtopstand wel af te leiden valt.
Inzender: Hielke Roelevink. (groter formaat)


zonder
De LE 64 vaart thans onder de naam 'Braek' en is eigendom van H.J. Henstra uit Tijnje (Fr.) Hier vaart het schip met alle zeilen bij. Links van de mast: het grootzeil met daarachter de aap en er onder een waterzeil. Rechts van de mast: (nog net zichtbaar) fok en kluiver, daarnaast is een tweede fok te loevert geboomd en daaronder heeft men een waterzeiltje gehangen.
Inzender: Hielke Roelevink. (groter formaat)


zonder
De 11,4 meter lange, LE 74 'Vijf Gebroeders' was de tweede ijzeren Lemmeraak die de bekende werf De Boer in De Lemmer bouwde. Dat was in 1900 en voor rekening van Steven Visser, bijgenaamd 'Grote Steven'. Sinds 1959 wordt het schip bevaren F. Schreuder; naam en thuishaven zijn: 't Kan Verkeren, Huisduinen.
Van rechts naar links: de kluiver als buitenkluiver, de vlieger als binnenkluiver, de vissermansfok, het grootzeil en de aap met daaronder een waterzeil.
Inzender: Hielke Roelevink. (groter formaat)


zonder
De LE 47 'Kentskele' uit Tjerkgaast/Lemmer werd in 1991 bij Blom te Hielpen gebouwd. Het schip heeft een lengte van 12,8 meter en is eigendom van B. Postma.
Inzender: Hielke Roelevink. (groter formaat)


zonder
De SL 16 is de mosselaak Onderneming van Piet van Es. Gebouwd in 1932 bij D. Boot, Scheepswerf 'de Industrie' te Alphen a.d. Rijn. Het is voorzien van een klein roefje (misschien machinekamer?) en is uitgerust om met de bordenkor te vissen. Het vaartuig staat geregistreerd te Stellendam. Het vaartuig heeft nog wel een zeilage maar waarschijnlijk ook een motor, anders lijkt het me een hele toer om van Stellendam in Leiden te komen.
Foto: W.J. Kret, Nieuwe Rijn Leiden 1939. cc0.
Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken, GN001864. (groter formaat)


zonder
Een houten Lemmeraak, de LE 39 'Zevija' (VB64), in jachtenuitvoering. De 11,4 meter lange visaak werd in 1898 bij Eeltje Holtrop van der Zee als 'De Jonghe Hans' voor Pieter Poepjes uit Lemmer gebouwd. In 1927 verkocht aan Dirk Bos, Harlingen en als HL 42 tot na WOII op het wad actief. Daarna niet meer in de visserij actief en tot verval geraakt. In 1963 begint Janus Kok aan een 7 jaar durende restauratie van het vervallen schip, waarna het verkocht wordt aan
G. Verwelius en het de naam 'Zevija' krijgt.
Foto: Pieter Klein, Kolmeersland augustus 2000. (groter formaat)


zonder
De LE 39 'Zevija' zeilend.
Foto: Inzender: Hielke Roelevink. (groter formaat)


zonder
De LE 50 'Presto'. Een lemsteraak in vissermanuitvoering. Het vaartuig is 11,2 meter lang en in 1901 bij de Boer in De  Lemmer gebouwd. Eerste eigenaar was Sake Visser, bijgenaamd de Rus. Omstreeks 1908 verkocht aan Lubbert Coehoorn. Het werd toen LE 3 'Excelsior'. Rond 1950 verkocht aan Gebr. Poepjes (De Pluuten) en het nummer werd gewijzigd in LE 50. Het was de langst voor de visserij op het IJsselmeer in gebruik gebleven aak. In 1974 verkocht F. Kroon te Hillegom.  Thans (2020) eigendom van de Stichting LE 50.
Inzender: Hielke Roelevink. (groter formaat)


zonder
Lemmeraak 'Half Moon', werd in 1905 bij Auke v.d. Zee te Joure, voor rekening van Arend Poepjes uit de Lemmer gebouwd. Oorspronkelijk varend als LE 104 'Morgenster', later onder andere als LE 25 'Harmonie'. Rond 1950 verbouwd tot jacht, herdoopt tot Half Moon, en achtereenvolgend varend voor de Amerikaanse ambassadeur S. Chapin en de Canadese ambassadeur T.A. Stone.
Maker foto: Onbekend. (groter formaat)


zonder
Een lemmeraak gaat uit de zeilen.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen, juni 2001. (groter formaat)


zonder
De Lemmeraak Neerlandia. Het jacht werd in 1929 bij de Boer in Lemmer gebouwd. Het meet 17,54 x 5 x 1,15 meter. De masthoogte bedraagt 23 meter. Ten tijde van de foto was het schip eigendom van P. Carp.
Maker, datum en locatie van de foto onbekend. (groter formaat)

Meer over de Lemmer en Lammeraken op spanvis.com:
E> Visserij en Schepen.
E> Scheepsbouw en scheepvaart.
Bij lemsteraakfotohielke.nl:
Meer oude lemsterakenfoto's.

Bestandsrevisie maart 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken