>
Werk in uitvoering,
zie Toelichting
top
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.Laatste nieuwsBelangrijke mededeling! --Werk in uitvoering--


Ik heb helaas moeten constateren dat veel bezoekers een melding krijgen dat een bestand niet gevonden kan worden. Houdt er rekening mee dat een aantal 'rubrieken' definitief zijn verdwenen. U zult de albums, de films, de lijst met links en de lijst met bedankjes niet terug vinden. Verder zullen een aantal links voor kortere of langere tijd niet werken. Ook zullen hier en daar bepaalde afbeeldingen (enige tijd) ontbreken

Verder wil ik U er op wijzen dat als er iets niet gevonden wordt, gebruik dan het zoekvenstertje links in het scherm en kies voor zoeken in de gehele Binnenvaarttaal.
Lees vooral ook de Toelichtingen en denk er aan: typfouten in de zoekopdracht zijn funest! Typ dus liever slechts een deel van het woord dat U zoekt, wanneer U niet zeker bent van de schrijfwijze.
Verder kunt U natuurlijk ook gewoon via de menu's het gezochte trachten te vinden.
Misschien dat dat een oplossing kan bieden. Succes ermee!
Een aantal fouten zouden slechts tijdelijk moeten zijn, desalniettemin staat het U vrij ze te melden. Graag zelfs! Stuur even een e-mailtje.20 augustus 2020
9 bestanden met o.a. Spitsen , Herna's, Bakeetjes, e.d. toegevoegd. Weer een aantal bestanden gerepareerd opdat de boel een beetje bruikbaar blijft. Ik zit in een drukke tijd en de 'renovatie' zal dus een beetje vertraagd worden. Spijtig, maar het kan niet anders.12 augustus 2020
25 nieuwe bestanden toegevoegd. Aantal foto's vervangen veel verbeterd en soms gegevens toegevoegd. Tjalken, skûtsjes e.d. gedaan.
Veel ontbrekende foto's tijdelijk terug geplaatst en links herstelt.28 juli 2020
Weer een stuk of veertig bestanden bewerkt. Aantal eerdere foto's vervangen door betere en veel gegevens en ook afbeeldingen toegevoegd. Onder andere de rubrieken Beurtschepen, Luxe-motor, Motorscheepje, Kasten, en nog enkelen aangepast.
Verder een aantal hinderlijke 'fouten' die door de huidige werkzaamheden ontstaan waren, gecorrigeerd. Mocht U er meer vinden: het staat U vrij ze te melden. svp wel het juiste webadres (URL) vermelden!22 juni 2020
De rubriek 'Moderne schepen' is geheel vernieuwd, wat neer kwam op ruim 40 bestanden. Belangrijker is echter een, door Jos Telleman (van het blog 'Schepen en werk') geschreven tekst over het vervoer van natuurlijke oliën. Hij voorzag mij ook van een flinke lijst met soortelijke massa's van natuurlijke olie.5 mei 2020
Ongeveer 39 nieuwe bestanden betreffende sleep- en duwboten samengesteld. In veel gevallen zijn er foto's toegevoegd, verbeterd en soms zijn minder goede foto's verwijderd. De bijschriften zijn veelal uitgebreid met meer gegevens over het schip in kwestie.4 april 2020
De binnenvisserij is nu ook grotendeels vernieuwd. Dat was dan ook weer goed voor ca. 17 bestanden.
Daar, anders dan toen ik met deze site begon, datalimieten en downloadsnelheid voor desktopcomputers nog nauwelijks een rol spelen, heb ik besloten, waar wenselijk, bestanden samen te voegen. Dus geen deel 1, deel 2, enzovoorts meer en ook geen plaboeken met tweede of derde foto's. Men kan nu gewoon door scrollen of ctrl+f gebruiken in plaats van veelduldig te moeten klikken. Mij bevalt het wel; hopelijk U ook!25 maart 2020
Terwijl sinds ca. 28 februari Nederland in de ban is van het corona-virus zijn zesendertig nieuwe bestanden gemaakt. Het betrof voornamelijk ponten en passagiersschepen.
Als ik in dit tempo zo door ga, kan het nog wel twee jaar duren voor het eind in zicht komt, maar ja, als het maar mooi en goed wordt!25 februari 2020
Slechts 14 bestanden de afgelopen dagen bewerkt. Het schiet niet op. Daar staat tegenover dat er zowel de nodige afbeeldingen als ook veel extra informatie toegevoegd is. Het betrof voornamelijk waterstaat-vaartuigen.13 februari 2020
Van de rubriek diverse bedrijfsvaartuigen zijn aardig wat bestanden vernieuwd. Bij een flink aantal bestanden zijn foto's en/of gegevens toegevoegd. Ook zijn een aantal oude foto's van matige kwaliteit door betere scans vervangen. Alles bij elkaar een tijdrovend maar nuttig werk. Inmiddels zijn 118 afbeeldingsbestanden met schepen vernieuwd.24 januari 2020
Weer een mapje verder. De meeste sleepschepen en kasten zitten nu in een nieuw jasje. Vaak zijn er meer gegevens toegevoegd. Foto's waren er wel voldoende.22 januari 2020
Door diverse probleempjes gaat alles niet helemaal zoals ik me wel zou wensen. Inmiddels zijn wel circa 61 afbeeldingsbestanden met schepen in een nieuw jasje gestoken, waar nodig gecorrigeerd en soms van nieuwe (vervangende) afbeeldingen voorzien. Een flink aantal niet meer werkende links zijn gerepareerd of indien dat niet kon, verwijderd.30 december 2019
Bij de afbeelding Oude scheepstypes zijn de 'Aken' in een nieuw jasje gestoken. Soms zijn gegevens en foto's toegevoegd of zijn er correcties aangebracht.21 december 2019
Opnieuw een serie 'scheepsportretten' gewijzigd! De oude bestanden zijn verwijderd! De nieuwe bestanden zijn te vinden door de zoekmachinete gebruiken en daar op scheepsnaam te zoeken of door in het menu fotoseries te zoeken.
Ook nu zijn een aantal bestanden, uitgebreid of gecorrigeerd. Veel plezier gewenst.


14 december 2019
Weer een serie van de vroegere Scheepsportretten in een nieuw jasje gestoken. Soms zijn gegevens en foto's toegevoegd of zijn er correcties aangebracht.
Het duurt even voordat de online zoekmachines de nieuwe locaties van de bestanden gevonden hebben. Ik kan daar helaas geen invloed op uit oefenen.9 december 2019
Door een onvolkomenheid in de programmatuur die ik gebruik, waren er ongemerkt een aantal fouten in de nieuwste bestanden geslopen. Dezen zijn nu gecorrigeerd.
In de fotoseries, vroeger de scheepsportretten geheten, zijn weer een flink aantal bestanden vernieuwd.1 december 2019
Alle bestanden bereikbaar via menu Diverse Afbeeldingen zijn nu ook vernieuwd.


25 november 2019
Een groot aantal bestanden die gevonden werden in het menu Diverse Afbeeldingen zijn in een nieuw jasje gestoken. Enkele afbeeldingen zijn verbeterd en er zijn ook een paar afbeeldingen toegevoegd.
Vermoedelijk zal ik vervolgens de resterende bestanden onder handen nemen.
Het kan zijn dat links naar afbeeldingen vanuit woordenlijsten of oude afbeeldingsbestanden niet werken!
Gebruik het zoekvenstertje links in het scherm en kies voor zoeken in de gehele Binnenvaarttaal. (zie Toelichtingen) Typfouten zijn daarbij funest, dus typ liever slechts een deel van het woord dat U zoekt, wanneer U niet zeker bent van de schrijfwijze en dat een oplossing kan bieden. Succes ermee!15 november 2019
Met uitzondering van de afbeeldingsbestanden zijn de bestanden nu bijgewerkt naar HTML5, PHP7 en MySqli. Ik hoop dat alles nu naar behoren werkt.
De komende maanden zullen de ca. 1100 afbeeldingsbestanden herzien worden.
U wordt verzocht gebreken te melden!


november 2019
Om de website beter toekomstbestendig te maken, ik heb immers niet het eeuwige leven, worden een groot aantal veranderingen doorgevoerd.*
Vervallen zijn ondermeer de albums, het filmmenu, de pagina met links en de lijst met bedankjes aan alle medewerkenden, correctoren, fotografen, e.d.
De albums zijn vervallen omdat er inmiddels meerdere goede sites zijn, die een groot aantal (nog) varende schepen, tonen. Voor het filmmenu geldt min of meer het zelfde. (In beide gevallen kan men ondermeer op het binnenvaartforum, onderdeel van het kustvaartforum, het nodige vinden.)
Het onderhouden van de pagina met links was een tijdrovende zaak geworden en sinds de komst van de nodige goede zoekmachines verviel de noodzaak bepaalde pagina's op deze wijze vindbaar te maken. Vaak zijn de belangrijkste links bij de behandeling van relevante onderwerpen opgenomen.
De lijst met bedankjes was een weinig bezocht onderwerp. Ik ben allen die wat ingestuurd of op andere wijze medegedeeld hebben zeer dankbaar, maar een opsomming is per definitie onvolledig, dus werden sommige personen te kort gedaan. Het kwam voor dat een enkel woord ergens in een forum mij op veel belangwekkender zaken bracht, dan bepaalde ellelange verhalen elders.
Daarom gewoon iedereen, ook zij die kritiek hadden of hebben, hartelijk debankt voor uw inbreng!
Ik hoop dat het vernieuwen van de website niet al te veel ongerief met zich mee zal brengen en dat U in de toekomst nog veel plezier aan mijn verzameling mag beleven.
* De veranderingen betreffen behalve het laten vallen van enkele pagina's voornamelijk technische aanpassingen. De bestanden worden meer gestandariseerd, het aantal scripts wordt beperkt en de gehele site wordt aangepast aan HTML 5, PHP 7 en MySqli standaarden. De laatste twee aanpassingen hebben de nodige voeten in de aarde want het zijn nu niet bepaald onderwerpen waar ik veel vanaf weet.
Hopelijk weet ik alles binnen een paar maanden tot een goed eind te brengen.


1 januari 2019
Het afgelopen jaar geen belangrijke updates gedaan. Op veel plaatsen dingen verbeterd, bronnen opgenomen, afbeeldingen toegevoegd en teksten uitgebreid.

10 februari 2018
Naast het reguliere onderhoud, het aanbrengen van correcties, het uitbreiden van omschrijvingen, en dergelijke, nog steeds bezig met het toevoegen woorden uit de binnenvisserij. Ook zijn een groot aantal 'scheepstypes' zoals die door de scheepsmeters benoemd worden toegevoegd.

15 september 2017
voornamelijk aan de woordenlijsten gewerkt. Veel verbeteringen door gevoerd en termen toegevoegd.
Het aantal woorden waarop via de zoekmachine gezocht kan worden is ca. 20.000

27 maart 2017
voornamelijk aan de woordenlijsten gewerkt. Bijna 3000 termen toegevoegd en veel omschrijvingen verder uitgewerkt en van illustraties voorzien. Ook de lijst met werven en scheepsmotoren is verder aangevuld. Bij de werven is, dankzij de medewerking H van Duijvendijk, een compleet overzicht van de werven van Duijvendijk opgenomen.
Het aantal afbeeldingen in de woordenlijsten is gegroeid naar 2400 stuks. Het totaal aantal afbeeldingen is ca. 20.000 en het totaal aantal in de woordenlijsten verklaarde begrippen komt op ca. 21.000. Het aantal woorden op ca. 18.000

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Ede.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Kopie├źn naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn niet toegestaan!
Over het algemeen zullen de inzenders van het materiaal een verzoek
tot het gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken