top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Termen gerelateerd aan: (af)MEREN en ANKERENmeren
aanleggen
aanmeren
aanvaart
aborderen
afmeren
afvaart
ankeren
bijtrekken
bolder
doorbochten
drijfbolder
dukdalf
getijdepaal
kadering
landvast
langszijkomen
ligplaats kiezen
meerdraad
meerboei
meerpaal
muurpot
ontmeren
spring
spudpaal
steekeind
stootwil
tros
tuipaal
vastmeren
vastmaken
vertuien
vloedpaal
wegvaren
wrijfhoutANKEREN:

ankers
achteranker
boeganker
bongers-patentanker
dhone-anker
dreganker
gaffelanker
grondanker
hadu-anker
hallanker
hekanker
hoofdanker
katanker
kipanker
klipanker
kromme spijker
noodanker
parapluanker
plechtanker
ploeganker
ploegschaaranker
poolanker
prikkenvisser
scheepsanker
schrik
spananker
spekanker
spijker
stokanker
tuianker
vaaranker
vertuianker
werpankerANKEREN:

overigen
achterankerbrug
ankerboei
ankerdavit
ankerketting
ankerlier
ankerwartel
azijnhouten-opsluitpen
begord
braadspil
dooiebed
drijfanker
duivelsklauw
duivelstoejager
hieuwen
katten
kettingkluis
kettingpijp
kettingsteker
onklaar
schalmvork
sikkel
slampamper
zwijnenrug


Deze relatielijsten zijn op 17 juli 2011 geïntroduceerd. Het zal verscheidene jaren duren voordat dit systeem zover uitgebouwd is dat het lijkt op wat ik voor ogen heb, namelijk een alternatief zoeksysteem.


Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken