>
Werk in uitvoering,
zie Toelichting
top
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Steilsteven Dankbaarheid

Deel 3Naar menu Oude Schepen.
Naar fotoseries.

Naar deel 1.
Naar deel 2.
Naar zijschroefinstallatie.
Naar Interieur foto's.
Naar met Stro, Turf en Hout.


zonder
De naam van het schip wordt vooraf gegaan door de groepletter L; een overblijfsel uit lang vervlogen tijden. [Naar tekst Groepletters] De scepters voor het naambord zijn natuurlijk neerklapbaar en daarenboven nog in hoogte verstelbaar bovendien. De scepters fungeerden in combinatie met het naambord of een lange plank namelijk vaak als strevel voor de zonnetent, die zodoende uit het uitzicht van de schipper gehouden werd. De Dankbaarheid bezit echter een paar extra scepters met een aparte strevel hiervoor.
Foto: Appelscha, 1 augustus 2008. (groter formaat)


zonder
Het werfschildje van dit schip.
Inzender: Han Visser.


zonder
De Dankbaarheid heeft een vrij vlakke koekoek met zeer bijzondere scharnieren. Het stangetje in het midden moet het onverhoopt doorslaan van de ramen naar de anderkant voorkomen. In de buitenste oogjes bij de koekoek kan een stalen boogconstructie, waarmee voorkomen wordt dat de grootschoot achter de koekoek haakt, geplaatst worden. De binnenste ogen dienen ter bevestiging van een borging waar mee inbraak of wegwaaien voorkomen kan worden.
Foto: Appelscha, 1 augustus 2008. (groter formaat)


zonder
Een fraai uitgevoerd broekschoorsteen.
Foto: Pieter Klein, Appelscha 1-8-2008. (groter formaat)


zonder
Het schanddeksel van de 'Dankbaarheid' met achter het boeisel een stokanker met wegklapbare stok. Op het schand- of schansdeksel zijn twee verhaalschijven
(eentje wordt afgredekt door het anker) aangebracht.
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 14 augustus 2010. (groter formaat)


zonder
De wijze waarop het settelboord op de potdeksel gestoken is.
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 1 augustus 2008. (groter formaat)


zonder
Een bolder die met behulp van klinken op het dek bevestigd is, is inmiddels ook een zeldzaamheid.
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 2 september 2010. (groter formaat)


zonder
Zoals veel steilstevens, door Han Visser 'de Volkswagenbus van de binnenvaart' genoemd, heeft ook de 'Dankbaarheid' zogenaamde kanaalzwaarden.
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 14 augustus 2010. (groter formaat)


zonder
De bevestiging van de zwaarden is zeer degelijk uitgevoerd.
Onderhoudsvriendelijk is het echter geenszins.
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 2 september 2010. (groter formaat)


zonder
De zwaardstaander/zwaardval bestaat uit ketting, dat is niet ongebruikelijk, maar tegenwoordig ziet men dat toch niet veel meer. Een nadeel van ketting is, dat het schildpadblok een stuk dikker uitvalt dan wanneer men staaldraad gebruikt.
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 14 augustus 2010. (groter formaat)


zonder
De zwaardstaander gaat na enkele meters over in staalkabel.
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 2 september 2010. (groter formaat)


zonder
Via een schijfje tegen het boeisel loopt de staaldraad naar de zwaardlier. Het tweede gat en een opening in het boeisel maken het mogelijk de zwaardstaander/zwaardval ook buitenlangs het boeisel te voeren. Deze mogelijkheid is in verband met het vervoer van deklasten aanwezig.
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 2 september 2010. (groter formaat)


zonder
Op zijn weg naar de zwaardlier gaat de zwaardstaander door de bolderkast van de achterbolders. De holte van de 'Dankbaarheid' is gering, reden waarom het achterdek iets verhoogd is, wat aan de aanwezige deksprong af valt te leiden. Bij de iets grotere steilsteven 'Onderneming', rechts op de foto, vond men een verhoogd achterdek niet zo nodig.
Foto: Han Visser, Zwolle, oktober 2009. (groter formaat)


zonder
Één van de twee zwaardlieren van de 'Dankbaarheid'. Deze lieren hebben een gewone cilindrische draadtrommel en niet, zoals sommige zwaardlieren, een conische.
Foto: Pieter Klein, Zwolle, 10 november 2010. (groter formaat)


Naar deel 1.
Naar deel 2.
Naar Interieurfoto's.
Naar met Stro, Turf en Hout.
Naar zijschroefinstallatie.

Bestandsrevisie september 2020


© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken