top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


De Tijd zal 't Leren II

Deel 1Naar menu 'Oude Schepen'.
Naar Beurtdienst de Hoog.
Naar menu fotoseries.
Naar deel 2.

Tenzij anders vermeld: Alle afbeeldingen ingezonden door T. de Hoog, Gouda.


zonder
'De Tijd zal 't leren II' met op de achtergrond de scheepswerf 'Kromhout' van Van Vlaardingen. Het schip is in 1922 onder nummer 648 bij de firma Bodewes te Martenshoek/Hoogezand gebouwd. Het meet 30,30 x 5,59 x 1,75 meter, is bijna 135 ton groot en draagt het brandmerk 38 B Gron 1926. [Meting R13906N] Het schip was voorzien van een 44 pk 2 cylinder Brons ruwoliemotor en bezat een hijstuig met een 10 pk Vivet motorlier.
Foto: Hollandse IJssel bij de Veerstal te Gouda rond 1960. (groter formaat)

Geschiedenis vaartuig 38 B Gron. 1926 (02200038)
Gebouwd: 1922 te Martenshoek.
1922 De Tijd Zal 't Leeren II J. P. Lieverst Rotterdam
135 ton
Brons 44 pk
1926
De Tijd Zal 't Leeren II T Lieverst-van Breda Beverwijk
135 ton
Brons 44 pk
1941
De Tijd Zal 't Leeren II De Hoog  Gouda Gouda
135 ton Brons 44 pk
1965
Babas1 Fa. Baarsen-Bastiaanse Amsterdam
127 ton
?
Onbekend
?
De Tijd Zal 't Leeren II
Leeuwarden


2012
De Tijd Zal 't Leeren II
Leeuwarden
P en J Laret?


zonder
Het brandmerk 38 B Gron 1926 van 'De Tijd zal 't Leeren II' ingebeiteld op de achterzijde van de roef, daaronder de meetbriefnummers R13960N en HN4973.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden 29 augustus 2010. (groter formaat)


zonder
'De Tijd zal t leren II' rond 1960 bij de Veerstal te Gouda. De TZL II werd door de vennootschap onder firma T de Hoog te Gouda op 21-1-1941 voor Fl. 16.000,- gekocht. [Afbeelding eigendomsbewijs] Let op de fraaie koekoek op de salonroef!(groter formaat)

zonder
'De Tijd zal 't Leren II' nabij de Veerstal te Gouda. Rechts de asfaltfabriek.
Langs de loswal op de linker oever: getijdepalen.
Foto: ca. 1969 (groter formaat)


zonder
De strenge winter van '62-'63 was voor veel beurtdiensten, die het door de opkomst van het wegverkeer toch al moeilijk hadden, de genadeklap.
Ook bij Beurtdienst de Hoog werd de vloot afgebouwd. De tzl 2 werd verkocht aan een grinthandelaar in Amsterdam.
(groter formaat)

zonder
Na de verkoop aan de Fa. Baarsen-Bastiaanse, Amsterdam, werd het schip gebruikt als zandoverslagschip, het werd herdoopt tot 'Babas 1' en was actief te Werkendam.
Let op de a-symetrische plaatsing van het hijstuig!
(groter formaat)

zonder
De afspraak tot verkoop en levering.
(groter formaat)


zonder
'De Tijd zal 't leren II' wordt momenteel (2008) in oude luister hersteld. Hier vaart het schip met gasten langs de Emmakade te Leeuwarden.
Het schip is een motorbeurtschip gebaseerd op het type luxe-motor. De stuurhut met daaronder de machinekamer, en het verhoogde dek op het achterschip, het naar binnenvallende hek en de salonroef zijn eigenschappen van de Luxe-motor. Ook, de fraaie zeeg en het scherpe voorschip met steile steven, voorzien van een waterbord horen daarbij. De lage den, met stalen luiken, die niet boven de potdeksel uitsteken, het zware berghout, gangboorden gelijk met de bovenzijde van het berghout en de slijtstrip even boven de waterlijn zijn weer meer iets
van het (oude) motor- of stoombeurtschip.
Voor zover mij bekend zijn de vertikale klampen onder het berghout niet origineel.

(groter formaat)


zonder
'De Tijd zal 't leren II' met daarachter een het beurtscheepje 'Klazina'.
Emmakade, Leeuwarden, mei 2005. (groter formaat)


zonder
'De Tijd zal 't leren II' in de museumhaven van Leeuwarden.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, 30-06-2009. (groter formaat)


zonder
In de Museumhaven moeten de schepen als men een ligplaats wens te krijgen aan bepaalde eisen voldoen.
Voor het achtergronddecor is dat klaarblijkelijk niet noodzakelijk!
Foto: Pieter Klein,  Leeuwarden, 30-06-2009. (groter formaat)


Naar deel 2.


Bestandsrevisie Juni 2020.Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken