top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Steilsteven Dankbaarheid

Deel 1
Naar menu Oude Schepen.
Naar fotoseries.

Naar deel 2.
Naar deel 3.
Naar zijschroefinstallatie.
Naar Interieur foto's.
Naar met Stro, Turf en Hout.


zonder
De 'Dankbaarhied' werd gebouwd in opdracht van Wiepko Kuiper uit Veendam en werd op 29 oktober 1929 vanaf de werf van Remkes en Bodewes te Veendam te water gelaten. Het schip meet 23,18 x 4,4 x 1,15 meter en is 76,8 ton groot. Het schip kreeg als brandmerk 529 B Winsch 1929; eerste meting: V459N.
In 1932 ging het schip over in handen van IJzerhandel Oving, Rotterdam en nog het zelfde jaar werd Johannes van der Wal uit Burum eigenaar. Deze liet zijn zoons op het schip varen. In 1948 werd het tuig vervangen door een houten laadmastje van 7 meter, zogenaamde kanaalzwaarden vervingen de houten zwaarden, het voorste ruimschot werd 1 meter naar voor verplaatst en er kwam een Ridderinkhof zijschroefinstallatie met een Fowler motor op het voordek............
Foto: Pieter Klein, Turfvaartdagen Appelscha, 1 augustus 2008. (groter formaat)


zonder
.......In 1953 werd het schip verkocht aan Nanne Munneke, Groningen, deze was bijna altijd in gezelschap van zijn ouders, die de tjalk 'Antilope' (938 B Winsch 1948) bevoeren. Na het overlijden van zijn de ouders, in 1963, kwam de 'Dankaarheid' met aan boord Nanne en zijn broer Hendrik, in Winschoten voor de wal te liggen. Na het overlijden van dezen (in 1988) werd het schip geveild en door Mevr. van Merle gekocht. Het zou in de stichting ORFA ondergebracht worden, maar werd in 1989 weer verkocht. Het schip is thans (2010) eigendom van Han Visser, Zwolle, die met het schip de nodige evenementen, zoals hier de Turfvaartdagen in Appelscha, afreist en met demonstraties opluistert........
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 1 augustus 2008.(groter formaat)


zonder
.........Het schip wordt nog steeds door middel van een zijschroef (aan stuurboordszijde) voortgestuwd, maar de Fowler is inmiddels vervangen door een, benedendeks geplaatste, twee cilinder Samofa diesel type 2-S-108 van 25 PK bij 1250 tpm. Verder beschikt het schip over een hulptuig. Thans (2010) wordt er nog gebruik gemaakt van Dracon zeilen, maar een traditioneel katoenen zeil van zeilmakerij 'Wouda' te Meppel moet dat gaan vervangen.
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 1 augustus 2008.(groter formaat)


zonder
Een, op het roer gemonteerde, Honda 15 pk buitenboordmotor is behulpzaam bij sluizen en bruggen. De kleine stuurhut staat vrij van de roef en heeft de deur aan de voorzijde. De bovenbouw is neerklapbaar zodat de kruiphoogte door de roefingang bepaald wordt. Ook bij de constructie van de davit voor de bijboot heeft men rekening gehouden met de passage van lage bruggen. De horizontale arm is vrij uniek te noemen!...........
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 1 augustus 2008.(groter formaat)


zonder
Het roer met hulpmotor. Zo te zien is het roer opgehangen met een roerpen i.p.v. de op vrachtschepen gebruikelijke roerhaken. Kort achter het onderste walmgat is nog de schijf voor de roerlichter. Deze takel is echter hier niet aangebracht.
Foto: Pieter Klein Appelscha, 1 augustus 2008.(groter formaat)


zonder
Met een zwart hoesje er over valt het veel minder op en dat staat een stuk beter. De buitenboordmotor is een toevoeging die tegenwoordig noodzakelijk is. De inrichting van diverse kunstwerken is er niet meer op berekend dat men met een zijschroef vaart en ook kunnen medewatergebruikers vaak niet het nodige opbrengen voor de geringe snelheid waarmee grotere schepen zich soms bewegen.
Enige jaren later zou de internationale regelgeving dusdanig veranderen, dat de motor door een veel zwaarder exemplaar vervangen moest worden.

Foto: Pieter Klein Appelscha, 14 augustus 2010. (groter formaat)


zonder
Een bijboot heb je nu eenmaal nodig, maar in kleine sluisjes kan je er flink last van hebben. Hij maakt dat je, of meer lengte, of meer breedte, of zelfs beide, nodig hebt. Zelf wanneer de vlet in de davit hangt, kan hij je nog tot last zijn en op sluisdeuren of sluiskades blijven hangen.
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 1 augustus 2008.(groter formaat)


zonder
Alhoewel de vlet van oorsprong een echt rondstaand vlak dient te hebben, zijn de meeste stalen schippersvletten gebouwd met een vrij vlak of licht geknikt vlak.
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 1 augustus 2008.(groter formaat)


zonder
De scepters voor de zonnetent (natuurlijk ook voor wasgoed te gebruiken) zijn in beugels aan de zijkant van de roef geschoven. Ook de handreling op het roefdek is na het losdraaien van twee boutjes makkelijk te verwijderen (of dit i.v.m. de kruiphoogte of i.v.m. onderhoud is, is me niet bekend). Het schip is buitenom deels voorzien van een lage buisreling en deels van houten settelboorden.
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 1 augustus 2008. (groter formaat)


zonder
Een kijkje door het gangboord met tegen de zijkant van de roef de scepters voor de zonnetent. Tussen de scepters de zogenaamde strevels.
De Opsterlandse Compagnonsvaart ligt er, zeker voor de tijd van het jaar, een beetje verlaten bij. In de verte ziet men de brug en sluis Stokersverlaat.
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 1 augustus 2008. (groter formaat)


zonder
Ondanks een drukke baan, een tweede schip voor bewoning en het afreizen van diverse evenementen wordt het schip keurig onderhouden. De roef wordt gesierd door drie raampjes. De handgrepen op de schuifblinden zijn op bijzondere wijze gevormd! Zoals verder in deze bestanden te zien zal zijn, zijn er aan boord van de 'Dankbaarheid' nog veel meer opmerkelijke zaken te vinden.
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 1 augustus 2008. (groter formaat)


Naar deel 2.
Naar deel 3.
Naar Interieurfoto's.
Naar met Stro, Turf en Hout.
Naar zijschroefinstallatie.

Bestandsrevisie september 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken