top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Luxe-motors

Deel 3Naar menu 'Oude Schepen'.
Naar menu fotoseries.


zonder
De nieuwe aanwinst voor de beurtdienst van Schoonhoven. De 'Spes' van de beurtdienst Vliegendhart van schipper Brussé.
Foto: Dhr. v. Buren. (groter formaat)


zonder
De 'Eben Haezer' van schipper K.v.Buren.
Afmetingen 38,74 x 6,07 x 2,05 m. 271 ton groot. [Fotoserie]
Foto: Dhr. v. Buren. (groter formaat)


zonder
'Maja 1' van schipper M. v. Buren ligt op het zaat te banken.
Het mat 26,10 x 4,65 x 1,68 meter en was 101,2 ton groot. [Fotoserie]
Foto: Dhr. v. Buren. (groter formaat)


zonder
De luxe-motor 'Trouwe Hulp'. Helaas geen gegevens bekend. [Fotoserie]
Foto: Dhr. v. Buren. (groter formaat)


zonder
Luxe-motor met hijstuig. De 'Deo volente' uit Amsterdam.
Foto: Pieter Klein. Goingarijpsterpoelen, jaren 90. (groter formaat)


zonder
Luxe-motor 'Watergeus' op 27 februari 2007 onderweg van Gent naar Brugge.
Het schip meet 27.03 x 5.27 meter; 130 ton.
Meer foto's en gegevens zie fotoserie.
Foto: Ronny Vandekinderen. (groter formaat)


zonder
Postkaart van de waterboot 'Schelde' aan de nieuwe sluis te Terneuzen.
Het schip is 113 ton groot en meet 26,25 bij 5,04 meter.
Recente foto's en gegevens zie fotoserie.
Collectie Harry de Groot. (groter formaat)


zonder
De Luxe motor met hijstuig 'Gerarda'. Het schip werd in 1930 bij Boot Woudrugge gebouwd en mat toen 27 x 5,02 x 1,71 meter, was 130 ton groot en beschikte over een 45 PK van Rennes.
Later werd er bijna vijf meter tussengezet waarna het 162 ton mat. [DB 02001644]
Foto: Leo Schuitemaker, IJssel, 14 februari 1990. (groter formaat)

zonder
De eerste eigenaar van het schip was C.C. Jägers in Culemborg en ten tijde van de foto was het schip nog steeds in dezelfde familie. Op de foto krijgt men sterk de indruk, dat het hek niet helemaal is zoals men dat bij een luxe-motor graag ziet. Zoiets kan gewoon de wens van de opdrachtgever geweest zijn, maar soms ook zijn latere aanpassingen en reparaties van invloed.
Foto: Leo Schuitemaker, IJssel, 14 februari 1990. (groter formaat)


zonder
De 'Nieuwe Zorg' uit Opperduit werd in 1927 op de werf van de Gebroeders de Korte te Moerdijk gebouwd. Het werd in 1954 met vijf meter verlangd en mat toen 29,84 x 4,60 x 1,57 meter met een laadvermogen van 118,059 ton.
Het is een prachtig voorbeeld van een vrachtscheepje zoals die decennia lang onze vaarwegen gesierd hebben.
Foto; Pieter Klein, Leeuwarden 17 mei 2010. (groter formaat)


zonder
Het scheepje heeft tegen de voorzijde van de stuurhut een vorm van buitenbesturing. Deze kon vermoedelijk via een overbrenging tot boven de stuurhut gebracht worden. Daaruit zou men de conclusie kunnen trekken dat het scheepje vaak met rijshout, vlas of een andere lichte lading gevaren moet hebben.
Foto; Pieter Klein, Leeuwarden 17 mei 2010. (groter formaat)Bestandsrevisie Juli 2020.Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken