top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Luxe-motor 'Dankbaarheid'


Schipper J. Leinenga, Martenshoek/Delfzijl.Naar menu 'Oude Schepen'.
Naar menu fotoseries.

Foto's ingezonden door A. Leinenga, Franeker.


zonder
De 'Dankbaarheid' op de dag van de tewaterlating in het Damsterdiep. Het schipmeet 31,5 x 5,1 meter en is ca. 161 ton groot. De motor was een 2 cylinder Deutz-Brons 50 pk. Het schip werd in 1925 bij de scheepswerf A. Apol te Wirdum (Gr.) gebouwd. Brandmerk 21 B Gron 1926. [Meting G2115N] Het schip is voorzien van, de toen nog verplichte, zeiltuigage. Het schip bleef tot tot 1973 in de vaart en werd in 1982 geregistreerd als zijnde gesloopt (groter formaat)


zonder
De 'Dankbaarheid' in de haven van Rotterdam. Het schip kwam in de oorlog in Noorwegen terecht, maar kwam na de oorlog weer in handen van de Leinenga's, die het tot 1973 behielden. Daarna verwisselde het schip nog driemaal van eigenaar en werd, zoals gezegd, begin jaren 80 gesloopt. Het schip lijkt op deze (naoorlogse?) foto over een klein hijstuig te beschikken, voert twee stokankers en heeft een kleine deklast onder de dekkleden liggen. (groter formaat)


zonder
De 'Dankbaarheid' in latere jaren. De houten mast is vervangen door een grotere stalen, maar is nog steeds op het mastdek opgesteld. Ook heeft één der stokankers plaats gemaakt voor een klipanker.
(i.v.m. sterke lensvertekening is de foto bewerkt.) (groter formaat)


zonder
De 'Dankbaarheid' en een geladen tjalk. Het hijstuig is naar het voordek verhuisd en, als ik mij niet vergis, door een steviger explaar vervangen. Op het neusje prijkt de lantaarnscepter met toplicht. Het schip meet op dit moment nog steeds 160 ton, maar is later voorzien van Kalffdekken, waardoor de tonnage op 211 ton kwam. Nog weer later werd het schip verlengd naar 39 meter wat het laadvermogen op 299 ton bracht. Na de 2 cyl. 50 pk Deutz-Brons kreeg het schip eerst een 3 cylinder 75 pk Deutz, daarna, in 1963, een 4 cylinder 150 pk Deutz. (groter formaat)


zonder
Lossen in het Ems-Jadekanaal. Naast de 'Dankbaarheid' de Groninger tjalk, van de fam. Baar. Ook de tjalk is voorzien van een hijstuig. Het gaat hier hoogst waarschijnlijk om de tjalk 'Noordster' in 1913 bij Bijholt Foxhol gebouwd. 23,65 x 4,95 meter en 113,6 ton groot. Brandmerk 2834 B Gron 1953. [Meting G4598N] [Noordster op Marhisdata.nl] Het zeilt thans als charterschip nog steeds onder de oude naam. (groter formaat)


zonder
Vroeger werd er op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen geladen en gelost. Dat gebeurde nog vaak op de hand; palletvervoer was nog niet uitgevonden. Hier lost men een lading stenen en is het ook duidelijk waarom men een dergelijke lading handgoed noemde. (groter formaat)


zonder
Een kijkje in het ruim alwaar de stenen netjes opgetast zijn. Op de voorgrond ziet men een stukje van het bint met daarop het stoeltje waarin de scheerbalk ligt.
(groter formaat)


zonder
De familie Leinenga met kennissen op het brugdek voor de stuurhut. In het midden van de luikenkap de zogenaamde kookherft.
Geheel rechts dhr. Rothe die samen met A. Leinenga, 2de van rechts,  in scheepsmotoren, meestal Deutz, voor de binnenvaart en visserij handelde.
In het midden S.H. Leinenga, de schipper van de Belgische spits 'Parvenu' (foto), zoon van A. Leinenga en vader van de inzender van deze foto's. (groter formaat)


zonder
Nogmaals een familie portret. Zoals we kunnen lezen, mat het schip op dat moment 211 ton. (groter formaat)Bestandsrevisie Juli 2020.Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken