top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Het Laatste nieuws

12 juli 2024

Inmiddels met de tweede rondgang in de letter K blijven steken. Na weer de nodige onzin over de Schietschuit gelezen te hebben, me maar eens op dat onderwerp gestort. Zie hier het resultaat.
Dat werk bracht natuurlijk weer meer werk met zich mee, dus helemaal af is het nog niet, maar ik hoop op wat reacties van geïnteresseerde lezer(essen)s, opdat er spoedig een compleet en betrouwbaar verhaal zal ontstaan!!
IJdele hoop waarschijnlijk :-(
31 januari 2024

Alle tekstbestanden zijn nu een keer doorlopen. Er zijn fouten uitgehaald, woorden geschrapt omdat er na al die jaren geen verklaring of tweede vermelding gevonden werd, plaatjes toegevoegd, teksten leesbaarder gemaakt (hoop ik), de lay-out is wat aangepast, enz. enz.
Tijdens dit werk kwam ik natuurlijk op nieuwe ideeën dus moeten de eerste bestanden nog maar een keer doorlopen worden.22 december 2023

Weer een stapje verder. De U en de V zijn ook opnieuw bewerkt. Weer plaatjes aan de woordenlijsten toegevoegd en veel omschrijvingen verbetert en van een bronvermelding voorzien.
13 oktober 2023

Met horten en storen tot aan bestand T geraakt. Veel plaatjes aan de woordenlijsten toegevoegd en veel omschrijvingen verbetert en van een bronvermelding voorzien. Toch ook weer nieuwe begrippen, zoals bijv. veegbaggeren toegevoegd.
5 augustus 2023

Woordenlijsten en met SCHE bijgewerkt en aangevuld. Verder bij de afbeeldingen van waterboten en bij de wasmachines wat toegevoegd.14 april 2023

Opschonen en aanvullen bestand P voltooid.27 maart 2023

Met het opschonen van de woordenlijsten, het toevoegen van bronnen en miniatuur afbeeldingen inmiddels bij de het bestand P aangeland. Afbeeldingsbestanden (Overzicht, Amsterdam)inzake overhalen/overtomen aanzienlijk uitgebreid. Ook een rubriekje Amsterdamse boerenschuiten toegevoegd.10 oktober 2022
Opnieuw de wervenlijst verder uitgebreid en bezig geweest met het opschonen van de php-bestanden. Ook, na een langdurig onderzoek, een uitgebreid verhaal over de vaart door Amsterdam, inclusief een stukje over het Rijn-Entrepôtdok en de Nieuwe Prinsengracht in Artis geschreven en tot slot een bewerkte tekst over ijsbestrijding op de rivier afkomstig uit 'De Ingenieur' (via Delpher.nl) geplaatst.


maart 2022
Grootste gedeelte van 2021 besteed aan diverse voor al technische verbeteringen. Hier en daar wat kleine aanvullingen en in de wervenlijst de opname van verwijzingen naar de werven informatie van Jan Sepp.


30 april 2021
Een groot aantal links gerepareerd. Enkele nieuwe begrippen toegevoegd of uitgebreid en de opmaak van een aantal zaken iets verbeterd. Dat laatste betreft vooral de prsentatie van de zoekresultaten.

10 april 2021
Na ruim 18 maanden is het leeuwendeel van de grote reorganisatie achter de rug. Als het goed is zijn er alleen kleine details en zaken die zich op de achtergrond afspelen, die bewerkt moeten worden. Dus als U een inhoudelijk of technisch foutje vindt, meldt dat dan even via een e-mailtje.

Ik blijf U er op wijzen dat als er iets niet gevonden wordt, U het zoekvenstertje links in het scherm kunt gebruiken. Kies daarbij voor zoeken in de gehele Binnenvaarttaal en lees vooral ook de Toelichtingen. Denk er echter wel aan: typfouten in de zoekopdracht zijn funest! Typ dus liever slechts een deel van het woord dat U zoekt, wanneer U niet zeker bent van de schrijfwijze.
Verder kunt U natuurlijk ook gewoon via de menu's het gezochte trachten te vinden.
Misschien dat dat een oplossing kan bieden. Succes ermee!22 februari 2021
Het einde nadert. Alleen de rubriek motoren, keerkoppelingen enz. moet nog gedaan worden. Dat zijn nog circa 205 bestanden. Verder zou alles nu, na ca. 16 maanden op orde moeten zijn. Dus als U in de rest fouten tegenkomt, dan zou het leuk zijn als U dat even meldt via e-mail29 januari 2021
Van de afbeeldingsbestanden zijn er nog twee groepen die gedaan moeten worden. Dat zijn de 'landzaken' en de 'motoren'. Verder zou alles nu, na ca. 15 maanden op orde moeten zijn. Dus als U in de overige rubrieken fouten tegenkomt, dan zou het leuk zijn als U dat even meldt via e-mail30 december 2020
Bestanden in zake keerkoppelingen, roer en stuurwerken, stoommachines, stuurstand en roeven herzien. Sommige afbeeldingen vernieuwd. Nog ca. 229 bestanden te verwerken.20 december 2020
Bestanden in zake onderdelen van vrachtschepen en zeilende schepen herzien. Sommige afbeeldingen vernieuwd.26 november 2020
Bestanden in zake lieren en ankers zijn geredigeerd. Sommige afbeeldingen vernieuwd.6 november 2020
Verandering van woonplaats had tot gevolg dat het werk aan de website de nodige vertraging ondervond. Helemaal stil kwam het niet te liggen want de bestanden over blokken en rollen, kluizen, sluitingen en haken als ook het nodige over roeren en dergelijken hebben nu ook een nieuw jasje.23 september 2020
De 'Steilstevens' of Paardekontkastjes zijn nu ook allemaal in een nieuw jasje gestoken. Daarmee zouden alle schepenbestanden vernieuwd moeten zijn. Nog circa 335 bestanden in de afdeling onderdelen te redigeren.20 augustus 2020
9 bestanden met o.a. Spitsen , Herna's, Bakeetjes, e.d. toegevoegd. Weer een aantal bestanden gerepareerd opdat de boel een beetje bruikbaar blijft. Ik zit in een drukke tijd en de 'renovatie' zal dus een beetje vertraagd worden. Spijtig, maar het kan niet anders.12 augustus 2020
25 nieuwe bestanden toegevoegd. Aantal foto's vervangen veel verbeterd en soms gegevens toegevoegd. Tjalken, skûtsjes e.d. gedaan.
Veel ontbrekende foto's tijdelijk terug geplaatst en links herstelt.28 juli 2020
Weer een stuk of veertig bestanden bewerkt. Aantal eerdere foto's vervangen door betere en veel gegevens en ook afbeeldingen toegevoegd. Onder andere de rubrieken Beurtschepen, Luxe-motor, Motorscheepje, Kasten, en nog enkelen aangepast.
Verder een aantal hinderlijke 'fouten' die door de huidige werkzaamheden ontstaan waren, gecorrigeerd. Mocht U er meer vinden: het staat U vrij ze te melden. svp wel het juiste webadres (URL) vermelden!22 juni 2020
De rubriek 'Moderne schepen' is geheel vernieuwd, wat neer kwam op ruim 40 bestanden. Belangrijker is echter een, door Jos Telleman (van het blog 'Schepen en werk') geschreven tekst over het vervoer van natuurlijke oliën. Hij voorzag mij ook van een flinke lijst met soortelijke massa's van natuurlijke olie.5 mei 2020
Ongeveer 39 nieuwe bestanden betreffende sleep- en duwboten samengesteld. In veel gevallen zijn er foto's toegevoegd, verbeterd en soms zijn minder goede foto's verwijderd. De bijschriften zijn veelal uitgebreid met meer gegevens over het schip in kwestie.4 april 2020
De binnenvisserij is nu ook grotendeels vernieuwd. Dat was dan ook weer goed voor ca. 17 bestanden.
Daar, anders dan toen ik met deze site begon, datalimieten en downloadsnelheid voor desktopcomputers nog nauwelijks een rol spelen, heb ik besloten, waar wenselijk, bestanden samen te voegen. Dus geen deel 1, deel 2, enzovoorts meer en ook geen plaboeken met tweede of derde foto's. Men kan nu gewoon door scrollen of ctrl+f gebruiken in plaats van veelduldig te moeten klikken. Mij bevalt het wel; hopelijk U ook!25 maart 2020
Terwijl sinds ca. 28 februari Nederland in de ban is van het corona-virus zijn zesendertig nieuwe bestanden gemaakt. Het betrof voornamelijk ponten en passagiersschepen.
Als ik in dit tempo zo door ga, kan het nog wel twee jaar duren voor het eind in zicht komt, maar ja, als het maar mooi en goed wordt!25 februari 2020
Slechts 14 bestanden de afgelopen dagen bewerkt. Het schiet niet op. Daar staat tegenover dat er zowel de nodige afbeeldingen als ook veel extra informatie toegevoegd is. Het betrof voornamelijk waterstaat-vaartuigen.13 februari 2020
Van de rubriek diverse bedrijfsvaartuigen zijn aardig wat bestanden vernieuwd. Bij een flink aantal bestanden zijn foto's en/of gegevens toegevoegd. Ook zijn een aantal oude foto's van matige kwaliteit door betere scans vervangen. Alles bij elkaar een tijdrovend maar nuttig werk. Inmiddels zijn 118 afbeeldingsbestanden met schepen vernieuwd.24 januari 2020
Weer een mapje verder. De meeste sleepschepen en kasten zitten nu in een nieuw jasje. Vaak zijn er meer gegevens toegevoegd. foto's waren er wel voldoende.22 januari 2020
Door diverse probleempjes gaat alles niet helemaal zoals ik me wel zou wensen. Inmiddels zijn wel circa 61 afbeeldingsbestanden met schepen in een nieuw jasje gestoken, waar nodig gecorrigeerd en soms van nieuwe (vervangende) afbeeldingen voorzien. Een flink aantal niet meer werkende links zijn gerepareerd of indien dat niet kon, verwijderd.30 december 2019
Bij de afbeelding Oude scheepstypes zijn de 'Aken' in een nieuw jasje gestoken. Soms zijn gegevens en foto's toegevoegd of zijn er correcties aangebracht.21 december 2019
Opnieuw een serie 'scheepsportretten' gewijzigd! De oude bestanden zijn verwijderd! De nieuwe bestanden zijn te vinden door de zoekmachinete gebruiken en daar op scheepsnaam te zoeken of door in het menu fotoseries te zoeken.
Ook nu zijn een aantal bestanden, uitgebreid of gecorrigeerd. Veel plezier gewenst.


14 december 2019
Weer een serie van de vroegere Scheepsportretten in een nieuw jasje gestoken. Soms zijn gegevens en foto's toegevoegd of zijn er correcties aangebracht.
Het duurt even voordat de online zoekmachines de nieuwe locaties van de bestanden gevonden hebben. Ik kan daar helaas geen invloed op uit oefenen.9 december 2019
Door een onvolkomenheid in de programmatuur die ik gebruik, waren er ongemerkt een aantal fouten in de nieuwste bestanden geslopen. Dezen zijn nu gecorrigeerd.
In de fotoseries, vroeger de scheepsportretten geheten, zijn weer een flink aantal bestanden vernieuwd.1 december 2019
Alle bestanden bereikbaar via menu Diverse Afbeeldingen zijn nu ook vernieuwd.


25 november 2019
Een groot aantal bestanden die gevonden werden in het menu Diverse Afbeeldingen zijn in een nieuw jasje gestoken. Enkele afbeeldingen zijn verbeterd en er zijn ook een paar afbeeldingen toegevoegd.
Vermoedelijk zal ik vervolgens de resterende bestanden onder handen nemen.
Het kan zijn dat links naar afbeeldingen vanuit woordenlijsten of oude afbeeldingsbestanden niet werken!
Gebruik het zoekvenstertje links in het scherm en kies voor zoeken in de gehele Binnenvaarttaal. (zie Toelichtingen) Typfouten zijn daarbij funest, dus typ liever slechts een deel van het woord dat U zoekt, wanneer U niet zeker bent van de schrijfwijze en dat een oplossing kan bieden. Succes ermee!15 november 2019
Met uitzondering van de afbeeldingsbestanden zijn de bestanden nu bijgewerkt naar HTML5, PHP7 en MySqli. Ik hoop dat alles nu naar behoren werkt.
De komende maanden zullen de ca. 1100 afbeeldingsbestanden herzien worden.
U wordt verzocht gebreken te melden!


Links in de tekst hieronder w2erken waarschijnlijk niet meer. Probeer met het zoekvenster hier links het juiste bestand te vinden.

november 2019
Om de website beter toekomstbestendig te maken, ik heb immers niet het eeuwige leven, worden een groot aantal veranderingen doorgevoerd.*
Vervallen zijn ondermeer de albums, het filmmenu, de pagina met links en de lijst met bedankjes aan alle medewerkenden, correctoren, fotografen, e.d.
De albums zijn vervallen omdat er inmiddels meerdere goede sites zijn, die een groot aantal (nog) varende schepen, tonen. Voor het filmmenu geldt min of meer het zelfde. (In beide gevallen kan men ondermeer op het binnenvaartforum, onderdeel van het kustvaartforum, het nodige vinden.)
Het onderhouden van de pagina met links was een tijdrovende zaak geworden en sinds de komst van de nodige goede zoekmachines verviel de noodzaak bepaalde pagina's op deze wijze vindbaar te maken. Vaak zijn de belangrijkste links bij de behandeling van relevante onderwerpen opgenomen.
De lijst met bedankjes was een weinig bezocht onderwerp. Ik ben allen die wat ingestuurd of op andere wijze medegedeeld hebben zeer dankbaar, maar een opsomming is per definitie onvolledig, dus werden sommige personen te kort gedaan. Het kwam voor dat een enkel woord ergens in een forum mij op veel belangwekkender zaken bracht, dan bepaalde ellelange verhalen elders.
Daarom gewoon iedereen, ook zij die kritiek hadden of hebben, hartelijk debankt voor uw inbreng!
Ik hoop dat het vernieuwen van de website niet al te veel ongerief met zich mee zal brengen en dat U in de toekomst nog veel plezier aan mijn verzameling mag beleven.
* De veranderingen betreffen behalve het laten vallen van enkele pagina's voornamelijk technische aanpassingen. De bestanden worden meer gestandariseerd, het aantal scripts wordt beperkt en de gehele site wordt aangepast aan HTML 5, PHP 7 en MySqli standaarden. De laatste twee aanpassingen hebben de nodige voeten in de aarde want het zijn nu niet bepaald onderwerpen waar ik veel vanaf weet.
Hopelijk weet ik alles binnen een paar maanden tot een goed eind te brengen.


1 januari 2019
Het afgelopen jaar geen belangrijke updates gedaan. Op veel plaatsen dingen verbeterd, bronnen opgenomen, afbeeldingen toegevoegd en teksten uitgebreid.

10 februari 2018
Naast het reguliere onderhoud, het aanbrengen van correcties, het uitbreiden van omschrijvingen, en dergelijke, nog steeds bezig met het toevoegen woorden uit de binnenvisserij. Ook zijn een groot aantal 'scheepstypes' zoals die door de scheepsmeters benoemd worden toegevoegd.

15 september 2017
voornamelijk aan de woordenlijsten gewerkt. Veel verbeteringen door gevoerd en termen toegevoegd.
Het aantal woorden waarop via de zoekmachine gezocht kan worden is ca. 20.000

27 maart 2017
voornamelijk aan de woordenlijsten gewerkt. Bijna 3000 termen toegevoegd en veel omschrijvingen verder uitgewerkt en van illustraties voorzien. Ook de lijst met werven en scheepsmotoren is verder aangevuld. Bij de werven is, dankzij de medewerking H van Duijvendijk, een compleet overzicht van de werven van Duijvendijk opgenomen.
Het aantal afbeeldingen in de woordenlijsten is gegroeid naar 2400 stuks. Het totaal aantal afbeeldingen is ca. 20.000 en het totaal aantal in de woordenlijsten verklaarde begrippen komt op ca. 21.000. Het aantal woorden op ca. 18.000

23 mei 2016
Dankzij de medewerking van Kees Touw is er een uitgebreid artikel verschenen over de houten kraak. Verder zijn, naast het gewone werk aan de woordenlijsten, de bestanden met ankerlieren en stoomsleepboten herzien.13 januari 2016
Yorick van Koolwijk stuurde me een paar foto's het geen aanleiding was tot het maken van een bestand inzake de Leidse vlet.

21 december 2015
Afbeeldingsbestand paviljoens aangevuld.

14 december 2015
Op aangeven van Han Visser, Zwolle, een aantal teksten inzake de zijschroef samengesteld. Aanverwante fotobestanden aangevuld en bewerkt. Zie bijbehorend menu. Verder een fotoverslag van de IJsseltjalk Nooit Volmaakt, Maasbracht, toegevoegd.

18 oktober 2015
Steeds vaker bestaat het werk uit het aanvullen en verbeteren van bestaande teksten, bestanden, foto's enz. Veel valt daar niet over te vermelden.s
Aan roer- en stuurwerken zijn een flink aantal afbeeldingen toegevoegd en ook het portretje van de Firma Ankersmit uit Doesburg is met een aantal foto's uitgebreid.

20 september 2015
Ik onving van René te Pas een aantal van foto's van een Henschel diesel en van een Industrie 3VD6A.

17 september 2015
Natuurlijk zijn er weer woorden toegevoegd, beschrijvingen uitgebreid en gecorrigeerd en meer van dat soort dingen. Verder zijn de bestanden inzake de stuurstand dankzij foto's van René te Pas flink uitgebreid. Zie deel 1, deel 2, en de stuurstand van mvs Libel.

3 augustus 2015
Een fotobestand over de Brabantse boot samengesteld met daarin onder meer een aantal foto's die gemaakt werden door Rita Jalon van het scheepvaartmuseum te Antwerpen.

28 juli 2015
In een klein scheepsportretje wordt de 'kleine spits' 'Suerte' behandeld. Helaas ontbreekt nog veel informatie. De foto's werden grotendeels verzorgd door Joost Roeland, uit Den Bosch. Na de vletten en de Hollandse boot zijn nu ook de afbeeldingen van de Vlieger, de Schouw en de Zeeuwse schouw herzien.

26 juli 2015
Een bestand Hollandse boot en een bestand open Vletten toegevoegd.

22 juli 2015
Bestand gewijd aan een impressie van het museum Baasrode. Tevens een bestand gemaakt inzake de Belgische Botter.

30 juni 2015
Het bestand gereedschappen gereorganiseerd en uitgebreid met ondermeer een aantal foto's gemaakt op Museumwerf Baasrode. Zie hier.
13 juni 2015
Lijst met soortelijke massa's flink uitgebreid. Verder veel kleine correcties en aanvullingen gedaan.

11 juni 2015
Een aantal foto's van een MaK 6 MU 451 gemaakt door Renë te Pas toegevoegd.

23 mei 2015
Een drietal foto's, waarvan twee uit het familie archief van Rob Koster toegevoegd aan het bestand voetveren.

21 april 2015
Voornamelijk bezig geweest met kleine correcties en aanvullingen.
Via Mevrouw M. Mulder-Faassen, Stad aan 't Haringvliet, ontving ik informatie en enkele foto's, waaronder foto's en tekst van P in 't Veld, Ooltgensplaat, met betrekking tot de eerste twee Rode Kruisschepen met de naam J. Henry Dunant.5 maart 2015
Wegens verandering van woonplaats weinig nieuws kunnen toevoegen. Het waren vooral kleine aanvullingen en correcties, die mij de afgelopen maanden bezig hebben gehouden. Alleen aan de lijst met werven is een flinke reeks Belgische werven en verder is er een overzicht van Deutz motoren toegevoegd.

23 november 2014.
Bij aken, Hagenaars, Hoogaarsen, Voetveren, Motorscheepjes, Motorbeurtschepen, Luxe-motor en de Kempenaar afbeeldingen en/of gegevens toegevoegd. Een flink aantal van deze foto's waren afkomstig van Leo Schuitemaker. Afbeeldingen van de Deutzmotoren 545 en 536 opnieuw gearrangeerd en verder aangevuld.

9 november 2014.
Dankzij foto's van Leo Schuitemaker en gegevens uit de, onder de bezielende leiding van George Snijder gedigitaliseerde, liggers het bestand Klipperaken (2 delen) een beetje op kunnen poetsen.
Ook de voetveren over het IJ zijn onder handen genomen en een bestand over de Annemieke - IJveer 35 is toegevoegd.

6 november 2014.
geen opzienbarende wijzigingen of aanvullingen. Fotootjes en termen toegevoegd aan de woordenlijsten.
24 september 2014.
René te Pas zorgde voor een paar foto's van een Bolnes 3 DNL en van een Modag R5Z 133L.
Verder actief geweest met het toevoegen van termen betreffende de oudste binnenvaartschepen in onze historie en begonnen aan een wat uitgebreidere uiteenzetting over sluizen.

27 augustus 2014.
Het standaardwerk van G.C.E. Crone doorgewerkt en aan de hand daarvan veel dingen aangevuld en verbeterd. Ook een stukje over het schutten in sluizen geschreven.

25 juli 2014.
Dankzij foto's van Kees Schipper een mooie reportage van de liftoverhaal te Broekerhaven samen kunnen stellen.
Voordien de complete woordenlijst uit het boek van Nicolaas Witsen doorgewerkt en een flink aantal woorden en vooral ook spreekwoorden en gezegden toegevoegd.
Ook blijf het kaarselade veer mij achtervolgen en af en toe vind ik daardoor toch weer nieuwe feiten of bronnen en moeten eerder gepubliceerde gedeelten aangepast, verbeterd en herschreven worden.
Ook wordt de woordenlijst nog steeds verder uitgebreid en van een steeds groter aantal illustraties voorzien.

30 april 2014.
De historie van de Scheepswerven Bernhard te Amsterdam verder aangevuld en bijgeschaafd als ook een flink aantal foto' toegevoegd aan schepen van Scheepswerf De Overtoom van N.A. Bernhard jr.. Met dank aan Maarten Bernhard.
De bestanden inzake MWM motoren opnieuw ingericht. Toegevoegd zijn foto's van een RH 348: hier en vanaf hier. Met dank aan René te Pas.

18 april 2014.
Met behulp van Maarten Bernhard die historie van de Scheepswerven Bernhard te Amsterdam in beeld gebracht.
Tevens toegevoegd een bestand met schepen van Scheepswerf De Overtoom van N.A. Bernhard jr..

28 maart 2014.
Dankzij door René gemaakte foto's. Het bestand met 'Industrie'motoren weer verder aan kunnen vullen. Dat was meteen het zein om de bestanden eens te ordenen en het menu te herzien. Het resultaat vindt U hier.

16 maart 2014.
In de eerste plaats weer een flink aantal nieuwe termen toegevoegd.
Daarbij weer een aardig aantal afbeeldingen ter illustratie aan nieuwe en reeds bestaande termen toegevoegd. Veel van deze afbeeldingen waren afkomstig van de bouw van de AEbelina en zijn mij welwillend ter beschikking gesteld door het Skûtsjemuseum Earnewald.
Verder afbeeldingen toegevoegd aan de bestanden van de navolgende motoren Steywal (met dank aan Wim de Graaf), Albin (schildje), AWA, La Meuse, Moes, een Stork pomp met een onbekend benzinemotortje, een schildje van een Lister Blackstone, eentje van een Samofa en eentje van een Petter.
Toegevoegd zijn ook twee foto's van een Hornsby-Stockport gasmotor en twee van een MWM. Deze vier foto's werden gemaakt door Henry Platje.

9 februari 2014.
Van Jan Meppelink had ik, in de loop der tijden, een flink aantal machinekamerfoto's verzameld. Daartoe behoorden een schild met motorgegevens en de bijbehorende Bolnes motor. Een schildje van een Stork-Werkspoordiesel en de bijbehorende motor en ook twee foto's van een Stork Ricardo Ro158k.
Van Scania een 8 cilinder DSI 14, van DAF een KMD XF 11 V, van Deutz een SBA 16M 816 en mogelijk een A 8M 528.
Van SKL twee foto's van een 6 NVD 48-2U, van het Finse Sisu een 634 motor, van Cummins twee plaatjes van een QSK 19M, van Industrie ook twee en wel van een 5D6, van Gardner een 8L 3B, van MAK weer twee van een MU 451 AK, van MAN twee van de D 2886 LXE 40, van Wärtsilä een 6 L 20, van Wärtsilä SCAM twee van een UD 25 V12 M5D, van Mitsubishi een S8U MPTK en twee van het type S12A2 MPTK.
Van Caterpillar waren er afbeeldingen van ondermeer een 3412, een 3512, 2x een C18 Acert en een fraai opgestelde C32.
Verder zijn de overzichten van machinekamers uitgebreid. Aan Deel 1 zijn 7 foto's toegevoegd. Deel 2 en deel 3 zijn compleet nieuw. Ook nieuw zijn machinekamers voor roerpropellers, machinekamer voor diesel-electrische aandrijving en de machinekamers van de Veerhaven IV en Veerhaven V en tot slot was er nog wat klein spul.
Aanvullende foto's zijn van S.J. de Waard en Dieter Henken. Allen mijn hartelijke dank!
Ook heeft Baudouin dankzij een aantal foto's afkomstig van Wikicommons nu een eigen bestand.
Een zand-grindsorteerponton vond ik merkwaardig genoeg om ook maar even te plaatsen.

26 januari 2014.
Dankzij een flink aantal foto's gemaakt en ingezonden door Peter Ter Haar konden de bestanden inzake de zogenaamde 'Bijlmerbakken' flink uitgebreid worden. Onder andere de serie inzake de tewaterlating van het mbs Almere is geheel nieuw. Ook in de plakboeken en bij de details zijn echter nieuwe afbeeldingen toegevoegd. Zie menu.

11 januari 2014.
Van Kor Vos kreeg ik foto's van een antieke Brons gemaakt door Deutz en een antieke Deutz.
René te Pas is de afgelopen tijd ook de machinekamers weer ingedoken en kwam terug met een K&R pomp, een fors lagerblok van Kuypers, een Industie 6D07 en nog wat foto's van een Deutz 528.

7 januari 2014.
Ik mistte al iets. Voor de afgelopen kerst had ik nog een paar plaatjes ingezonden door René te Pas uit Nijkerk toegevoegd. Een Kuipers keerkoppeling, toen ook foto's van een Brons 6 GB geplaatst, nr 1 en 2, vervolg. Vandaag een hele folder over dit type motor geplaatst; voorkant en de rest.
5 januari 2014.
Ondanks vele financiële en technische problemen zijn er toch zeer veel dingen gebeurt. Ik had het echter zo druk dat ik er niet toe kwam deze lijst bij te werken. Behalve een flink aantal woorden, ondermeer ontleend aan de boeken van Peter Dorleijn, zijn er ook een flink aantal nieuwe afbeeldingen aan de woordenlijsten toegevoegd. Ook flink uitgebreid is de lijst met scheepswerven; tevens werden de historische gegevens van een aantal werven aangevuld. Het oude jaar werd afgesloten met een nieuwe uitgebreide studie naar, en het herschrijven van het verhaal over, de Kaarsla en het Kaarselade veer.

14 oktober 2013. Dank zij foto's van René te Pas nieuwe afbeeldingen toegevoegd voor Wärtislä SACM UD25 V12 M5D (foto's 1, 2) een Klöckner Humbolt Deutz SA 8 M 517 (foto's 1, 2 en de keerkoppeling) en de Deutz SF 12 M 716 (foto's 1, 2 en de keerkoppeling). Verder een foto door Henry Platje van het bij de SF12M716 behorende schip, het ms Reiher, geplaatst.

10 oktober 2013. Dankzij foto's van Karel Willem Vermeer en Leo Schuitemaker het afbeeldingsbestand inzake Biesbosch aken flink uit kunnen breiden.

8 oktober 2013. Met de welwillende medewerking van Karel Willem Vermeer een afbeeldingsbestand inzake de werf Koningspoort Rotterdam gemaakt. Het aantal trefwoorden in de woordenlijsten ligt nu boven de 15.000!
4 oktober 2013. Dankzij foto's van Leo Schuitemaker en Joost Roeland een fotobestand inzake Wilnisser aken kunnen maken. Een flink aantal nieuwe termen aan de woordenlijsten en werven aan de werflijst toegevoegd en veel anderen verder aangevuld en indien nodig herzien.
17 augustus 2013.
Uit alle machinekamer foto's welke René te Pas voor mij gemaakt heeft, heb ik de besten geselecteerd en gebruikt om de bestanden met foto's van Mitsibushi, Scania, MTU, Deutz, Detroit Diesel, Caterpillar, Cummins en ABC aan te vullen. Ook bij de keerkoppelingen, waaronder natuurlijk Reintjes is er het nodige bijgekomen.
Verder zijn een aantal van de belangrijkste termen uit het boek Vlaamse en Brabantse Binnenschepen van Maurice Kaak aan de woordenlijsten toegevoegd. Dhr Kaak was zo aardig mij toestemming te geven van zijn zeer illustratieve tekeningen gebruik te maken. Waarvoor mijn oprechte dank.
Ook op het gebied van de lijst met scheepswerven is er het nodige gebeurt.
Tot slot zijn er dan toch ook weer de nodige 'gewone' aanvullingen en correcties geweest.

10 juli 2013.
Door mijn bescheiden medewerking aan de database Liggers Scheepsmeetdienst was ik in staat de lijst met werven flink aan te vullen.
Ook tijd gevonden om woorden waarin dierennamen voorkomen te verzamelen.
Verder natuurlijk weer de nodige termen aangevuld of gecorrigeerd.

15 mei 2013.
Behalve een flinke aanvulling van de lijst scheepswerven zijn er dankzij de bereidwilligheid van Simon de Waard twee aanvullingen bij de afbeeldingsbestanden. Dit zijn een aantal kopiën van het olie-afgifteboekje en van het vlakdikterapport.
8 maart 2013.
Dankzij inzendingen van P.J. en H. van der Post en informatie van T van der Plas, de familie S v.d.Star, van Heemsbergen en de familie Bisschop een afbeeldingenbestand over de stalen bekbok annex koeienschouw kunnen plaatsen.
Verder de lijst met motoren uitgebreid en veel termen betreffende de zuiderzeevisserij toegevoegd.

22 februari 2013. Dankzij Ad Langelaar eindelijk twee foto's van Haes Motoren. Meer over deze fabriek vandt U in de woordenlijsten. Dankzij René te Pas weer een glimmende MTU diesel uit de 4000 serie erbij.
15 januari 2013.
Uit de collectie van René te Pas een aantal foto's van Wärtsilä motoren geplaatst en een fraaie MWM te weten deze en deze zes.
4 januari 2013.
Uit de collectie van René te Pas zijn een aantal foto's van ondermeer, Daf, Daewoo, Iveco, Mak, Man, Mitsubishi, Lister, MTU, Scania, Buckau Wolf, Stork en Volvo toegevoegd. Zie het motorenmenu voor de diverse verwijzingen.
26 december 2012.
Uit de collectie van René te Pas zijn een aantal foto's van Caterpillar en Cummins motoren toegevoegd.
Let ook op de verwijzingen, door middel van '(andere foto)' naar de plakboeken.

21 december 2012.
Uit de collectie van René te Pas zijn een aantal foto's van GM/Detroit Diesel motoren toegevoegd.
Verder een groot aantal correcties en uitbreidingen aangebracht.

6 december 2012.
Nog steeds beschrijvingen van scheepstypes aan het bijwerken, aanpassen en van afbeeldingen voorzien.
Aantal bestanden in zake motoren bewerkt. Bij MWM een flink aantal foto's van René te Pas toegevoegd. Het zelfde geldt voor Deutz waar deel 3 en deel 4 (met bijbehorende plakboeken) tevens opnieuw ingedeeld zijn.

1 oktober 2012.
Nog steeds beschrijvingen van scheepstypes aan het bijwerken, aanpassen en van afbeeldingen voorzien.
Een bestand over het baggeren in Amersfoort gemaakt.
23 augustus 2012.
Voornamelijk het aantal genoemde scheepstypes uitgebreid. Het gaat voornamelijk om boerenvaartuigen, die inmiddels een eigen lijstje hebben gekregen.
Belangrijker is echter de vondst van de Sleeschuit, die echter bekender is onder de verwarrende naam schietschouw.

1 augustus 2012.
Het bestand over de Boeieraak uitgebreid en natuurlijk weer woorden toegevoegd en omschrijving herzien en/of uitgebreid.

16 juli 2012.
een aantal beschrijvingen van scheepstypes is uitgebreid en een aantal nog niet vermelde scheepstypes zijn opgenomen.

10 juni 2012.
weer een groot aantal minder bekende woorden toegevoegd. Het aantal trefwoorden zit nu rond de 13.000. Ook is het aantal afbeeldingen in de woordenlijsten is toegenomen. Dat aantal zit nu op circa 1450.

7 mei 2012.
Van Cobie Dirksen ontving ik een aantal foto's die iets laten zien van het werk van de stuurvrouw op een rijncruiser.
Ook een paar eigen fotootjes van het voetveer van het Zuiderzeemuseum toegevoegd. De gegevens van die schepen dank ik aan Martin de Boer van de Stichting B.A.S.M. / SLEEP & DUWVAART.
27 april 2012.
een klein portretje van een werfbakje en zwemdiploma voor schipperskinderen toegevoegd.
Verder de woordenlijsten weer verder uitgebreid. De woordenlijsten kennen nu circa 12.630 trefwoorden-begrippen.

23 maart 2012.
Van Pieter 'Sleepschepen.nl' Boers ontving ik kopiën van het bevrachtingsboekje van de klipper 'Lauda Ducem'.
Dankzij Robert Delhaye een beschrijving van de historie van het passagiersschip 'Goethe' kunnen geven.

12 maart 2012.
Ook afgelopen weken zijn voornamelijk besteed aan het toevoegen van nieuwe woorden en het uitbreiden van de informatie. Ook het nodige onderzoek naar oude vaartuigen gepleegd.
Van Hans Terpstra in Wartena heb ik heel veel materiaal mogen ontvangen over de Rederij Feenstra. Aangevuld met materiaal van anderen resulteerde dit in een uitgebreid chronologisch verslag over deze pionier van de Rijnvakanties.
Van Pieter 'Sleepschepen.nl' Boers ontving ik kopiën van een Scheepspatent van de klipper 'Lauda Ducem'.

2 januari 2012.
Van Dhr. A. Haar uit Heerjansdam een mooie foto van de klipperaak 'Johanna Margaretha' ontvangen. Verder heb ik weer een flink aantal nieuwe woorden toegevoegd en omschrijvingen uitgebreid of verbeterd.

15 december 2011.
Dankzij een inzending van N. Garstman van Broveco Machines bv te Giessen een aantal afbeeldingen en informatie aan het fotobestand Overig Baggermaterieel toe kunnen voegen.

13 december 2011.
Weer aanvullingen en correcties gemaakt, maar dankzij materiaal van Harry de Groot ook het aantal bestanden met IJsbrekers e.d. uit kunnen breiden.

20 november 2011.
Mij vooral bezig gehouden met het aanvullen van de woordenlijsten en het wegwerken van kleine foutjes zowel in de zichtbare tekst als in de broncode. Er zijn ongeveer 200 nieuwe woorden toegevoegd.

25 oktober 2011.
Dankzij foto's gemaakt door J. Roeland een mooi portret van de Hasselteraak 'Verandering' kunnen maken.

23 oktober 2011.
Maar weer eens een avontuur van de 'Dankbaarheid' online geplaatst.

17 oktober 2011.
Scheepsportret van kraancontainerschip Transferium toegevoegd.

7 oktober 2011.
Afgelopen weken gespandeerd aan het aanvullen en corrigeren van teksten en het toevoegen van nieuwe begrippen.
Vandaag een fotobestand met foto's van een Enterprise diesel geplaatst.
21 augustus 2011.
Carla Yvonne Noomen had een flink aantal foto's van de spits Addio gemaakt aangevuld met enkele andere bijdrages levert dat weer een aardig Scheepsportret van deze bijzondere spits.

13 augustus 2011.
foto's van een Brons 5GB, gemaakt door René te Pas geplaatst. Zie hier. Verder aan omschrijvingen van bekende en minder bekende scheepstypes, zoals Krabschuit, de Dortse zandschuit en de Drimmelse aak gewerkt.

7 augustus 2011.
Dankzij de medewerking van Jan Staal enkele foto's van de Reeuwijk en ééntje van de Rietwijk toe kunnen voegen.
Verder erg veel werk aan de woordenlijsten gedaan. Van een aantal scheepstypes is de omschrijving verbeterd of uitgebreid en ook zijn een aantal nieuwe types toegevoegd.
29 juli 2011.
Een aantal steeds terug kerende onduidelijkheden omtrent het Kaarselade veer noopte mij dit eens grondig uit te zoeken. Mijn bevindingen zijn verwoord in deze tekst.
Verder weer woorden aangevuld, verbeterd en toegevoegd.

22 juni 2011.
Het bestand Historische kromstevens uitgebreid met een paar afbeeldingen.
19 juni 2011.
Dankzij de medewerking van René te Pas foto's toe kunnen voegen van Deutz, Baudouin, Caterpillar, Cummins, GM/Detroit Diesel, MAN, MTU, Mitsubishi,Scania, Stork en Wärtsilä motoren. Zie Motoren Menu.
15 juni 2011.
Dank zij de medewerking van René te Pas een bestand met foto's van enkele Volvo Penta motoren kunnen maken.
13 juni 2011.
Dankzij bijdragen van C. Löser, Robert Delhaye, Martin Pols, Henry Platje en foto's uit eigen collectie een afbeeldingsbestand met duikerklokschepen samen kunnen stellen.
F. Bothof stuurde nog twee fraaie foto's van de Veerdienst VI Dordrecht-Papendrecht.
10 juni 2011.
Enkele foto's toegevoegd aan het afbeeldingsbestand 'Havendiensten', waardoor het nu uit twee delen en een plaboek bestaat. Toegevoegd zijn foto's van de RPA 12, de RPA 16, de PA 3, de Havenwerken Rotterdam, de Watersnip, de HD2 Dordrecht, en de HD1 Dordrecht. Leo Schuitemaker en Dieter Henken worden bedankt voor hun aandeel hierin. Uit eigen collectie kwam nog een matig kiekje van de ijsbreker Poolvos, wat een goede aanleiding was om daar een twee recente foto's, gemaakt door René te Pas, van het schip, dat nu vaart als de duwboot Jamaica, aan toe te voegen.

6 juni 2011.
De bestanden inzake het motorvrachtschip Randwijk zijn nog eens terdege onderhanden genomen. Ook zijn er nog twee bestanden toegevoegd.

29 mei 2011.
Dankzij de medewerking van Alie Mud een stel oude foto's van de steilsteven 'Variatie' kunnen plaatsen.

13 mei 2011.
Dankzij de inzet van Carla Yvonne Noomen was het mij mogelijk een uitgebreid portret van de waaiersluis te Gouda te maken. De 29 foto's zijn via het menu: Landzaken => Sluizen => Waaiersluis Gouda bereikbaar.

3 mei 2011.
Wegens de verhuizing naar een woning te Amersfoort stonden de activiteiten op de site een tijd op een laag pitje, daarbij kwam dan nog dat de KPN niet bij machte bleek mijn internetverbinding op tijd te verhuizen. Ze hadden voor deze verhuizing 22 dagen de tijd gehad, maar dat bleek niet voldoende. Vervolgens wisten ze me met valse beloftes nog 5 dagen aan het lijntje te houden voordat ze toegaven dat de kwestie nog wel eens een week, dus totaal 34 dagen, kon gaan duren. Vreemd genoeg was mijn internetverbinding echter de eerst volgende werkdag nadat ik me bij een andere aanbieder aangemeld had wel verhuisd.

De tijd dat ik off-line was benut voor het aanvullen van de woordenlijsten en het plaatsen van een aantal bijzondere foto's welke Carla Yvonne Noomen op speciaal verzoek voor mij maakte; zie: Plakboek Kalffdekken.

2 april 2011.
Veel kleine correcties doorgevoerd en omschrijvingen aangevuld en/of verbeterd.
Nieuw afbeeldingsbestand met gereedschappen van zeilmakers e.d.

20 februari 2011.
Nog twee delen aan het portret van mvs Randwijk toegevoegd:
deel 6, deel 7.

6 februari 2011.
Tekst en uitleg over het sprietzeil.

3 februari 2011.
Een aantal foto's van voormalige Wijkschepen bij elkaar gezocht en in twee bestanden geplaatst, deel 1, deel 2.

24 januari 2011.
Dankzij foto's van Schier Hameete een bestand met foto's van de Mariekerkse Jol kunnen maken. In de woordenlijsten onderandere een aantal 'jollen' opgenomen.
8 januari 2011.
Het afbeeldingsbestand inzake de sleepboot 'Adea' voorzien van betere scans en nieuwe foto's.
Dankzij Do Strijp een begin kunnen maken met een serie over het motorvrachtschip 'Randwijk'. Bij deze de eerste vijf delen, maar er volgen er meer.
Deel: 1, 2, 3, 4, 5.

22 december 2010.
Portretje van de steilsteven 'Verwisseling', Zwolle, toegevoegd.
21 december 2010.
Portretje van de steilsteven 'Anna Cecilia', Zwolle, toegevoegd.
15 december 2010.
Portretje van de steilsteven 'De Wereld', Zwolle, toegevoegd.
15 december 2010.
Enkele afbeeldingen toegevoegd aan pompen en bruggen.
Van H. Drenth uit Spijkenisse ontving ik een aantal foto's van schepen waarop zijn vader gevaren heeft. Ik heb ze samen gevoegd tot een portretje.
Een aantal nieuwe afbeeldingsbestanden in zake dekken gemaakt. U kunt ze vinden in het Menu onderdelen.

3 december 2010.
Nieuw afbeeldingsbestand Braadspillen samen gesteld.

14 november 2010.
Het afbeeldingsbestand 'blokken' aardig uitgebreid, zie Menu onderdelen en afbeeldingen onder de naam Neuringketting toegevoegd.
Ook zijn de "Rederijen", die eerst in een aparte lijst opgenomen waren nu in de woordenlijsten, dus via de zoekmachine te vinden. (Dit is onderdeel van het omschakelen van woordenboek naar encyclopedie.)

9 november 2010.
Een scheepsportret van de IJsselaak 'Door gunst verkregen' samengesteld.
4 november 2010.
Dankzij de welwillende medewerking van Jaap Quak van 'Sportvisserij Nederland' een afbeeldingsbestand met diverse foto's uit de binnenvisserij op kunnen nemen.

24 oktober 2010.
Aantal afbeeldingen met draadlieren flink uitgebreid. Zie menu..

20 oktober 2010.
De afbeeldingsbestanden in zake motoren zijn dankzij inzendingen van Gerrit Schut uit Tzum, Dhr. H. Hulsman uit Maasbracht, eigen materiaal en afbeeldingen uit het boek Oliemotoren van de uitgeverij Born, uitgebreid met meerdere tientallen afbeeldingen, waaronder vele pagina's uit diverse folders!
18 oktober 2010.
Dankzij de medewerking van Dhr. H. Bruin een afbeeldingsbestand voor een Loosduinse tuindersschuit kunnen maken.
Van Rob Dongelmans een afbeelding van een gedenkpenning voor 40 jaar trouwe dienst bij de Stoomboot Onderneming Concordia ontvangen.
12 oktober 2010.
Afbeeldingsbestand: Wrikken en een verhaal over een oud zeiltuig, geschreven door Han Visser, toegevoegd.2 oktober 2010. Het afbeeldingsbestand over houten friese luiken aangepast en aangevuld.
28 september 2010. Dankzij een inzending van Ziggy van den Vonder een aantal mooie plaatjes aan het bestand Jagen toe kunnen voegen. Aan de 'Walen' een plaatje uit Doornik toegevoegd.

22 september 2010. Het scheepsportret van de steilsteven 'Dankbaarheid' verder uitgebreid.
19 september 2010. Verhaal van A.J. Tijman over de Rijn geplaatst.

17 september 2010. Tekst over de vlotvaart op de Rijn geplaatst.

14 september 2010. Nog eens 4 foto's van Harry de Groot aan het bestand 'Waalschokkers' toegevoegd.
10 september 2010. Dankzij foto's van ondermeer Harry de Groot, Henry Platje en Johan van Tussenbroek is het bestand 'Waalschokkers' aardig uitgebreid. Aan de woordenlijsten een flink aantal (maar helaas nog lang niet alle) termen verbandhoudend met de ankerkuilvisserij toegevoegd.
3 september 2010: aan het bestand over het varen met de zijschroef een foto en een filmpje toegevoegd.

30 augustus 2010: Het scheepsportret 'Tjerk Hiddes' uitgebreid met interieur en machinekamer foto's. Aantal slechte foto's vervangen.

25 augustus 2010: Nieuw afbeeldingsbestand: 'Hopperzuigers' aangemaakt. Met dank voor de foto's aan Johan van Tussenbroek, Leo Schuitemaker en Dieter Henken.

16 augustus 2010: Van Danny Reijne ontving ik een drietal foto's van de draagvleugelboten, welke op het Noordzeekanaal varen. Zie hier en hier.
Verder, mede op aanwijzing van Carol de Vries, Amsterdam, een groot aantal termen verbetert of verduidelijkt. Natuurlijk ook weer de nodige afbeeldingen aan de woordenlijsten toegevoegd.
1 augustus 2010.
Het scheepsportret van de Anthonetta uit Gouda uitgebreid met in blik in de machinekamer.
Verder het gebruikelijke werk: woordenlijsten aanvullen, uitbreiden, verbeteren en van illustraties voorzien.

9 juli 2010.
Natuurlijk weer het nodige aan de woordenlijsten gedaan (aangevuld, gecorrigeerd en afbeeldingen toegevoegd), maar ook een aantal afbeeldingen met betrekking tot staaldraad en de toepassing daarvan toegevoegd.
27 juni 2010.
Van Carol de Vries, Amsterdam, ontving ik een groot aantal aanvullingen en correcties, welke natuurlijk voor het nodige werk zorgden. Ook ontving ik van hem uit het archief van Tagrijn Weduwe J. de Vries, scans van een oude catalogus.
3 juni 2010.
Natuurlijk weer de woordenlijsten aangevuld, bewerkt en van nieuwe afbeeldingen voorzien verder een aantal bestanden met waterstaatsvaartuigen gemaakt en de reeds bestaande bewerkt. Zie HIER.
22 mei 2010:
Enkele foto's aan het bestand duwboten(exsleepboten) toegevoegd en een nieuw bestand duwsleepboten gemaakt. Met dank aan Dieter Henken en de Vereniging De Binnenvaart voor de foto's.

17 mei 2010:
Dankzij B. Post foto's van veegboten en van een snijkopzuigertje toe kunnen voegen.
Verder weer een flink aantal termen onderhanden genomen, toegevoegd en/of van een afbeelding voorzien.
Een dagje op de sleepbotendag in Zwartsluis doorgebracht en veel foto's gemaakt. Aangezien het wel lang zal duren voordat ze op deze site staan, kunt U ze alvast hier bekijken.
2 mei 2010:
De laatste tijd veel gelezen (en dat zal de komende maanden ook wel zo zijn). Toch ook nog tijd gevonden een aantal termen toe te voegen, oude termen te verbeteren en omschrijvingen aan te vullen. Het betreft ondermeer woorden die verband houden met de scheepstypes Giethoornse punter en Somp.
17 april 2010:
Dankzij foto's ingezonden door Hielke Roelevink het bestand Lemmeraken uitkunnen breiden met een aantal fraaie foto's.
11 april 2010:
Van Carla Yvonne Noomen ontving ik een groot aantal mooie foto's, waarmee een uitgebreid scheepsportret van de Luxe-motor 'Anthonetta' samengesteld is. Meer over het wel en wee van het schip en de bewoners is te vinden op het Blog 'Anthonetta'.
7 april 2010:
In verband met het uitbreiden van de teksten bij diverse begrippen zijn de woordenlijsten nog verder opgesplitst. Ik hoop hiermee de gebruikers van langzame verbindingen van dienst te zijn.
De gegevens van motorsleepboot Leba III zijn, dankzij de informatie die ik van A. Visscher-Danser verkreeg, aangevuld en gecorrigeerd. Tevens is er een wat ouder fotootje toegevoegd.
Van H. Andringa ontving ik informatie over de melkboot 'Frico', tevens zijn er twee foto's van het scheepje in de huidige staat toegevoegd.
Het afbeeldingsbestand Friese pramen is met een paar oude afbeeldingen uitgebreid.

27 maart 2010:
Nieuw afbeeldingsbestand: Zeeuwse klipper Avontuur; met dank aan Dennis Helmich voor de fraaie foto's en de bijbehorende informatie.

26 maart 2010:
De afgelopen tijd de nodige aandacht besteed aan de Duitse rivierschepen zoals de Dorstense aak en aan de voorlopers van de Spits de Walen. Tevens een nieuw afbeeldingsbestand in zake de Herna en de Hevespits toegevoegd.
Bij dit werk kwam aan het licht dat ik eerder een fout gemaakt heb met de beschrijving van de Walenmajol, wat bij nader inzien een Bak (Waal) blijkt te zijn. Mijn oprechte excuses voor deze vergissing!

14 maart 2010:
omschrijvingen bij tientallen woorden verbeterd, aangevuld en van afbeeldingen voor zien.
Tevens een afbeelding van een zeer bijzondere schroef toegevoegd.20 februari 2010:
Ik ontving van Tammo Fluks een aantal mooie opnames van de Ketelssluis. Reden genoeg om daar een apart hoofdstukje aan te wijden. Verder natuurlijk weer meer termen toegevoegd en beschrijvingen aangevuld en eventueel gecorrigeerd.
15 februari 2010:
Het afbeeldingenbestand Botters en Details van de Botter aangevuld.11 februari 2010:
Opnieuw een flink aantal woorden toegevoegd, omschrijvingen aangevuld en verbeterd en afbeeldingen aan de woordenlijsten toegevoegd.
3 februari 2010:
Weer meer woorden en afbeeldingen aan de woordenlijsten toegevoegd. Diverse omschrijvingen verbeterd en/of uitgebreid. Nieuw afbeeldingsbestand Pompen en een nieuw scheepsportret van motorsleepboot Leba III toegevoegd.
Aanleiding voor het maken van het bestand 'pompen' was de inzending van Hendrik Bijnsdorp van een foto van een pomp voor plaatsing in een pompkoker24 januari 2010:
Een aantal teksten in de woordenlijsten verbeterd en uitgebreid. Ook een aantal nieuwe afbeeldingen aan de woordenlijsten toegevoegd (totaal nu ca. 500) en vele termen toegevoegd. Om er twee te noemen: koekelen en schobbejak.15 januari 2010:
Mens wat vliegt de tijd!
Het afgelopen jaar heeft 'Binnenvaarttaal' niet gebracht wat ik gewenst had, maar misschien dan dit jaar.
Ik hoop dat alle vervelende zaken, die het toevoegen van nieuw materiaal aan 'Binnenvaarttaal' in de weg zaten, al is er tussen de bedrijven door wel het één en ander toegevoegd, nu tot een eind gekomen zijn en dat ik weer tijd kan vinden 'Binnenvaarttaal' zowel kwantitatief als kwalitatief vooruit te brengen.
Behalve dat er weer een aantal woorden toegevoegd zijn is er ook een bijzondere verzameling van gegevens, door K. De Haan vergaart uit oude jaargangen van de "Rijnbode", toegevoegd. Het betreft de data van kiellegging en/of te waterlating van schepen gebouwd op werven rond Alphen a/d Rijn. De lijsten beslaan maar een korte periode rond 1900 en zijn niet geheel compleet, maar het begin is er. Het betreft de werven: 'De waard', 'De Industrie', 'De Vooruitgang', 'De Hoop (De Zijl)', 'De Dageraad', 'Pannevis', 'De Vlijt', 'Kempers', 'Teekens', 'P van Dam' en 'Gebroeders Prins'.

1 november 2009:
Al weken kamp ik met ernstige hardware problemen, waardoor het werk aan de site ernstig vertraagd wordt. Ondertussen weer nieuwe woorden toegevoegd, de aanvullende teksten van een nieuwe layout voorzien en een, door Kees Touw geschreven, tekstje over de groep(s)letter (de letter in een cirkel) geplaatst.9 oktober 2009:
De familie Flobbe zond mijn een leuk verhaaltje over hoe de binnenvaartwereld op een leek overkomt.
Verder een aantal verbeteringen aangebracht, woorden aangevuld en de verhalen in de nieuwe layout gegoten.
27 september 2009:
Een uitgebreide tekst over de techniek van het slepen op de Rijn onder de titel 'Rijnsleepvaart' toegevoegd".18 september 2009:
Een scheepsportret van de 'Stânfries X' toegevoegd.8 september 2009:
Dirk van der Meulen was zo goed toestemming te geven tot plaatsing van zijn, eerder in het Schuttevaer gepubliceerde artikel over de Gebroeders Fortuin, "Met 100 ton kunstmest over ondiepten van de tjonger".
Van Frederic Logghe mocht ik weer en scheepsportret ontvangen. Dit maal de Boltjalk Eben Haezer.


3 september 2009:
Olaf van den Brink zette een door mij gemaakt foutje recht en stuurde foto's van een Lister HRW3MG.
Pieter Boers van Sleepschepen.nl bezorgde enkele winterse plaatjes, welke aangevuld werden met de sleepboten Noordpool en Siberië uit het archief van Leo Schuitemaker. Daarom ook het bestand "ijsbrekers en ijsbrekende sleepboten" een beetje opgepoetst.


2 september 2009
Dankzij de ongekende inzet van de bezoekers van het Helpmij forum een, voor Firefox gebruikers, irritant verschijnsel in de albums kunnen wegwerken.

Het "onbekende sleepbootje in Akkrum" is, dank zij dhr. Witjes uit Cuyck, niet langer geheel onbekend. Helaas ontbreekt de geschiedenis van na 1973 nog. Elke informatie daarover is welkom.

Aan 'opdrukkers' een betere foto van de 'opdrukker van Kruize, Leeuwarden' en twee foto's van de 'opdrukker van de fam. Remery, Leeuwarden' toegevoegd.

Na de aanschaf van een nieuwe monitor bleek dat ik een groot aantal foto's op verkeerde wijze 'verbeterd' had. Ik zal trachten die fouten te corrigeren, maar aangezien mijn scanner op het ogenblik ook al geen bevredigende resultaten geeft en mij het geld ontbreekt een nieuwe aan te schaffen, kan dat nog wel even duren. Mijn fototoestel doet het ondanks alles nog wel, dus kon ik, nu ik weer in Leeuwarden woon, nieuwe foto's van de Noordster van schipper Kruize maken en tevens het aantal foto's in dat bestand aardig uitbreiden.

Fotootje van het alleraardigste sleepbootje "Risico" toegevoegd. Bezoek ook vooral de site over dit slepertje!28 augustus 2009
Nieuw album: "Duwboten" (ook duwsleepboten) in drie delen: 1, 2 en 3. foto's Leo Schuitemaker en Dieter Henken.


27 augustus 2009.
Het album 'Kasten' was wel erg klein, dus heb ik zo'n honderd foto's (Dieter Henken en Leo Schuitemaker) toegevoegd. In het totaal zijn er nu 4 delen (1, 2, 3 en 4). Veel plezier er mee.

24 augustus 2009.
Leuke foto's van Ab de Jongh van een sleep met 15 dekschuiten gekregen, zie hier en hier. Tevens het bestand schuiten gesplitst in schuiten en dekschuiten en een extra foto van een dekschuit toegevoegd.


23 augustus 2009.
Och, och wat vliegt de tijd! Ik dacht even te verhuizen, maar al met al, werden het twee maanden waarin ik slechts heel weinig tijd voor 'Binnenvaarttaal' kon vinden. Nu ja, vanaf heden zal er weer regelmatig aan de site gewerkt worden.
Toegevoegd is een afbeeldingsbestand met Chemgas schepen.
Met dank aan Leo Schuitemaker en Dieter Henken voor de foto's.27 juni 2009.
Weer termen en afbeeldingen aan de woordenlijdten toegevoegd. Verder een nieuw album "Kleine Tankschepen" (= voornamelijk bunkerscheepjes) geplaatst. Deel1, Deel2.

16 juni 2009.
Weer een flink aantal afbeeldingen alsook termen, dit maal verbandhoudend met gasgeneratoren en gasmotoren, aan de woordenlijsten toegevoegd.12 juni 2009.
Natuurlijk weer een aantal termen toegevoegd! (
Ik snap ook niet dat dat nog mogelijk is, er lijkt geen eind aan te komen!
) Ook weer een aantal afbeeldingen aan de woordenlijsten toegevoegd.
Verder van Marco Thijssen een mooie foto van een Schottel vlet en één van een Jeanneau en van Leo Schuitemaker een aantal foto's van tijdens "Vaart in Dordt 2009" ontvangen; zie hier, hier en hier. Beiden mijn hartelijke dank!5 juni 2009.
Ondanks het bedroevende resultaat bij de verkiezingen "VAART!Site van het jaar" ga ik onverdroten verder....
Een beetje eerder dan gepland moest ik een nieuwtje online brengen. Vanaf heden zullen de woordenlijsten van afbeeldingen worden voorzien! Erg ver ben ik echter daarmee nog niet gevorderd (alleen een paar bij de letter D, bijv. HIER).
Omwille van de mobiel-internet-gebruikers is er de mogelijkheid deze afbeeldingen per afbeelding al dan niet te laden. Eenmaal geladen afbeeldingen blijven staan! Wilt U wel alle afbeeldingen direct laden, dan kan in dit in het menu links, door op "afbeeldingen AAN" te klikken. Wilt U reeds geladen afbeeldingen wissen, dan klikt U op "afbeeldingen uit".
Deze mogelijkheid is niet beschikbaar in IE6  (het is trouwens zeer onverstandig een sterk verouderde browser te gebruiken.) en het gebruik van javascript moet geactiveerd zijn!
Verder zijn er weer tientallen termen toegevoegd, want dat is het toch waar het op deze site om gaat.27 mei 2009.
Nieuw Album Dienstvaartuigen, deel 1. en deel 2.
Met dank aan Leo Schuitemaker en Dieter Henken voor alle foto's.

26 mei 2009.
In verband met problemen, die Internet Explorer 6 gebruikers ondervonden, heb ik de "woordenlijsten" wederom aan moeten passen.
(Ik hoop vandaag ook nog het menu dat bij de Albums behoort te ontdoen van een hinderlijk verschijnsel dat o.a. bij IE6 optreed.)
Ook werd het automatisch openklappende menu als hinderlijk ervaren en is dat vervangen door een "eerst klikken menu" en is het "snel zoeken" in de woordenlijsten verbeterd.
Verder zijn er weer een flink aantal termen toegevoegd.
16 mei 2009.
Nieuwsgierig naar wat men in de Binnenvaart in 1956 verdiende?
Zie Loon- en arbeidvoorwaarden 1956.
15 mei 2009.
Mijn oprechte excuses voor enige storingen, die op 14 mei 2009, tussen 14.00 u en 19.30 u, plaats hebben gehad.
Zoals U gezien hebt, is de layout van de woordenlijsten gewijzigd. Deze wijziging was noodzakelijk omdat de bestanden een dermate grote omvang kregen, dat ze niet alleen bij mobiele verbindingen, maar ook bij de bewerkingen door mij, problemen begonnen te geven.
Ik heb meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt U de keuze te geven uit drie stijlen. De vertrouwde 'Binnenvaarttaal'-stijl, een stijl gebaseerd op het kleurenschema van de vereniging en een zwart-wit uitvoering. De zwart-wit uitvoering is tevens bestemd voor het afdrukken, daarbij zal, als alles naar behoren werkt, het menu en de banner niet afgedrukt worden.
Ook is er een nieuw menu. Het kan voorkomen dat daarin geplaatste links naar de 'niet-binnenvaarttaal'-bestanden tijdelijk niet correct werken. Aan dat gedeelte van de site wordt door anderen nog steeds volop gewerkt, waardoor bepaalde menukeuzes soms wijzigen, soms tijdelijk niet beschikbaar zijn. Onderaan in het menublok vindt U een zoekvenster, waarmee U of makkelijk van de ene naar de andere woordenlijst kan komen, of gebruik kan maken van de 'doelzoeker', die de gehele 'Binnenvaarttaal' doorzoekt.
Daar het nu mogelijk is om met het zoekvenster snel een woord in de woordenlijsten op te zoeken, zal het aantal links wat nog in de teksten geplaatst wordt, drastisch beperkt worden.
Ik hoop dat het een en ander U zal bevallen. Zo niet, dan hoor ik dat graag van U.11 mei 2009. Een tweede serie foto's is aan het album tankschepen toegevoegd. Volledig overzicht van alle toegevoegde schepen (meestal meerdere foto's per schip) vind u hier.6 mei 2009.
Een eerste deel van een groot aantal tankschepen is in ALBUMS geplaatst en bestaat uit de delen:
Adriana  .....  Christian Burmester, Christina  .....  Destino, Diff  .....  Eiltank 230, Eiltank 233  .....  Fueltrans en Genfersee  .....  IRG Gas 80. (Bijna alle foto's: Dieter Henken.)22 april 2009.
Eindelijk is er dan toch een klein stukje van de renovatie af. Een deel van de ALBUMS zijn vernieuwd. Aan de layout is niet zo heel veel veranderd, behalve dan het albumoverzicht en de keuzelijst. De overzichten hebben nu grotere afbeeldingen (wat het doelgericht kiezen een stuk eenvoudiger maakt), maar het aantal afbeeldingen per overzicht en dus ook per album is daarom een stuk kleiner geworden (Ik moet ook aan mobiele internetters denken...). Het aantal albums in het keuzemenu is hierdoor natuurlijk toegenomen en om het kiezen wat makkelijker te maken is daarom bij elk album de naam plus het eninummer (indien bekend) van elk eerste en laatste schip in het album, vermeld. De maximale grootte van elk album is op het ogenblik ingesteld op ca. 30 foto's.
Nieuw zijn het album "Passagiersschepen: deel1, deel 2 en deel 3", het "album Beunschepen" en een albumpje "Kasten".
11 april 2009.
De links naar de schependatabase zouden allemaal weer correct moeten werken; alleen de links die in de "albums" voorkomen, verwijzen nog steeds naar de oude database, die niet langer geheel compleet is en binnenkort zal verdwijnen.
Toegevoegd een bestand met oude plaatjes van de veren Papendrecht-Dordrecht.


7 april 2009
Sinds vorige week vrijdag is een groot deel van de site vernieuwd. Hierdoor waren er, en zijn er nog steeds, links, die niet correct werken. Mijn excuses daarvoor!
Ik zal trachten dit euvel zo spoedig mogelijk te herstellen.

Helaas is het me niet gelukt om Binnenvaarttaal,  gelijktijdig met de Verenigingssite en De Schependatabase in een nieuw jasje te steken, maar er wordt aan gewerkt, daar kunt U van op aan!


2 maart 2009
Van Leo Schuitemaker ontving ik een prachtige foto met daarop een 'erdaldoos', dat was aanleiding om een nieuw bestand "onderdelen sleepschepen" te maken. Hopelijk wordt het spoedig nog veel uitgebreider.
Ik ben hier vergeten te vermelden dat de 'techniek achter deze site' herzien zal gaan worden. In de huidige vorm wordt alles te omvangrijk en het begint het, ook voor mijzelf, te onoverzichtelijk te worden. Gedurende de verbouwing, die dus al enige tijd aan de gang is, zullen er weinig aanvullingen zijn. De renovatie zal nog wel enige tijd duren. Niet alleen moet er het nodige weer van de grond af aan opgebouwd worden, maar ook kost het  mij helaas erg veel tijd om alle, voor de nieuwe versie, benodige technieken te leren.
11 januari 2009:
Nieuw afbeeldings bestand: Anti-wierschroef.


8 januari 2009:
Weer een flink aantal termen toegevoegd. Het totaal aantal trefwoorden is daarmee gekomen op ca. 9300.27 december 2008:
Robin Hoekstra (Warten) stuurde me enkele foto's van de opdrukker Elan (ex-Grietje).


23 december 2008:
Sjourd Wouda stuurde me enkele fraaie foto's van de tjalk 'Noordfries' ex-Noordster (gebr. Snijder).


16 december 2008:
De laadbrug was geen laadbrug maar een drijfkraan. Bestand aangevuld met twee foto's uit het archief van Hans Schuitemaker.

15 december 2008:
Dankzij Nico Vader foto's van een (Langedijker) Platkopschuit toe kunnen voegen.
Van Hans Baumann, Zwitserland, ontving in nog enkele foto's van een Lister BS 649.
Eigen fotootje van wat ik denk dat een laadbrug is.
6 december 2008.
Een stel foto's door Jan Meppelink aan boord van het skûtsje Gudsekop geplaatst. Met die foto's ook een paar andere bestanden aangevuld.

Mijn excuses voor het uitblijven van nieuwe aanvullingen. Het werk aan de site wordt echter te complex, waardoor ik genoodzaakt ben de 'techniek' achter de website te herzien. Dit brengt een enorme hoeveelheid werk met zich mee en niet alleen dat, ik moet ook diverse nieuwe 'technieken' leren en zoiets kost nu eenmaal tijd. Dus ook het komende jaar zullen het aantal aanvullingen een beetje op de achtergrond raken. Daarna hoop ik echter in een veel sneller tempo te kunnen werken; hopelijk wordt die droom bewaarheid.21 november 2008.
foto's van een bijzondere kabelpont, extra foto veer Schoonhoven, foto IJveer 52, foto koplader Vegomo VI, veer 'Stadt Rudesheim' en een nieuw afbeeldingsbestand 'kabel- en gierponten' met een flink aantal nieuwe foto's. Alle nieuwe foto's ingezonden door Jan Meppelink.
18 november 2008.
Enke fraaie afbeeldingen uit "Schepen die voorbij gaan" aan het bestand 'Schouwen' toegevoegd. Vanwege hun afwijkende bouw de Zeeuwse schouwen in een apart bestand ondergebracht.
15 novenber 2005.
Nieuwe afbeeldingsbestanden: Smakken en gekoppeld slepen.
Twee extra afbeeldingen van de houten Poon.
Weer een flink aantal woorden toegevoegd, onderandere het nogal vreemde woord kabelketting.
 


8 november 2008.
foto's van: Grachtschepen (cementtankers), mvs Stella Maris, Avenhorn, een Kromhout 3ER4 en een Crossley zuiggasmotor, toegevoegd.
7 november 2008
Nieuwe afbeeldingsbestanden: Brandmerken en Werfschildjes.
Foto: Houten bolder bij de sluis van Orvelte. Een paar extra foto's van het beunschip "Eben-Haëzer" uit Schoonhoven (3 foto's hier en twee van de motor.)

5 november 2008:
Nieuw afbeeldingsbestand: Overijsselse pramen.

1 november 2008:
Dankzij een bijdrage van F. v.d. Hek een 'portret' kunnen maken van de Henrean, ex-Grebbeland, ex Rhenus 127.
Nieuw bestand met oude motorvrachtschepen.
Meer foto's van houten blokken.28 oktober 2008:
Ik had een aantal foto's van Dieter Henken over het hoofd gezien, daarmee komt het aantal schepen in het album schepen die containers vervoeren op 98. (nieuw vanaf hier (op één na) en deze)
Eerste foto's van een dokschip en foto's van de pogingen tot berging van het mvs Gemmy.
26 oktober 2008:
Nieuwe bureaubladachtergronden: herfstkleuren, wintergezicht.
24 oktober 2008.
Nieuw album met schepen die containers vervoeren. ( 74 foto's van Leo Schuitemaker en Dieter Henken).
19 oktober 2008:
Toegevoegd Afbeeldingen van:
de kop van een luchtfles, een schroefasvang, losse motorschildjes, een S.K.L., een 540 pk Deutz, de cilinder koppen van een onbekende motor plus de keerkoppeling, twee Storkmotoren, een kromhout en een industrie. Alle foto's Jan Meppelink.17 oktober 2008.
Afbeeldingen 18de eeuwse beurtschepen toegevoegd.
Nieuw afbeeldingsbestand Zonnetenten.
Het javascript menu is van de site verwijderd!13 oktober 2008:
De eerste foto's en tekeningen van de Grundel en een Zaanse gondel. Tevens een type beschrijving van de Grundel toegevoegd.
Nieuw bestand: Touwbehandeling.
Toegevoegde foto's:  twee ijkschalen, een vijfbladsschroef, een halve steek, twee nieuwe 'auto's aan boord'.
11 oktober 2008:
Scheepsportret van de "Familietrouw" wat dan tevens de eerste foto's van een spitse praam zijn.8 oktober 2008:
Nieuw album Droge lading schepen 3 met 98 foto's van Leo Schuitemaker.6 oktober 2008:
Album Droge ladingschepen 2 aangevuld met 24 foto's van Leo Schuitemaker.
Nieuw bestand Koffen en een bestand zeer oude werkvaartuigen (afb. Groenewegen).

4 oktober 2008.
Nieuwe bestanden: Scheepsmeting, IJkmerken 1, IJkmerken 2, plakboek daarvan, IJkschalen, Diepgangschalen,
plakboek daarvan. Met dank aan Jan Meppelink voor bijna alle foto's.
Natuurlijk gaat ook het aanvullen van termen gewoon door. Een mooie kreeg ik van A. Tijman: balkenvlotterspoor.
29 september 2008.
Nieuwe Rijngezichten vanaf Hundt, Hirzenach, Oberwesel en Bacharach.(foto's Dieter Henken)
Foto van een zesvoudig strangenlier.

foto's uit "Schepen die voorbij gaan" van H.C.A. van Kampen en  H. Kersken, uitg. ANWB/ Kon.Verb.Ned. Watersport-vereenigingen, (1927) Gepubliceerd met toestemming van ANWB Media
Salonboot + tekening daarvan,
overzetbootje + tekening daarvan,
tekening spoorpont Enkhuizen Staveren,
foto kleine spoorpont,
tekening W.F. van der Wijck; dienst Enkhuizen-Staveren, foto daarvan,
foto stoompont Rotterdam,
foto Amsterdamse stoompont, tekening daarvan.

Ik heb besloten om binnenkort het Javascriptmenu van de site te verwijderen, omdat ik de indruk krijg dat er weinig gebruik van wordt gemaakt en er meer tegenstanders dan voorstanders van dat menu zijn!
Bezwaren kunt indienen via het contactformulier.
23 september 2008.
Kaart inzake de teboekstelling van de steilsteven Variatie (ingestuurd door A.Mud) toegevoegd.
Bestanden baggermaterieel herzien en aangevuld met foto's van A. Mud, Leo Schuitemaker, Dieter Henken en Jan Meppelink. Nieuw: Overzicht (gedeeltelijk), baggermolens (gedeeltelijk), zuigers, kraan(beun)schepen (gedeeltelijk) en kraan(overslag)schepen.
17 september 2008.
Nieuwe afbeeldingsbestanden: Onderhoud, de balschaar aan het werk, koud klinken en dankzij de Elburger Scheepsbemiddeling [E>] een aantal nieuwe foto's van vissersschepen; HK 78, BU 201, TS 7, ST 2, TS 1, WL 25 en TX 41.8 september 2008.
foto's door ondermeer Jan Meppelink en Leo Schuitemaker:
koppelingen duwvaart (nieuw bestand, 2 delen)
duwvleugels (nieuw bestand)
klimgerief (nieuw bestand)
duwbakken
duwneuzen/stevens
splijtbakken (nieuw extra bestand)
onderlosser.4 september 2008.
Langedijkers gesplitst in maatschepen en akkerschuiten, foto's (Nico Vader) toegevoegd, beschrijvingen aangepast.
Enig onderzoek naar het woord 'vlet' gedaan.
Tientallen termen toegevoegd.
Mooie link naar afbeeldingen (E> Wikimedia) van een model van een "Holländerfloß" toegevoegd.
foto's van de Formule 1 spits Westropa (foto's: Leo Schuitemaker), een gietijzeren kikker (eigen collectie) en diverse bolders (Jan Meppelink).
In samenwerking met A. Tijman en A den Boer een tekst over het slepen op de Rijn geschreven. Deze tekst zal echter eerst (begin volgend jaar) in "Binnenvaart" verschijnen en pas later zal deze online beschikbaar komen. Nieuwsgierig? Wordt dan alvast maar lid van de Vereniging (aanmelden).

20 augustus 2008.
De eerste foto's, en het zijn er dankzij Nico Vader heel wat geworden, van de Strekerveldschuit.
Dankzij Dieter Henken opnieuw een ploegsleepboot dit maal met de naam 'Husky' en een iets beter beeld van de baggerploeg.
foto's van een schuit van een mij onbekend type. Wie weet wat het is?
foto's van de Calpam 23, de jaagschuit Johannes Veldkamp (Leo Schuitemaker) en een onbekende opdrukker.
Vergeten te zeggen dat bij de foto's van de aken de eerste foto's van een heve(l)aak zaten. (Met dank aan Pierre Lemoine).
Via links zijn een paar prachtige opnames van het werken met de zelflosser aan boord van de Quo Vadis te zien.15 augustus 2008.
Enkele nieuwe foto's van aken.
foto's van de Snik 'Anne'.
foto's mslb Struzer, Oudega.
Enkele tientallen emails moeten beantwoorden, want behalve bezoekers trekt mijn site ook vragenstellers.
11 augustus 2008:
Eerste foto's van een Biesboschaak.
foto's Aardappelskûtsje 'Tina'.
Scheepsportret skûtsje 'Twee Gezusters'.
Langedijker 'Tisser'.9 augustus 2008:
foto's skûtsje Corrie, Leeuwarden (plus details).
Nieuw bestand vooronderingangen (bestand toegangen herzien)
Eerste foto van een wegerij, van echte katankers en van een dekmatje.
Extra foto's putsbak 1, 2+3.
Extra foto's 'Annigje': 1, 2, 3.
Nieuw bestand: Jagen.
Nieuw bureaublad.6 augustus 2008:
Scheepsportret steilsteven 'Dankbaarheid' flink uitgebreid. Extra foto's Annigje.29 juli 2008:
Nieuwe afdeling 'Bureaubladachtergronden' gestart.
Deels nieuw: Watergezichten van de Rijn in Duitsland.
Extra Scheepshonden.
Extra hefstuurhuizen: 1, 2 en 3,
Extra tankers; Eiltank 13 en Admiralengracht.
De eerste ploegsleepboot!!!!!!
Extra foto waslijnen.
26 juli 2008:
'Nieuwe' foto's (Leo Schuitemaker, F. Logghe, div.):
Peil-, patrouille- en personeelsvaartuig 'Adelaar', een 'roemeense bijboot', een stalen vlet, een  polyester vlet, tankcleaningvaartuig 'Elfin', extra foto 'Jacob Langenberg', diverse stoomsleepboten vanaf hier en hier.
Gegevens "Daeng V" aangevuld.
Voor de experts onder ons: is de stoomsleper Mariette, dezelfde als de Hendrina? Vertel het mij! Ik denk van wel!
Vanaf heden zal ik trachten het zoeken op ENI/Europanummer via de 'doelzoeker' mogelijk te maken.
Schepen die niet over een dergelijk nummer beschikken, maar wel in de SchepenDB staan zullen het het database ID-nummer als nummer krijgen. Het zal echter wel even duren voor dit systeem echt bruikbaar zal zijn.
24 juli 2008:
Ca. een 50-tal  termen aan de woordenlijsten toegevoegd. De meeste termen hebben betrekking op geografische aanduidingen.
20 juli 2008.
Een aantal foto's van motoren toegevoegd (en bestanden aangepast): Bauscher, Bernard, Briggs & Stratton, Deutz MAH914, Deutz aggregaat, Kubota, Guldner, Petter, Wolseley en Samofa.
Verspreid over diverse bestanden foto's van diverse gereedschappen toegevoegd. Zie o.a. hier.
Eindelijk de Dedemsvaartse maten gevonden, maar ook een nieuw raadsel erbij: wie weet wat zwijnenruggen precies zijn of heeft er foto's, tekeningen van?


17 juli 2008.
Scheepsportret van een slepend vrachtschip (foto's Leo Schuitemaker) gemaakt.
Bestand: Strangenlieren, sleeplieren, enz. aangemaakt.
Extra foto's 'auto aan boord', dubbel-geknikte luiken, luikenwagen, en 'oostblokstuurhut' (allen Leo Schuitemaker) toegevoegd. Gegevens van de Katharina-W aangevuld.
Natuurlijk worden er nog steeds termen aan de woordenlijsten toegevoegd; twee mooie "schrikhoogte" en "middenstandswoning". Verder worden er foutjes weggewerkt, extra links geplaatst, omschrijvingen verbeterd enz. enz.


15 juli 2008:
Afbeeldingsbestand 'Hefstuurhuizen' (foto's Leo Schuitemaker, Dieter Henken) en  'Duwstevens, duwneuzen, etc.' gemaakt. (foto's Leo Schuitemaker, F. Logghe)
foto's: Raderpassagiersschip 'Goethe' (Dieter Henken), onbekende maaiboot, sluisgebouw Volkeraksluizen (Leo Schuitemaker) en  een straalbuis (F. Logghe) toegevoegd.9 juli 2008:
Bestand 'Schroeven' aangevuld. Bestand 'Rond om de schroef' toegevoegd. Extra foto's: ruim, semi-beunschip; laden grind en misschien nog meer, maar dat ben ik inmiddels alweer vergeten. (foto's Leo Schuitemaker, F. Logghe en G. v. Meegen).7 juli 2008:
Een artikel over, en diverse foto's van, de Calpam Twin toegevoegd!
Enkele extra foto's van de spits Santa Rita tijdens de dokbeurt (F. Logghe)
3 juli 2008:
Nieuw bestand "Machinekamers" (o.a. Leo Schuitemaker en F. Logghe). Het is nog wel niet veel, maar ik heb inmiddels geleerd; wat niet is, kan nog komen!
foto's van een watergekoelde luchtcompressor (Leo Schuitemaker), diverse Listers (o.a. Leo Schuitemaker) en twee Yanmars (o.a. Leo Schuitemaker) toegevoegd.
Diverse termen toegevoegd, dode links gecorrigeerd, een aantal dubbele trefwoorden (doelzoeker) verwijderd.
1 juli 2008:
Toegevoegd: twee foto's (G. v. Meegen) van een splits; foto's van een sleep met casco (L. Schuitemaker); drie foto's van het containerschip "Jowi" en nog enkele anderen (Dieter Henken) toegevoegd.24 juni 2008:
 3 nieuwe foto's van de wad en sontvaarder Risco (inzender Carlo Minderman), van zegelbouten, een oud kompas, en andere stuurhutinstrumenten (foto's G.A.T. v. Meegen), toegevoegd.
23 juni 2008: Groot aantal kleine foutjes hersteld. Afbeeldingsbestand haken en sluitingen aangevuld.
17 juni 2008: Scheepsportret Justina-D en Onbekende Hagenaar door F. Logghe. Tevens foto's van een Bobcat en het lossen daarmee.
16 juni 2008: Als alles goed is zijn alle bestanden nu aan de nieuwe locatie aangepast. Mocht U nog een pagina tegen komen waar niet de twee logo's met de menu's aan de bovenkant getoont worden meld dat dan even.


6 juni 2008:
Nog steeds moeten er oude bestanden aangepast worden, maar 'binnenvaarttaal' is en blijft volledig bruikbaar op de nieuwe lokatie!
De tekst inzake de Groepletter alweer eens aangepast en aangevuld. Van een aantal wetten en maatregelen is nu de volledige tekst beschikbaar.


29 mei 2008:
De verhuizing van 'Binnenvaarttaal' naar http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/ is compleet. Een aantal bestanden, die nog de 'grijze-layout' hadden zullen de komende week bij gewerkt worden. Door veranderingen bij Google costum search is het nog niet mogelijk geweest, deze bestanden aan te passen, bovendien wordt binnenvaarttaal op de nieuwe lokatie nog niet door Google geïndexeerd.


22 mei 2008:
Sinds vorige week is besloten dat 'Binnenvaarttaal' een onderdeel van de website van de Vereniging 'De Binnenvaart' gaat worden. In verband met deze verhuizing zullen een groot aantal bestanden gereorganiseerd moeten worden en zal ik geen tijd hebben nieuw materiaal te plaatsen. Ik hoop echter binnenkort op de nieuwe locatie weer mijn gewone werkzaamheden te kunnen hervatten.
Tot de samenwerking met de vereniging 'De Binnenvaart' is besloten om het voortbestaan van deze site, wanneer ik niet langer in staat zal zijn deze te onderhouden, te garanderen. Ook hoop ik dat door deze samenwerking "Binnenvaarttaal' nog beter zal worden.
Ik hou U op de hoogte!

13 mei 2008: foto's van oude buitenboordmotoren toegevoegd.

12 mei 2008: foto's en tekst "Centraal Smeerapparaat" toegevoegd.

7 mei 2008: Een nieuwe auto-aan-boord! foto's koppelverband "Vision".

6 mei 2008: Groot aantal afbeeldingen van containerschepen toegevoegd. Het begint met de laatste foto hier en dan deel 2, deel 3 en deel 4 (en natuurlijk de plakboeken). foto's: Leo Schuitemaker en Dieter Henken.
Menu's aangevuld en herzien.

4 mei 2008: Scheepsportretten: Dolfijn (ex Damco 217), Louisa (ex-sleepkast), Lou Andreas Salmoné (ex-sleepspits) en Caprice (poezenboot) alle ingezonden door F. Logghe, toegevoegd

1 mei 2008: Lijst met soortelijke massa van ladingen flink uitgebreid. Drietal foto's van de prachtige sleepkast "Ortwin" toegevoegd.

26 april 2008: foto's toegevoegd van: ijsbreker Walvis (Gert Herreburg), Volti Subito en Jan van Scorel (Leo Schuitemaker). auto's aan boord (Leo Schuitemaker) en bovenaanzicht Langedijker Kof (Nico Vader) geplaatst.

23 april 2008: Scheepsportret van de "Watergeus" uitgebreid. Twee foto's van de Veerhaven X toegevoegd.

22 april 2008: Scheepsportret van de "Arma" uitgebreid met een aantal foto's van tijdens de dokbeurt.

20 april 2008: afbeeldings bestand 'motorkoeling' toegevoegd.
18 april 2008: bestand keerkoppelingen herzien en enkele afbeeldingen toegevoegd.
15 april 2008: Tekst groep(s)letters HERZIEN. Tekst deklasten en dekladingen toegevoegd.

13 april 2008: Dankzij een inzending van Kees Keijzer twee bestanden met foto's van het varen met suikerbieten toe kunnen voegen.
10 april 2008: Een pril begin van een lijst met de soortelijke massa van ladingen aangelegd.

6 april 2008: Scheepsportret van het motorvrachtschip 'Gregory' en afbeeldingen van de schade aan de tanker Columbus (beiden verzorgd door F. Logghe)  toegevoegd.

5 april 2008: Portret van de tjalk " 't Stockpaerdt", Loosdrecht, toegevoegd.

2 april 2008: Mooi voorbeeld  van een kalffdek, ingezonden door Marco Thijssen, toegevoegd.
Tekst "Zelflossers" aangevuld en foto's ingestuurd door Simon de Waard toegevoegd.
30 maart 2008: I.v.m. technische problemen met mijn computer laten nieuwe aanvullingen even op zich wachten. Sorry.

26 maart 2008: Een mooi verhaal ingezonden door W. van Leeuwen over het varen met stro en vlas toegevoegd.
25 maart 2008: foto's ingezonden door A. Mud, Leeuwarden van een Daewoo diesel toegevoegd. Dankzij het binnenvaartforum een aantekening over 'van Rennes' toe kunnen voegen.

21 maart 2008: Inzendingen van Harry de Groot: foto's trapsluis, Dieren, sluis Maasbracht, en het kastje"Wega" van schipper Abels. Verder enkele vergissingen rechtgezet.
20 maart 2008: Tekst 'Groepsletters' aangevuld en herschreven.

18 maart 2008: Dankzij Leo Schuitemaker een tekst over de Nederlandse Rode Kruisschepen en een aantal afbeeldingen toe kunnen voegen.
15 maart 2008:
Foto (F. Logghe) van een luxe-motor met de groepsletter M toegevoegd.
Foto (F. Logghe) van een sluis, waarschijnlijk de Prinses Margrietsluis, Lemmer, toegevoegd.
Foto (Leo Schuitemaker) van het vakantieschip "Friesland" toegevoegd.
Foto (Leo Schuitemaker) van de "Smal Agt IV" toegevoegd.
Twee foto's (L. Schuitemaker) van het slepen van de "Swiss Sapphire" toegevoegd.

14 maart 2008: Een foto van een leuke roef (inzender Dieter Henken) toegevoegd.
Een flink aantal inzendingen van Leo Schuitemaker aan Rijnpassagiersschepen toegevoegd. Daarbij ook het afbeeldingsbestand voor de "J. Henry Dunant" gemaakt.
12 maart: De bestanden in zake Beurtdienst de Hoog en de 'TZL II' opnieuw aangevuld.

10 maart 2008: Afbeeldingen 'Dagpassagiersschepen' uitgebreid.
9 maart 2008: Afbeeldingen 'Postvaartuigen' toegevoegd.
8 maart 2008: Afbeeldingen 'Sleepschepen' uitgebreid.
7 maart 2008: Afbeeldingen 'Groepsletters' uitgebreid.
Alle nieuwe foto's ingezonden door Leo Schuitemaker.

6 maart 2008: Bestanden in zake Beurtdienst de Hoog opnieuw uitgebreid.

3 maart: foto's stoomsleepboot Adri, de latere motorsleepboot Evelien, plus een hele lijst gegevens en Oprukker Âld Yzer, dat alles ingezonden door W. Bijlsma, toegevoegd.
2 maart: Met hulp van Jan Meppelink een tekstje over 'tonnenmaten' toegevoegd.
Een onbekende motor dankzij W. Bijlsma geidentificeerd als een Deutz VM 145.
Het bestand kookherften herzien en aangevuld.
29 februari 2008: Kort tekstje over de bakjesknapper toegevoegd.
Lijst met wijkschepen toegevoegd.

28 februari 2008:
foto's gemaakt door Leo Schuitemaker van de duwschepen The-An II en VII toegevoegd.
Fragment van een postkaart warop een gemotoriseerde maasspits te zien is, toegevoegd.
De gehele postkaart (ingezonden door F. Logghe) natuurlijk ook geplaatst.

27 februari 2008: foto's ingezonden door A van Baren van een onbekend type motor toegevoegd.
Foto door F. Logghe van een spits als duwboot toegevoegd. Koppelverbanden (foto's Leo Schuitemaker) The-An II en VII toegevoegd.
25 februari 2008: Dankzij een inzending van H. A. Blettner, Rotterdam, twee prachtige foto's van de stoomsleepboot Fatima en de nodige gegevens aan het scheepsportret van de Fatima, thans cementoverslagschip, toe kunnen voegen.

23 februari 2008: Verslag met materiaal ingezonden door T. de Hoog over de oorlogsschade verwikkelingen rond "De tijd zal 't leren III" toegevoegd.
20 februari 2008: Afbeeldingen Groepsletters toegevoegd.
18 februari 2008: Oude foto, ingezonden door W de Graaf, met de voetveren Y-tunnel 1 en 2 toegevoegd. Foto van de Tijd Zal 't Leren III, ingezonden door T de Hoog toegevoegd.

16 februari 2008: Levens verhaal van de Hasselteraak Theja (inzender F. Zondag, Scheemda) toegevoegd.

14 februari 2008: Scheepsportretten door F. Logghe van duwboot Corton 1, duwsleepboot Thom, motorvrachtschepen Adme en Jan-V en luxe-motortje Gudrun. Bedankt Frederic!

10 februari 2008: Scheepsportretten door F. Logghe van cementtanker "Aletta", van het motorvrachtschip "Ursula-Anette", rivierpatrouilleschip "P905 Schelde", riviermijnenveger "M477 Oudenaarde", modern motorvrachtschip "Mana" en het zeilend ex-motortankschip "Grietje" toegevoegd.

5 februari 2008: Scheepsportret door F. Logghe van de spits "Andromeda" en dankzij T. de Hoog papieren inzake "Het fonds Groot Schippersgilde" uit 1863!!!! toegevoegd

2 februari 2008: Afbeeldingen riverhopper 'Frisian Hopper' en Groninger tjalk 'Viod' (foto's Leo Schuitemaker) toegevoegd.

31 januari 2008: twee kasten, een Luxe-motor, een gezicht op de Rijn en twee havengezichten  ingezonden door L. Schuitemaker, toegevoegd. Enkele afbeeldingsbestanden herzien.

29 januari 2008: Meer (prachtige oude) foto's van T de Hoog ontvangen. 'Portret' van beurtdienst 'De Hoog, Gouda" samengesteld.

27 januari 2008: Meer foto's van H Pijman ontvangen en daarom een bestand speciaal voor de sleepdienst de Firma Engelsman gemaakt.

23 januari 2008: Afbeeldingsbestand Hagenaar gemaakt. foto's gemaakt door Leo Schuitemaker van een ijsslof en duwboten Reinod 8 + 9 toegevoegd. Nog enkele afbeeldingen van de slb. IJsselmeer, foto van een THERMOSTAAT! en een Industriemotor ingezonden door H. Pijman toegevoegd. Foto: 'De tijd zal 't leren IV" (plus aanhang) en twee laad-los prentjes ingezonden door T. de Hoog, geplaatst.

22 januari 2008: mslb. IJsselmeer (inzender H. Pijman), een Briggs & Stratton en een CeHa motorpomp (F. Logghe) toegevoegd. Dankzij een inzending van T. de Hoog, Gouda een portretje van het motorbeurtschip "De tijd zal het leren II" kunnen maken.

19 januari 2008: scheepsortretten van F. Logghe: Oil Express (leurboot), Daeng-V en Sawai-V (duwsleepboten), Latyanor (motorspits) en het motorvrachtschip Daniella.

17 januari 2008: Apart 'hoofdstuk' "Omcirkelde letters" aan de tekst scheepsregistratie toegevoegd. Filmpje van F. Logghe, sleepboot Janus en koppelverband Marla, ingezonden door A. Schroot, toegevoegd.

16 januari 2008: Afb. Motoren: Lister en Werkspoor toegevoegd. Zie menu.
Ondertussen tracht ik ook nog een raadsel op te lossen. Lees hier meer.

13 januari 2008: Afb. Motoren: Industrie en Kromhout toegevoegd. Zie menu.

7 januari 2008: Afb. Motoren: ABC, Brons en Deutz toegevoegd. Zie menu.

6 januari 2008.
Begonnen met het herzien en aanvullen van de afbeeldingsbestanden inzake motoren. Zie menu.

3 januari 2008.
Afbeeldingsbestanden: Ankergerei deel 1 en deel 2 toegevoegd.
Scheepsportret: Amsterdammer 'Gar'.
Menu "onderdelen" herzien.
Mocht iemand goed op de hoogte zijn met hoe het stokanker op de sleepschepen behandeld werd, dan wordt hij of zij verzocht contact met mij op te nemen.

1 januari 2008:
Een gelukkig nieuwjaar gewenst!
Dankzij J. Telleman en F. Logghe het scheepsportret 'Alvracht 3' toe kunnen voegen.
Afbeeldingsbestand Walenmajol toegevoegd.


30 december 2007: Scheepsportretten door F. Logghe; Uranie (droge ladingschip), V 64 (Waterstaatvlet) en SPN 04 (politievaartuig).

29 december 2007: Scheepsportret van het rivierpatrouillevaartuig P902 (F. Logghe) en van de bouw en meer van de Alvracht 16 (Jos Telleman).

27 december 2007: Scheepsportretten van F. Logghe: werkschuit Benjamin, Motorvrachtschip Grace de Dieu 1 en een Baquet de Charleroi in het Antwerps scheepvaartmuseum. Er is inmiddels ook een afbeeldings bestand Baquets. Woordenlijsten aangevuld met divere 'nieuwe' termen.

26 december 2007: Dankzij Frederic hier en daar wat extra informatie aan het album van Kurt toe kunnen voegen. Van Frederic tevens twee scheepsportretten: Een koppelverband spitsen! en een franse spits.

24 december 2007: Meer ijspret uit de winter van '62-63; bedankt Jos, en fraaie oude postkaarten ontvangen via Kurt, bedankt Kurt!

21 december 2007: Ik kreeg het nog net in kannen en kruiken, dit bestand. Onlangs ook nog een paar aardige links geplaatst: Studio-pixel.com,  Schepenspotter.nl en webring shipspotters. en daar bleek ik toch ook nog eens twee links vergeten te zijn, schande, namelijk deze en deze.

20 december 2007: Afbeeldingen van hulpmiddelen bij het laden en lossen toegevoegd; oude hulpmiddelen, moderne hulpmiddelen. Afbeeldingsbestand 'Stalen blokken' herzien en aangevuld.

19 december 2007: Beschrijving van de schepenfamilie 'kromstevens' en het scheepstype 'Boeier' toegevoegd.

17 december 2007: Album, 82 afb., Vervaning hoofdmotor steilsteven 'Variatie' toegevoegd.

16 december 2007: Alle trefwoorden in de woordenlijsten worden nu door de doelzoeker gevonden!

15 december 2007: Scheepsportretten: Sleepboot 'Puma' en Klipper 'Twee Gebroeders' toegevoegd. foto's klipperaak 'Vrouwe Elisabeth' en een winters tafreel met de aak 'Voorwaarts' geplaatst. Diverse woordenlijsten bijgewerkt.

13 december 2007: Scheepsportretten: Amsterdammers 'Evert' en 'Loeki', Havensleepboot 'Fiat' en waterboot 'Flandria 5' toegevoegd.

11 december 2007: Scheepsportretten: Zeilkast "Ada van Holland" en Hasselteraak "Annigje" toegevoegd (daarmee nieuwe interieur foto's en nieuwe foto's van een braadspil.)

9 december 2007: U heeft het vast wel al gemerkt; er is nog een zoekmachine toegevoegd. Deze bevindt zich bovenaan elke pagina en in het javascriptmenu, onder de afdeling 'zoeken'. Ik hoop dat deze zoekmachine U bevalt! Meer informatie.

6 december 2007: Tekstje over Kalffdekken geschreven. Twee extra foto's aan 'Alles heeft een tijd' toegevoegd. Scheepsportret; mvs. Prins van Oranje toegevoegd. Diverse woorden aan de woordenlijsten toegevoegd, of bewerkt of aangevuld.

5 december 2007: Afbeeldingsbestand Boeieraak toegevoegd.
Oude vissersschepen, oude vrachtschepen en oude open vaartuigen verenigd in één menu afdeling: 'oude scheepstypes'!

4 december 2007: Afbeeldingsbestand Franse spitsen, Scheepsportret van de Franse spits 'Gaëlle' en 3 oude foto's van de tjalk 'Johanna' toegevoegd.

3 december 2007: Afbeeldingsbestanden: jachtenroeven, theehutten en paviljoens toegevoegd. Afbeeldingsbestand: Huishoudelijke zaken + plakboek toegevoegd.

1 december 2007: Ook Binnenvaarttaal is nu opgenomen in Encyclo.
De eerste foto van een echte kopbak toegevoegd. Gegevens van enkele havendiensten aangevuld. Afbeeldingsbestanden: Bijroeven en Diverse roeven toegevoegd. Ook nog een mooie roef aan de den toegevoegd.

30 november 2007: Afbeeldings bestand havensleepboten gesplitst in Havensleepboten en Havendiensten. foto's o.a. van Carlo Minderman en Leo Schuitemaker toegevoegd.

26 november 2007: Begonnen met de reorganisatie van 'afbeeldingen roeven' (zie menu). Onderandere foto's van G. v. Meegen, F. Logghe, Dieter Henken en Leo Schuitemaker toegevoegd.

22 november 2007: Nog enkele zaken aan de papierwinkel toegevoegd; zie hier en hier.

18 november 2007: Scheepsportret van de sleepspits 'Saint Antoine' (door F. Logghe) toegevoegd.

13 november 2007: Scheepsportretten (bijdrages van F. Logghe): Hagenaar 'Hendrika Maria' (museum), Houten Walenmajol 'Cephée', klipper 'Atalante' (winkelschip), Gekopte klipper 'Mercury' (wachtschip) en Katwijker 'Minart' (woonschip), Motorspits 'Zani', motorvrachtschip 'Prospero' en Luxe-motor 'Poolster' toegevoegd.

11 november 2007: Scheepsportret: Motorsleepboot 'Star' toegevoegd. Scheepsportret van de 'Geertruida' met een paar foto's, ingezonden door Leo Schuitemaker, uitgebreid.
Album 'Spitsen (woonschepen e.d.)', groot 60 foto's, verzorgd door Frederic Logghe, toegevoegd.

10 november 2007. Scheepsportret met prachtige interieurfoto's van de 'Geertruida' toegevoegd.
Bedankt Frederic! Nog meer scheepsportretten door F. Logghe; de motorbeurtscheepjes (opgebouwd) 'Dieudonne' en 'Tramp'.

7 november 2007: Afbeeldingsbestand Blusvaartuigen met een flink aantal foto's, ingezonden door Leo Schuitemaker, uitgebreid.
Scheepsportreten, verzorgd door F. Logghe: 'Alles heeft een tijd' (Hagenaar), 'Voorwaarts' (motorbeurtschip) en 'Luctor' (luxe-motor, woonschip) toegevoegd.

3 november 2007: Afbeeldingsbestand: Duwvaart en Blusvaartuigen toegevoegd. Afbeeldingsbestanden Sleepjes herzien en alweer aangevuld met een aantal geweldige foto's, die Leo Schuitemaker mij toezond, mede daarom een HTML-menu 'Sleepvaart' toegevoegd en het javascriptmenu aangepast. Het aantal woorden in de woordenlijsten is wederom uitgebreid.

31 oktober 2007: Aanvullende tekst, 50 jaar West-Europese Duwvaart, een bijdrage van Leo Schuitemaker, toegevoegd.

30 oktober 2007: Afbeeldingsbestanden Sleepjes, Sleepschepen 1, Sleepschepen 2 en  de bijbehorende plakboeken aangevuld met een aantal geweldige foto's, die Leo Schuitemaker mij toezond.

29 oktober 2007: Afbeeldingsbestand Waterboten met een aantal oude foto's uitgebreid.
Afbeeldingsbestand "Winterse ongemakken, Drinkwater" toegevoegd.

28 oktober 2007: Afbeeldingsbestand Waterboten toegevoegd.

27 oktober 2007: nieuw album droge lading schepen met 72 foto's, gemaakt door Leo Schuitemaker, toegevoegd. Zegels en afbeeldingen van bevrachtingsboekjes, ingezonden door Th. Schalke toegevoegd.

26 oktober 2007: scheepsportretten, gemaakt door F. Logghe, van de Sermar (spits), de Nooit Gedacht (Vin-O-theek), De Pijl (luxe motortje) en de Lusitania (kempenaar, cementtanker) toegevoegd. Menu's herzien.

24 oktober 2007: scheepsportretten, gemaakt door F. Logghe, van de Verandering (motorscheepje), de 'Discoboat' en de Rijo (parlevinkertje) toegevoegd. Afbeeldingsbestanden: Drijvende inrichtingen en vakantieschepen (foto's R. Mulder, F. Logghe en L. Schuitemaker) toegevoegd.

22 oktober 2007: scheepsportretten, gemaakt door F. Logghe, van de spitsen: Walhala, Hush, Arylo, Yannick en Triade toegevoegd.

18 oktober 2007: Twee scheepsportretten, gemaakt door F. Logghe, van ex-sleepspitsen, de Santa Rita en de Julie toegevoegd. Van dezelfde hand; het afbeeldingsbestand sleepspitsen.
Nogmaals bedankt Frederic. Ondertussen wordt er natuurlijk ook nog steeds gewerkt aan de woordenlijsten!

17 oktober 2007: Weer een aantal scheepsportretten van de hand van F. Logghe toegevoegd: cementpompboot/cementoverslagschip 'Fatima' en 'Justice', de motorscheepjes 'Zorg en Vlijt' en 'Wilhelmina' (woonvaartuigen), motorvrachtschip 'Union 1' en een type aak, die ik niet correct kon identificeren 'Rival'. Tevens van hem een klein Album met 12 foto's van drie Humber-keels (woonschepen).

15 oktober 2007: om de vele afbeeldingen, die ik toegestuurd krijg een beetje makkelijk te kunnen plaatsen, waarbij dan tevens de gewone afbeeldingsbestanden een beetje ontlast kunnen worden en er ruimte ontstaat om ook afbeeldingen, die, strikt gesproken, niet goed in het kader van deze site passen te kunnen plaatsen, is de rubriek ALBUM toegevoegd. In het album vindt U veel foto's en weinig tekst. Het eerste album is Droge Lading Schepen het omvat 98 foto's, die alle gemaakt zijn door Leo Schuitemaker. Vergeet niet even dit te lezen!

8 oktober 2007: Dankzij een inzending van F. Logghe scheepsportretten van de Kast 'Arma', de Stoomsleepboot 'Dockyard V' en de Motorspits 'Cawcher V' toekunnen voegen. Afbeeldingsbestanden sleepschepen herzien en foto's en informatie, ingezonden door F. Logghe, over de Laverna toegevoegd.

7 oktober 2007: Dankzij een inzending van F. Logghe scheepsportretten van de Baquet de Charlerois 'Les Deux Soeur', de kempenaar 'Mousson', motorvrachtschip 'Libra' ex Damco 223 en de 48 meter spits 'Rafale' toe kunnen voegen.

5 oktober 2007: Dankzij een groot aantal foto's van Leo Schuitemaker de afbeeldingsbestanden 'bunkerstations' toe kunnen voegen.

4 oktober 2007: Dankzij een inzending van F. Logghe scheepsportretten van de 'Schelde', 'Olivier' en 'Viking' (waterboten) toe kunnen voegen. Hartelijk dank Frederic!

3 oktober 2007: Dankzij een inzending van F. Logghe het scheepsportret van de Luxe-motor 'Watergeus' toe kunnen voegen.
Dankzij een inzending van G. van Meegen, foto's van de 'Time is Money' en Wim van Hooren toe kunnen voegen. Van dezelfde inzender: bord autoafzetplaats, naaldenbikhamer en splitshoorn.
Afbeeldingsbestanden diverse schepen herzien, geplitst en aangevuld.

1 oktober 2007: Leo Schuitemaker bezorgde me nog meer 'auto aan boord' foto's.

27 september 2007: dankzij foto's, die mij door G. van Meegen toegestuurd zijn, het afbeeldingsbestand 'auto aan boord' toe kunnen voegen.
Ook nog twee fraaie links gevonden: één over de firma Goedkoop Amsterdam en een pagina met oude foto's van Amsterdamse ponten.

25 september 2007: afbeeldingingsbestanden: Scheepshonden en een Hondenleven aan boord toegevoegd.

22 september 2007: Diverse indexbestanden aangevuld en herzien. Twee foto's van voetveren ingezonden door de HVM (Hollandse vartochten maatschappij) toegevoegd. Zie hier.

15 september 2007: Afbeeldingsbestanden slb. Harmonie III herzien en aangevuld (foto's Leo Schuitemaker en M. v. Meegen toegevoegd).

10 september 2007: Afbeeldingsbestanden beunschepen herzien. Aantal afbeeldingen, o.a. ingezonden door Leo Schuitemaker, toegevoegd. Afbeeldingsbestand 'baggerbakken' (baggerschuiten, splijtbakken) toegevoegd. Menu's uitgebreid.

5 september 2007: Aantal afbeeldingsbestanden herzien. Mede dankzij een aantal foto's van Leo Schuitemaker 'Droge lading schepen 2 en 3' toe kunnen voegen. Menu uitgebreid.
1 september 2007: Dankzij een inzending van B.Th. Gernaat, Goutum, een afbeelding van een oude kustvaarder toe kunnen voegen. Diverse afbeeldingsbestanden herzien.

30 augustus 2007: Afbeeldingsbestanden Sleepvletten herzien.
29 augustus 2007: Dankzij een inzending van H. Prinsen een leuke oude foto van een personeelsbootje toe kunnen voegen.

28 augustus 2007: Door computerproblemen weinig voortgang geboekt. Scheepsportret van de Wad en Sontvaarder ' Risico' samengesteld. (Met dank aan C. Minderman)

23 augustus 2007: Diverse afbeeldingsbestanden in zake sleepboten herzien. Hier en daar foto's, onder meer van Leo Schuitemaker, J. v. Tussenbroek en uit eigen archief, toegevoegd.
20 augustus 2007: Scheepsportret: Amsterdamse dekschuit.

19 augustus 2007: Afbeeldingen rondvaartboten herzien en foto's gemaakt door Leo Schuitemaker toegevoegd. foto's van een Fries Aakje toegevoegd en nog eentje van een sleepje. DHTML-menu uitgebreid. Diverse index-bestanden aangevuld.

18 augustus 2007: Nieuw afbeeldingsbestand "sleepjes" gemaakt. 3 foto's, ingezonden door R. Mulder, toegevoegd.

16 augustus 2007: Dankzij C. Minderman de eerste foto's van een wad en sontvaarder toe kunnen voegen. Aantal afbeeldings bestanden herzien en opnieuw ingedeeld. De eerste foto van een moderne roeiersvlet ingezonden door Leo Schuitemaker. Enkele foto's (keen, Christiaan Brunings, klein passagiersscheepje, boerenschouw) gemaakt tijdens Hassailt toegevoegd. Nog bedankt Han, voor de prettige dag en het vervoer!

10 augustus 2007: Afbeeldingsbestand 'Transporten' herzien, gesplitst en vier foto's, gemaakt door Ruud Mulder, toegevoegd.

9 augustus 2007: Dankzij foto's van Leo Schuitemaker het afbeeldingsbestand 'modern openbaar vervoer' toe kunnen voegen.

6 augustus 2007: Dankzij een bijdrage van R. Mulder, Den Helder eindelijk eens een paar moderne vissersschepen toe kunnen voegen. Een aantal indexbestanden bijgewerkt.

1 augustus 2007: Afbeeldings bestand vletten herzien.
Leuke foto van een Hasselteraak, gefotografeerd door W. Wilstra toegevoegd.
Dankzij een groot aantal foto's van R. Mulder uit Den Helder heb ik de bestanden voetveren (deel 1, deel 2) en ponten (deel 1, deel 2) flink uit kunnen breiden en is eindelijk het bestand veerboten toegevoegd.
Menu uitgebreid.

31 juli 2007: Unieke foto's van de 'Goede Verwachting' en de familie Fortuin, beschikbaar gesteld door W. Wilstra, Drachten, toegevoegd.
30 juli 2007: afbeeldingen grote tjalken herzien, menu uitgebreid.

29 juli 2007. Tijdelijke link naar mijn foto album van 'Hassailt' op de index pagina geplaatst. Bestand klipperaak 'Goede Verwachting' toegevoegd.
24 juli 2007. Bestanden Spitsen en Steilstevens herzien. Menu uitgebreid.
23 juli 2007. Bestanden Motorscheepje, Beurtschepen, Onbekende types, Skûtsjes, Kleine tjalkjes herzien.
18 juli 2007. Bestanden inzake de Luxe-motor herzien. Menu uitgebreid.
16 juli 2007. Bestanden Klipper en Klipperaak herzien
14 juli 2007. Bestand Keen herzien.
13 juli 2007. Bestanden Maaskast, Kempenaar en Kempenaar Maja herzien.
12 juli 2007. Bestanden handgereedschap en kasten herzien. Zeilkasten toegevoegd.

11 juli 2007: Dankzij Nico Vader heb ik weer een aantal afbeeldingen van gereedschappen en werktuigen toe kunnen voegen. Staalbouw 2, werfwerktuigen.
4 juli 2007: nieuw contact formulier.
28 juni 2007: nieuwe lay-out gemaakt. (Iframes opgenomen)

18 juni 2007: Afbeeldings bestand diverse kromstevens toegevoegd.

16 juni 2007: Afbeeldingsbestand verkeerstekens en bakens herzien en aangevuld. Weer een stel scheepstermen toegevoegd.

12 juni 2007: Afbeeldingsbestanden: duwboten en rijnpassagiersschepen (rijncruisers) herzien en aangevuld. Afbeeldingsbestand: duwboten, ex-sleepboten toegevoegd.

5 juni 2007: De bestanden zijn nog niet geheel af maar toch alvast een tekst: werfgereedschappen-staalbouw en de afbeeldingsbestanden zeer oude gereedschappen en oude werfgereedschappen toegevoegd.

31 mei 2007: Bezig geweest met het toevoegen van films. Lijst met ongesorteerde links toegevoegd.

23 mei 2007: Diverse filmfragmenten toegevoegd. Afbeeldingen Kagenaars aangevuld.

19 mei 2007: Rubriek met filmfragmenten (Reportages, Schepen, Varen, Motoren, Diversen en Strenge winters) toegevoegd.
Tekst scheepsregistratie aangevuld.

16 mei 2007: Een afbeeldingsbestand met overhalen toegevoegd.
15 mei 2007. Een afbeeldingsbestand met 'historische' vrachtschepen toegevoegd.

13 mei 2007. Tekst Braadspil etc. toegevoegd. Flink aantal termen toegevoegd. Aantal niet werkende links gerepareerd.

6 mei 2007: Afbeeldingsbestand: leur- en bilgeboten bijgewerkt. Afbeedlingsbestand speciale tankschepen toegevoegd. Dank aan Leo Schuitemaker voor de vele foto's!

5 mei 2007. Afbeeldingsbestand bunkervaartuigen toegevoegd.
"Vaart in Dordt" bijgewerkt en van een kaart voorzien.

4 mei 2007. Afbeeldingbestand containerschepen herzien. Afbeeldingen ingezonden door Leo Schuitemaker en Dieter Henken (D) toegevoegd.
Logo gemaakt.
Het bestand Vaart in Dordt bijgewerkt.
Begonnen met het herzien van de afbeeldingsbestanden Tankschepen. Met dank aan Leo Schuitemaker voor de vele foto's. Tankschepen 1, tankschepen 2, plakboek, Tankschepen met vlakke steven.

29 april 2007. Afbeeldingsbestand: duwbakken herzien. Dankzij een groot aantal afbeeldingen, die ik van Leo Schuitemaker mocht ontvangen, kon ik de afbeeldingsbestanden: duwschepen, duwsleepschepen, duw-tankschepen en koppelverbanden toegevoegen.

Even een opmerking:
In de nieuwe bestanden (met logo) zijn alle afbeeldingen in het bestand in klein formaat opgeslagen. Een link brengt U naar een groter formaat (indien aanwezig). Ik hoop hiermee, zij die van een mobiele verbinding gebruik maken, van dienst te te zijn.

26 april 2007. Zoals U wel gemerkt heb zijn er twee zoekmachines toegevoegd. Één voor zoeken in Binnenvaarttaal en één voor zoeken in mijn selectie van webdocumenten met als onderwerp de binnenvaart. Helaas brengt de zoekmachine U niet naar de juiste plaats in het document. Ik hoop dat Google hierin nog eens verbetering brengt.
Een tekst met betrekking tot de registratie van bedrijfsvaartuigen toegevoegd.
Wederom een flink aantal trefwoorden toegevoegd.

14 april 2007. Bestanden inzake werven herzien en aangevuld. Langshelling + plakboek, Dwarshelling + plakboek, Werkplaatsen.
'Portretten': Museumwerf Vader, Broek op Langedijk. Scheepswerf Wartena (ex-Vooruit), Wartena, Fa. Ankersmit, Doesburg.
Index bestanden bijgewerkt en aangevuld.

6 april 2007. Afbeeldings bestand koolschuit verandert in Langedijkers en een afbeelding van een werfboekje toegevoegd. (Met dank aan N. Vader, Broek op Langedijk voor informatie en de afbeeldingen.)
Diverse index bestanden bijgewerkt.

31 maart 2007. Afbeeldingsbestanden Westlander herzien.

30 maart 2007. Afbeeldingsbestanden, waaronder die van de boeier, herzien

26 maart 2007. Afbeeldingsbestanden Tjotter en Fries Jacht herzien.

23 maart 2007. Alle links in de indexbestanden gecontroleerd.
Afbeeldingsbestanden 'Boatsje' herzien en uitgebreid. Details boatsje.

12 maart 2007. Tekst over scheepsschroeven toegevoegd. Aantal index bestanden bijgewerkt, aangevuld. Omdat sommige mensen het meelopende menu irritant vonden, heb ik het menu 'ingeklapt'.

2 maart 2007. Dankzij bijdrages van A. en H. Visser, Zwolle konden een aantal bestanden over zijschroeven toegevoegd worden.
Beschrijving van de installatie. >>>
Over zijschroeven en het varen daarmee. >>>
foto's zijschroeven:
- algemeen.
- Steilsteven "Dankbaarheid".
- Tjalk "Verwisseling".
- Steilsteven "Zwerver".

24 februari 2007. Bestanden spitsen herzien. foto's van de 'Parvenu' ingezonden door A. Leinenga toegevoegd.

15 februari 2007.
Scheepsportret van de luxe motor 'Dankbaarheid' toegevoegd.

12 februari 2007
Afbeeldingen sleepschepen  (1, 2) bewerkt en foto's ingezonden door L. Schuitemaker toegevoegd. Van dezelfde inzender 1, 2, 3, 4.
Meer foto's van H. Visser geplaatst. (1, 2, 3), bestanden van de "Antoinette" (1, 2) verandert en een vervolg aan het scheepsportret van de 'Dankbaarheid' toegevoegd >>>.

2 februari 2007.
Afbeeldingsbestanden 'Sluizen' bewerkt.
Nog meer foto's van H. Visser geplaatst. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

27 januari 2007.
Van H. Visser, Zwolle, foto's ontvangen en onder andere hier toegevoegd

22 januari 2007.
Van L. Leerdam, Schoonoord, foto's (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8) en informatie ontvangen en toegevoegd.

21 januari 2007.
Een korte en dus onvolledige tekst over zelflos-installaties opgenomen. >>
Getracht er voor te zorgen dat de nieuwe bestanden ook op andere resoluties dan 1024 x 768 er een beetje toonbaar uitzien.

11 januari 2007.
De lijst met spreekwoorden, naar vermogen, voltooid.

4 januari 2007.
Iedereen een voorspoedig nieuwjaar gewenst!
Scheepstypes > Wijd- en smalschepen toegevoegd. Layout index bestand A bijgewerkt en dode links verwijdert. Begonnen met spreekwoorden te completeren.

27 december 2006. Afdeling scheepspapieren en bevrachtingszegels aan de afbeeldingen toegevoegd. Diverse indexbestanden bijgewerkt.

23 december 2006. Afbeeldingen aken vernieuwd. foto's van de steilsteven 'Dankbaarheid' ontvangen en toegevoegd. Aan het javascriptmenu ->uitgelicht!: de afdeeling scheepsportretten toegevoegd!

19 december 2006. Van alle afbeeldingen zou nu een exemplaar op orginele grootte aanwezig moeten zijn  (op de oude site waren bijna alle verkleind). In een flink aantal gevallen zal de keuze 'afbeelding bekijken' U dus meer details tonen!

13 december 2006: Aantal afbeeldingsbestanden in een nieuw jasje gestoken. Het gebruikte lettertype van alle nieuwe bestanden verandert. Lay-out openingspagina bewerkt. Ik hoop dat het U bevalt.

6 december 2006: Compleet nieuw javascript menu toegevoegd. Behalve de afbeeldingensbestanden is alles van een nieuwe layout voorzien.

22 november 2006: begonnen met de aanpassing van de bestanden op Binnenvaarttaal

17 november 2006: begonnen met het voorbereidende werk voor de verhuizing naar Binnenvaarttaal.

12 november 2006: alleen kleine aanvullingen en wijzigingen.

16 oktober 2006: Groot aantal bestanden aangevuld, bewerkt. Diverse externe links toegevoegd.

27 september 2006: aantal bestanden aangevuld, bewerkt. foto's van onder andere, een myriameterpaal en van de schippersblokkade 1974 opgenomen.

23 september 2006: groot aantal bestanden aangevuld, bewerkt. Diverse externe links toegevoegd.

19 september 2006: enkele foto's uit de collectie van W. Ankersmit opgenomen. Begonnen aan een opsomming van scheepstypes. Index bestanden bijgewerkt.

16 september 2006: stukje over bomen en jagen toegevoegd. Inleidend verhaal voortstuwing voorbereid. Aantal indexbestanden bijgewerkt.

3 september 2006: fragment over vlotvaart door A.J. Tijman toegevoegd. Stukje over hout toegevoegd. Aantal index bestanden aangevuld en bewerkt.

31 augustus 2006: stukje over rond- en platbodems, rond- en knikspant, enz. opgenomen. Index bijgewerkt.

22 augustus 2006: scheepstype skûtsje opgenomen.

17 augustus 2006: lijst met namen voor de diverse soorten vaartuigen toegevoegd. Aantal bestanden bijgewerkt.

16 augustus 2006: lijst met plaatsnaam afkortingen visserijschepen bijgewerkt.

13 augustus 2006: uitleg termen boot, schip, schuit, jacht toegevoegd. Aantal index bestanden bijgewerkt.

10 augustus 2006: kort stukje over maten en gewichten en een tekst over drinkwater toegevoed. Aantal index bestanden bijgewerkt.

5 augustus 2006: scheepstypes tjalken en algemene inleiding toegevoegd. Aantal index bestanden bijgewerkt.

1 augustus 2006: aanvullende teksten compositiebouw en klinken toegevoegd. Aantal indexbestanden bijgewerkt.

29 juli 2006: aanvullende tekst bergen toegevoegd. Aantal indexbestanden bijgewerkt.

26 juli 2006: aanvullende teksten mariniseren, bedrijfsvoeringen in de binnenvaart en breeuwen toegevoegd.


Voor eerdere data geen nauwkeurige gegevens bij gehouden.


Rond 2006 plaatsing als homepage bij HetNet.


Rond 2000 overzetting naar digitale HTM(L) versie


Rond 1995 begonnen als woordenlijst op papier.

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken