top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Beurtdienst De Hoog, Gouda

deel 1Naar menu 'Oude Schepen'.
Naar menu fotoseries.
Naar deel 2.


Alle afbeeldingen en aanvullende informatie ingezonden door T. de Hoog, Gouda.


zonder
De Kattensingel, Gouda, omstreeks 1920 vanaf de Kleiwegbrug gezien. Op de voorgrond de 'Stad Gouda', daarachter een tjalkachtige met langszij een overboordige Hollandse boot(?), daar dan weer achter een paar houtvlotten en twee stoomschepen. Aan boord van de Stad Gouda bevinden zich een grote hoeveelheid vaten, die op de hand met het eigen gerei gelost (of geladen) worden.
Het gaat hier mogelijk om het schip dat in 1910 bij van Vlaardingen gebouwd werd.
Meetbrief Ga915N. (groter formaat)

In 1823 startte Teunis de Hoog, samen met A. Jonker en Zn, met de houten zeiltjalk 'de Jonge Henri' het veer Gouda-Zaandam. In 1879 ging het bedrijf geheel over in handen van de T. de Hoog, wiens zoon en kleinzoon het bedrijf (in gewijzigde vorm) voortgezet hebben. In de oorlog was de firma, onder druk van de bezetter, onderdeel van de 'Vereenigde Goudsche Beurtdiensten'. In de jaren vijftig wordt de dienst, die inmiddels ook Amsterdam en Rotterdam aan doet, 'verrijkt' met een aantal vrachtswagens. Het wordt echter steeds moeilijker het hoofd boven water te houden en zoals bij zoveel beurtvaartondernemingen zorgde de winter van 1962-1963 voor de genadeklap, althans voor het varende deel van de firma.
De vloot van de Firma de Hoog heeft bestaan uit:
De Stad Gouda 1 & 2 en De tijd zal 't leren I t/m V.
Vermeldens waard is dat onder de zeer gevariëerde lading, die deze schepen vervoerden, zich geregeld vaten met met stroop, bestemd voor de koekenbakkers in Gouda, bevonden!
Behalve met het varen hield de familie zich ook bezig met het 'Groot schippersfonds'. Dit kan men zien als een soort bijstandsregeling in het leven geroepen door en voor het (beurt)schippersgilde. [Tekst en afbeeldingen.]

zonder
Het (sinds de jaren dertig gedempte) Nonnenwater in Gouda rond 1920. De 'Amsterdam nr.?' van de Bargedienst Gouda - Amsterdam, in zekere zin een concurrent. Het schip ligt bij een walkraan/laadboom. Een paard en wagen gaat deels schuil achter het voorschip. (groter formaat)


zonder
De 'Hoge Gouwe' te Gouda. Het scheepje links vooraan is de 'Stad Leiden' vermoedelijk de nummer 5 van J.J.F. van den Meer. De scheepjes aan de rechterzijde zouden twee van de TZL's kunnen zijn. Het huis van 'reder de Hoog' stond 100 meter naar links.
Datum foto onbekend. (groter formaat)zonder
De 'Stad Gouda 1' werd in 1926 als 'Wilhelmina' te water gelaten, vervolgens heette het nog een tijdje 'Nelly'. Het brandmerk was 44 B Leid 1926. [Zie Meting Ga2060N] Het scheepje mat 39,528 ton, maar werd later vergroot tot 44,35 ton. De voortstuwing bestond uit een 24 pk ruwolie middeldruk Industrie type IB5 nr 434. Hier ligt ze ter reparatie bij Scheepswerf 'Kromhout' van Van Vlaardingen aan de Gouderaksedijk ongeveer thv het huidge nr 44. Behalve deze 'Stad Gouda 1' schijnt de in 1960 gekochte 'Elisabeth 1' van 78 ton met het brandmerk 4074 B Amst 1954
[Zie Meting H2662N] ook 'Stad Gouda 1' geheten te hebben.
De 'Stad Gouda' voerde een omcirkelde L als 'groepsletter'
Foto: rond 1955. (groter formaat)


zonder
De averij net naast de steven van de Stad Gouda. Aan de indruk te zien heeft men een kop op kop aanvaring met een schip met een steile stafsteven (een ander beurtschip?) gehad. (groter formaat)


zonder
Gouda rond 1920. De 'Stad Gouda 2' in de Kattensingel bij het bolwerk. De man voorop is Guus Slater. De 'Twee' is in 1897 bij Pannevis te Alphen a/d Rijn gebouwd en als Stad Gouda, zonder nummer, bij de Hoog in bedrijf gekomen. Het brandmerk was 5840 B rott 1937, Eerste meting A1454N. Het scheepje voer rond met een van Rennes, in 1937 werd die door een 18 pk Berkel vervangen en tevens werd het schip omgedoopt in de 'Stad Gouda II'. (groter formaat)

zonder
De situatie is anno 2010 wel wat veranderd. Van het pand op achtergrond, 'de drie Nooteboomen', een wasserij, is alleen het witte pand links op de foto en het poortgebouw behouden gebleven. Ze zijn in 2007 gerestaureerd. De brug is vervangen en ook lijken straten en grachten niet meer zo te liggen als vroeger. (groter formaat)

zonder
De 'Stad Gouda 2' in de Kattensingel, ca. 1920. De man achterop is Jan de Hoog (geboren 1889), die, zo te zien, zijn fiets mee genomen heeft. (groter formaat)


zonder
De 'De Tijd zal 't Leeren I & III' in de nadagen van de beurtvaart, gekoppeld varend op de lek. De 'TZL I' is gebouwd bij Scheepswerf Bodewes Hasselt. Mat 28,16 x 5,36 x 1,57 meter, was 99,9 ton groot en met een 2 cilinder Brons 2D15 van 30 PK uitgerust. Op stapel gezet als 'De Tijd zal 't Leeren III' voor J P Lieverts te Rotterdam. Gereed 9 Juli 1927.
Op 29 juli 1927 werd de naam 'De Tijd Zal 't Leeren I'. [Eerste meting Mp93N] Brandmerk 408 B Gron 1927. Droevige bijkomstigheid: daags te voren waren J.P. Lieverst en zijn 12 jarig zoontje in de Blaak te Rotterdam verdronken. Het schip kwam daardoor eerst op 16 Augustus 1927 beschikbaar. Het schip heet thans 'Bever' en lag rond 2011 als varend-woonschip te Leeuwarden.
Foto: ca. 1963. (groter formaat)


zonder
De 'De Tijd zal 't Leeren I' als woon-recreatievaartuig 'Bever' liggende aan de Emmakade te Leeuwarden. Het schip is grondig gerenoveerd en lijkt zo uit de schoonheidssalon te komen.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden maart 2010. (groter formaat)


zonder
De 'Tijd zal 't leren II' werd in 1941 gekocht en had als brandmerk 38 B Gron 1926. Het was in 1922 te Hoogezand gebouwd, mat 30,3 x 5,59 x 1,75 meter en was 128 ton groot. [Meting R13906N] Het schip was tot 1926 van J.P. Lieverst, daarna van zijn weduwe en vervolgens van Firma T. de Hoog. Meer foto's en informatie in het Scheepsportret. Op de achtergrond scheepswerf Van Vlaardingen.
Foto: Hollandse IJssel bij de Veerstal te Gouda rond 1960. (groter formaat)


zonder
De 'Tijd zal 't Leren III'. Het schip werd in september 1944 door de bezetter gevorderd en kwam pas na ruim een jaar, beschadigd en wel, weer terug. [Een verslag daarover. ]. De drie had als brandmerk 5807 B Rott 1937 was 1912 bij De Hondsbosch, Alkmaar gebouwd. Het mat 31,64 x 5,4 meter, was 141 ton groot en werd toen het in 1937 bij de Hoog kwam,
door een 2 cilinder ruw-olie motor van 70 pk voortgestuwd.
Het schip begon zijn loopbaan onder de naam 't Haasje 3'. [Meting R10254N]
Foto: Zaandam, 1940. (groter formaat)


zonder
'De tijd zal 't leren IV' gevolgd door 'de drie' en 'de twee'. Het schip was 150 ton groot en beschikte in 1959 over een 165 pk GM en een 11 pk Guldner voor het hijstuig. Het schip en mat 31,39 x 5,36 x 1,84 meter en was als 'Veendam X' gebouwd bij de Noord in Alblasserdam 'De Vier' had het brandmerk 6586 B Rott 1942  [Meting R19815N] [Eerste Meting R6058N] In 1963 werd het schip verkocht en kreeg het de naam Rival. Onder die naam vaart het anno 2015 nog steeds rond.
Foto in 1960 vanaf de Maasbrug, Rotterdam,  genomen. (groter formaat)


zonder
In 1955? verwierf de Hoog 'De Tijd zal 't Leeren V'. Het schip was in 1924
bij Gebr. G en H Bodewes te Hasselt gebouwd en mat 24,72 x 4,17 x 1,34 meter; laadvermogen 76,275 ton. Het brandmerk was 962 B Rott 1927. [Eerste Meting Mp25N] Het schip beschikte over een één cilinder vertikale Deutz 24 pk. De eerste eigenaar was E. Kleinhuis uit Beerta. Hij noemde het schip de 'Jonge Pieter'.
Anno 2015 was het het varend woonschip Dieu Donne uit Rotterdam.
(groter formaat)


Naar deel 2.


Bestandsrevisie Juni 2020.Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken