top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


De SchokkerNaar menu oude vissersschepen.
Beetje Tekst en uitleg.


zonder
Een schokker in jachtuitvoering op de Goingarijpsterpoelen. Als ik het goed heb is het scheepje genaamd 'Jans' en is de thuishaven Bussum.
Foto: Pieter Klein, zomer 2000. (groter formaat)


zonder
Een schokker in vissermanuitvoering. Opvallend aan de schokker zijn de ver doorlopende voorstevenbalk, vaar voorzien van een beerklamp, en de oorgaten ter weerszijden van de stevenbalk. Dit scheepje heeft vergeleken met het vorige een wat gestrektere vorm, wat mogelijk vooral veroorzaakt wordt doordat het boeisel langs het voorschip niet of nauwelijks breder wordt.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen juli 2003. (groter formaat)


zonder
Geen idee welke Won 59 dit geweest kan zijn. Op internet vindt men vermeldingen van de WON 59 'Zes Gebroeders' uit 1915 en een WON 59 gebouwd in 1975 uit Parrega. Aangezien dit een stalen exemplaar is, lijkt me 1975 waarschijnlijker.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden juli 2010. (groter formaat)


zonder
Ik geloof dat men dit een Dongeradeelse aak noemt, sommigen spreken van een Noordzeeschokker, een Schokkeraak of een Wierummeraak. Mogelijk dat er verschillen zijn tussen deze varianten, maar ik ken ze niet. Wel is het schip vergeleken met de 'gewone' schokker groter en forser. Dat komt vooral tot uitdrukking door het brede boeisel.
Foto: Huddie Klein, Terschelling maart 2011. (groter formaat)


Bestandsrevisie maart 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken