top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Speciale TankschepenNaar menu moderne schepen.


zonder
De gastanker 'Schloss Babelsberg' uit Hamburg één blauwe kegel voerende, dus vervoert het schip een schadelijk gas. Het schip meet 110 x 11,4 x 2,6 meter is daarmee 1418 ton en beschikt over een 1650 pk A.B.C.
Het uit Tsjechië afkomstige casco werd bij Jac. den Breejen in Hardinxveld afgebouwd en kwam in het jaar 2000 in de vaart. [DB 04034030]
Foto: Leo Schuitemaker, Schelde-Rijnverninding, 21 juli 2006. (groter formaat)


zonder
Het in 1987 bij Arminiuswerft te Bodenwerder(D) gebouwde mts. 'LRG Gas 82' is, de naam verraad het al, eveneens een gastankschip. Het schip meet 110 x 11,4 x 2,5 meter en is 1354 ton groot. [DB 05501770] Ook hier valt een blauwe kegel te ontwaren. Opvallend is dat er nog geen ankernissen gebruikt worden. Bij tankschepen zou men anders verwachten.
Foto: Leo Schuitemaker, 8 april 2007. (groter formaat)


zonder
Minder schadelijk is de lading van de melktanker 'Labor II'. Men kan dit zien als de opvolger van de oude melkboot uit het begin van de twintigste eeuw! Het schip passeert net een spoorbruggetje in Veghel. De 'Labor II' meet 50 x 6,6 x 2,25 meter en is dus een kempenaar. Het is 464 ton groot. [DB 02100482]
Foto: Leo Schuitemaker, 4 mei 2007. (groter formaat)

zonder
De Zuid-Willemsvaart te Veghel en de melktanker 'Labor II'.
Foto: Leo Schuitemaker, 4 mei 2007. (groter formaat)


zonder
Deze melkmotor is in 1935, in opdracht van de coop. Zuivelfabriek 'Helpt elkander', Wartena, bij scheepswerf Bijlsma ook te Wartena gebouwd. Het heeft als melboot gevaren op de route Langemeer en 't Deel. Het is in de tachtiger jaren om gebouwd naar tankboot om melk op te halen bij boeren tussen Grou en Warten. Inmiddels is het scheepje werkzaam als rondvaartboot in Leeuwarden. Eerst was het vaartuig voorzien van een 2 cil. Samofa van 20 pk, later een Mitsubishi van 60 pk.
Foto: Pieter Klein, Tryehûstersleat, Friesland, najaar 1996. (groter formaat)


zonder
Een vijftal jaren stilliggen zonder dat er onderhoud gepleegd wordt, doet een schip geen goed. Het kan natuurlijk zijn dat roest op een zwart-wit foto minder opvalt, maar het verschil is toch wel erg groot.
Foto: Pieter Klein. Tryehûstersleat, Friesland, 15 maart 2001. (groter formaat)


zonder
De melkmotor van 'Helpt elkander' vaart thans onder z'n bijnaam 'De Greatte' door Leeuwarden. Of de originele melkboot ook geheel open was, of dat het een motordekschuit was, is me niet bekend.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden 26-3-2010. (groter formaat)


zonder
'De Greatte' dankt zijn naam aan het feit dat hij de grootste van de in het totaal van 12 melkmotors, die voor 'Helpt Elkander' voeren, was. 's Winters werd hij geregeld als ijsbreker ingezet.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden 26-3-2010. (groter formaat)


zonder
De cement- of poedertanker 'Lusitania' bij de eerste sluis van Merelbeke.
Voorop staat de schippersvrouw klaar met een eindje om het schip vast te leggen. Er zal ongetwijfeld een wrijfhoutje klaar liggen, want de teer op de boeg ziet er weinig gehavend uit of misschien is het een heel knappe stuurman!
(Naar de Fotoserie) (Naar meer Poedertankers).
Foto: F. Logghe, 20 oktober 2007. (groter formaat)


zonder
48m spits 'Rafale', een zwaveltanker, opgelegd te Gent, in afwachting gestript en gesloopt te worden. Het gebeurde wel vaker dat zwaveltankers hun luikenkap behielden en ook bij andere tankers kwam dat wel voor. Het zijn dan bijna altijd 'gewone' vrachtschepen waarin later tanks geplaatst zijn; de zogenaamde ketelschepen. Fotoserie van dit schip.
Foto: F. Logghe; genomen juni 2005. (groter formaat)

zonder
De spijsolietanker 'Causasia', ex-'Alvracht 16'. Dit soort schepen vervoerden onder andere sojaolie, zonnebloemolie, visolie, enz. en ook vetten. De schepen zijn uitgerust met tankverwarming om de lading onder alle omstandigheden vloeibaar te kunnen houden. Meer bij Fotoserie Alvracht 16 en zie ook het blog "Schepen en Werk" van Jos Telleman.
Inzender Jos Telleman.(groter formaat)


zonder
De spijsolietanker 'Cawcher-V' te Zelzate. (Kleine fotoserie) Deze tankspits meet 38,6 x 5,04 x 2,66 meter en is 363 ton groot. Het schip werd in 1952 bij Bodewes te Millingen a/d Rijn gebouwd. [DB 02307934]
Foto F. Logghe, februari 2006. (groter formaat)


zonder
'Waterboot 10', Rotterdam. Ook drinkwater zowel voor de binnenvaart als de zeevaart wordt per tankschip vervoert. (Meer afbeeldingen van waterboten).
Foto: Leo Schuitemaker, Botlek 20 mei 2007. (groter formaat)


bestandsrevisie juni 2020.Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken