top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Sleepspits 'Addio', Amsterdam


Deel 2Naar deel 1, 3, 4.


b61b
Halverwege de luikenkap bevindt zich een tussendek met herften, een mastkoker en een verhaalliertje.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam 7 mei 2011. (groter formaat)


b61c
Dit soort verhaalliertjes werden mogelijk gebruikt voor het bijtrekken en andere manoeuvres, die niet zonder een draadje op de wal uitgevoerd konden worden.
Op de achtergrond ziet men aan de mastkoker twee steunen voor het opstellen van extra mastje voorals de grote mast gestreken is.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam 7 mei 2011. (groter formaat)


b62
Het liertje heeft enkelwerk. Het is dus niet voor echt zwaar werk bestemd. Deze foto geeft een mooi beeld van hoe een vang geconstrueerd is.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Amsterdam 14 augustus 2011. (groter formaat)


b63
Deze lier steekt boven de luikenkap uit, maar zit slechts met vier bouten aan het dek vast. Het kan, als dat nodig is, verwijderd worden.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Amsterdam 14 augustus 2011. (groter formaat)


b65
De draaibare barlijnen. Deze ziet men op Nederlandse schepen slechts zelden. Bij onze zuiderburen waren ze echter tamelijk populair. Let ook op de waslijnsteun (rechts van de rechter barlijn). Zowel de barlijnen als de waslijnsteunen steken boven de luikenkap uit, maar kunnen simpelweg uit hun steunen getild en plat gelegd worden.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam 7 mei 2011. (groter formaat)


b66
De barlijn(en) waren de bergplaats voor pikhaken, schoorbomen, ladders en loopplanken. Op Nederlandse schepen gebruikte men meestal een boombak of luikestoeltjes. Deze zaken werden bij het laden of lossen naar een 'handige' plaats verhuisd. De barlijnen kon men met weinig moeite boven het gangboord gedraaid worden.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Amsterdam 14 augustus 2011. (groter formaat)


b67
Op het voordek zijn een aantal interessante zaken te ontdekken. De ankerlier is deelbaar. De bovenste helft kan worden afgenomen. (De naad is ook bovenaan de volgende foto te zien.) Een eindje achter de ankerlier staat een eenvoudige koppeling/kluts. Deze hoort niet daar, maar links van de lier en maakt onderdeel uit van de motorische aandrijving welke momenteel niet aanwezig is.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Amsterdam 14 augustus 2011. (groter formaat)


b68
De lier is uitgerust met een extra nestenschijf(1) voor de neuringketting buiten de schilden van de lier. De bijbehorende spaakmoer(2) zit tegen de buitenzijde van de verhaalkop. De neuringketting verdwijnt via de kettingpijp(3) naar de voorpiek. Van de bijbehorende vang zijn de remschijf(4) en de steun op het dek(5) te zien de rest is afwezig. Het zelfde geldt voor de nestenschijf(6) met aangevormde remschijf voor het stuurboords anker. De vang is afwezig de steun(8) en de kettingpijp(7) zijn nog wel te zien.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Amsterdam 14 augustus 2011. (groter formaat)


b90
De kettingpijp, waar vroeger ongetwijfeld een kettinggrendel in gezeten heeft, wordt nu afgedekt met een rattendeksel dat met een bout en moer is vastgezet.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Amsterdam 14 augustus 2011. (groter formaat)


b71
De koppeling/kluts voor de ankerliermotor. Op de achtergrond is een deel van de kettingoverbrenging naar de lier te zien. Links van de kluts een dop over wat vermoedelijk een doorvoer voor de kachelpijp van het vooronder is.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Amsterdam 14 augustus 2011. (groter formaat)


vb78
Nogmaals de kluts met de opvallend hoog geplaatste vetpotjes/staufferpotjes. Als men goed kijkt ziet men de eenvoudige maar doeltreffende wijze waarop de hefboom van de koppeling in zijn vrijloopstand geborgd wordt.
Links de spindel van de vang.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Amsterdam 14 augustus 2011. (groter formaat)


b79
De ankerlier met aan de voorzijde de ganghandels. Boven op de ankerlierkap de beugel voor de scheepsbel.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Amsterdam 14 augustus 2011. (groter formaat)Naar deel 1, 3, 4.


Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken