top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Luxe-motors

Deel 1Naar menu 'Oude Schepen'.
Naar menu fotoseries.
Naar deel 2.
Naar deel 3.


zonder
Een fraaie luxe-motor aan de Westkade te Sas van Gent. Op de kade een graan?elevator, deze werkt met een zogenaamde Jacobsladder.
Inzender: 'KvM' van Spitsen.be. (groter formaat)


zonder
Twee Luxe-motortjes met hijstuig aan de Heerengracht te Terneuzen
Inzender: 'KvM' van Spitsen.be. (groter formaat)


zonder
Luxe-motor 'Maja', een product van scheepswerf Boot te Woubrugge. [fotoserie + gegevens] Het schip ligt hier in de haven van Schoonhoven.
Foto: Dhr. v. Buren. (groter formaat)


zonder
Luxe-motor 'Sara' te Rotterdam. Helaas geen nadere gegevens bekend.
Foto: Dhr. v. Buren. (groter formaat)

zonder
Luxe motor 'Dankbaarheid' van schipper J. Leinenga. Meer informatie en beelden in de fotoserie.
Inzender: A leinenga. (groter formaat)


zonder
De luxe-motor 'Varne' van het v.o.f. Varne te Weesp.
Het schip werd in 1925 bij De Jong en Smit te Bolnes gebouwd en kwam als 'Actief' van schipper Joosten in de vaart. Het schip was 126 ton groot en mat 25,95 x 5,03 x 1,9 meter. Eerste meting Meting R6202N, Brandmerk 186 B Rott 1926. Tussen 1929 en 1965 onder de naam 'Assen' actief in de beurtvaart van Assen, via Meppel, naar Wormerveer. Tot 1973 in de vrachtvaart actief geweest. Motoren: eerst, Avance gloeikop 36 pk, daarna 'blauwe' Deutz 50 pk, thans 75 pk Modag (1935).
Thans (2010) varend timmerbedrijf.
Foto: Pieter Klein, Haarlem 1 mei 1996. (groter formaat)


zonder
Het voormalige beurtschip is uitgerust met een hijstuig met een flinke giek.
Foto: Pieter Klein, Haarlem 1 mei 1996. (groter formaat)


zonder
Luxe-motor 'Spes' uit Zwartsluis. Het schip werd in 1929 bij A. Pol in Wirdum gebouwd en beschikte over een 50pk Climax dieselmotor. Meer afbeeldingen en gegevens in de fotoserie.
Foto: Pieter Klein, Kolmeersland, september 2001. (groter formaat)


zonder
De sluis van Tiel met de Luxe-motor 'Hoop en Vertrouwen', na verkoop door Schipper Hoogmoed uit Oude Wetering, op weg naar Parijs. Foto: Pieter Klein, Prins Bernhardsluis, Tiel. (groter formaat)

Het schip werd in 1930 bij de Bock en Meijer, scheepswerf De Herstelling te Oude Wetering gebouwd. Het schip mat 27,04 x 4,6 x 1,88 meter, was 119,9 ton groot en bezat een Kromhout M3 gloeikopmotor van 40 pk bij 350 tpm. Later werd deze motor vervangen door een Kromhout 4 TS 117 van 70 pk bij 1500 tpm. Het schip was voorzien van een zelflosinstallatie deze bezat oorspronkelijk een houten mast en giek. Voor deze installatie en de lenspomp was eerst een 9 pk Lister benzine motor, later is er een 12 pk 1 S-108 Samofa geïnstalleerd. Het schip had een houten buikdenning en laadschot. meetgegevens en kadasterkaarten.
De breedte van het schip was afgestemd op de brug te Leimuiden (4,6 meter) waar het, met de benodigde ontheffingen (slechts 4 meter breedte was toegestaan), door heen mocht varen.

zonder
In 1929 werd bij van Dam in Oude Wetering de 'Cornelia' voor Schipper Aarnoudse uit St. Philipsland te water gelaten. Het schip mat 31,5 x 5,05 x 1,96 meter en had een laadvermogen van tegen de 159 ton. De motor was een 60pk Bolnes. Het schip vaart thans onder de naam 'Jans-B' [DB 02101483] [Brandmerk 1483 B Dord 1929.].
Foto: Leo Schuitemaker, Hasselt 26 juli 2012. (groter formaat)


zonder
Luxe-motor Tijdgeest (02300834) werd in 1908 op de werf van de Weduwe J. Duijvendijk te Ouderkerk a/d IJssel gebouwd. Het is dus een zeer vroege Luxe-motor. Het schip meet 27,18 x 5 x 1,82 meter en is 125 ton groot. [Meting R3511N, Brandmerk 834 B Rott 1927.]
Foto: Leo Schuitemaker, Hasselt 26 juli 2012. (groter formaat)


Naar deel 2.

Bestandsrevisie Juli 2020, aanvulling December 2021.Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken