>
Werk in uitvoering,
zie Toelichting
top
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


mvs 'Randwijk'


Deel 2: Dekwassen en deklasten.


Deel: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, inhoudsopgave.


b88
Terwijl men in Nijmegen ligt te bunkeren, wordt er schoon schip gemaakt. Op de luiken een stalen container voor retourgoederen van BASF.
Inzender: Do Strijp. (groter formaat)


b85
De beugels in het gangboord lijken precies op schalkbeugels. Ze werden echter gebruikt om deklasten te verzegelen. Eerst draaide er een soort oogboutjes, versluitboutjes, in en vervolgens stak je, om en om, door deze boutjes en de ogen in het dekkleed de zegelroede.
Inzender: Do Strijp. (groter formaat)


b84
Ook op de stalen luiken zaten dergelijke beugels; de boutgaatjes zijn goed te zien. De beugels werden ook gebruikt om de waslijnsteunen op te stellen. Inmiddels krijgt de buitenkant een schoonmaakbeurt.
Inzender: Do Strijp. (groter formaat)


b81
In die jaren had men over het algemeen nog geen auto aan boord. Men mocht zich al gelukkig prijzen een motorfiets te hebben.
De boeiing wordt gesteund door een groot aantal schansstutten. Langs de dekzeilrand loopt de leiding van de dekwas-lensleiding.
Inzender: Do Strijp. (groter formaat)


b80
Ook de den werd, waarschijnlijk met het oog op zware dekslasten door een groot aantal denstutten gesteund. De Randwijk beschikt over zeer brede gangboorden, die, zoals in een eerder deel te zien is, ook regelmatig voor deklasten  werd gebruikt.
Inzender: Do Strijp. (groter formaat)


b79
Eventjes rust. Tegen de boeiing voor de achterbolders hangen een paar schoorbomen gereed.
Inzender: Do Strijp. (groter formaat)


b83
De Randwijk, met deklast, bij een oever waar je liever niet tegen aan zit. Oorspronkelijk had de Randwijk geen achteranker, dus moest het achterschip wel met schoorbomen uit dergelijke wallen gehouden worden.
Inzender: Do Strijp. (groter formaat)


b82
Dit maal wel auto's aan boord. Ze zijn echter niet van de schipper maar maken deel uit van een lading afkomstig van Mercedes Benz.
Inzender: Do Strijp. (groter formaat)


b78
en alweer onder weg met een deklast.
Inzender: Do Strijp. (groter formaat)Deel: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.


© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken