top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


OliebadankerlierenNaar menu: ankergerei en ankerlieren.
Naar: Diverse ankerlieren.


zonder
OLIEBAD-ANKERLIER
 1. Verhaalkop.
 2. Handel waarmee de klauwkoppeling voor verhaalkop bediend wordt..
 3. Vang, remband. Tussen de stang van de koppeling en de vang is met enige moeite de nestenschijf te zien.
 4. As voor handslinger.
 1. Ganghandel enkel-dubbelwerk.
 2. Spindels van vang.
 3. Omschakelen hand-motoraandrijving.
 4. Aandrijfpoelie, met rechts, aan de voorzijde van de kast, de handel voor bakboord - stuurboord sectie.
 5. Motorkast.
 6. Wrijfhout.
Foto: B v. Roest.


zonder
De ankerlier vanuit een andere hoek gezien.
Foto: Berrie van Roest. (groter formaat)


zonder
'Klein' electrisch ankerlier voor één anker.
 1. Kluisbaard.
 2. Kettingkluis.
 3. Ankerwartel
 4. Nestenschijf met ankerketting.
 5. Spaakmoer.
 6. Koppeling.
 1. Spindel van vang.
 2. handspaak?
 3. Omschakelen hand-electrisch.
 4. Verschansing (boeisel).
 5. Relingijzer (potdeksel).
 6. Bolders.
 7. Bolderkast.
Foto: B.v.Roest. (groter formaat)


zonder
Het ankerliertje van ms Siege.
De dekstopper/boegstopper is weggenomen.
Foto: Pieter Klein, Harlingen 29 mei 2010. (groter formaat)


zonder
De ankerlier op een duizendtonner. Onder de vang is nog net zichtbaar hoe de ketting in de kettingpijp, dat witte kokertje, verdwijnt.
Foto: B van Roest, Schoonhoven. (groter formaat)


zonder
De andere kant van de lier in de voorgaande foto. Hier ziet men de ketting in de, ruim bemeten, kettingKLUIS verdwijnen. Ook duidelijk zichtbaar is de spaakmoer waar omheen een ring gelast is. Zo heeft men niet alleen veel houvast bij het aandraaien maar voorkomt men ook dat de ronddraaiende spaken ergens inhaken of iemand verwonden.
Foto; B. v. Roest, Schoonhoven. (groter formaat)


zonder
De ankerlier van het Roemeense vrachtschip Athena (scheepsportret) bestaat uit twee, aan elkaar gekoppelde, ankerlieren met daartussen een verhaallier; het geheel wordt door een forse electromotor aangedreven. Op het neusje een flinke schijf voor de geleiding van de tros. Opvallend is ook de touwhaspel die achter de rechterhelft van het lier staat.
Foto: Leo Schuitemaker, Volkeraksluizen, 12 juli 2008. (groter formaat)


zonder
Één der achterankerlieren van hetzelfde schip. Te zien is dat de ankerketting uit damketting bestaat. Opvallend is nog de aanwezigheid van een schoorboom op een schip van dit formaat.
Foto: Leo Schuitemaker, Volkeraksluizen, 12 juli 2008. (groter formaat)


zonder
ms Schuitengat.
De stuurboordshelftvan de ankerlier, compleet met dekstopper/boegstopper. Naast de kettingkluis ligt een deksel dat een beetje te ruim is om als rattendeksel te kunnen fungeren. Het zal dus meer bedoeld zijn om het water dat door de kettingkluis slaat te keren.
Foto: Pieter Klein, Harlingen 29 mei 2010. (groter formaat)


zonder
Het sleepschip Anne-M [schepen-DB] beschikt over een fors ankerlier, dat via een beetje vreemde overbrenging, door een hulpmotor aangedreven wordt. Ook hier wordt gebruik gemaakt van damketting. Dit lier is, net als veel moderne grote lieren, met opvallend grote verhaalkoppen uitgerust. De stevenbolders zijn zo geplaatst dat ze als verhaalbolder dienst kunnen doen.
Foto: Leo Schuitemaker, Volkeraksluizen, 27 juli 2008. (groter formaat)


zonder
Naast de motorkist met de ankerliermotor zit de kast waarin een koppelingsmechanisme ingebouwd is.
Foto: Leo Schuitemaker, Volkeraksluizen 27 juli 2008. (groter formaat)


zonder
Oliebadankerlieren moeten horizontaal opgesteld worden. Er moet dus een passende fundatie gemaakt worden. Bij de oude handlieren had men dat probleem niet. Die stonden direct op het dek.
Foto: Leo Schuitemaker, Volkeraksluizen 27 juli 2008. (groter formaat)


zonder
Dit lier schijnt meer bedoeld te zijn voor een aangeflenste (electro)motor dan voor een systeem als dit. Er zijn tenminste twee extra lagers geplaatst. De functie van het 'kastje' is mij onbekend.
Foto: Leo Schuitemaker, Volkeraksluizen 27 juli 2008. (groter formaat)


zonder
De lier van het motorvrachtschip Union II met eninummer 08348089 lijkt verhaalkoppen te bezitten die met een kleine hefboom onafhankelijk aan- of afgekoppeld kunnen worden. Ook de nestenschijven worden met 'pookjes' op de tandwielkast in en uit het werk gezet. Maar er is nog iets merkwaardigs aan de hand.....
Foto: Leo Schuitemaker, Moerdijk 15 februari 2007. (groter formaat)


zonder
Dat zwarte ding wat aan de lier bungelt, blijkt een dieselmotortje, wat er aan vast geflensd is, te zijn. Het moet een flinke toerenmaker zijn, want een normaal vliegwiel valt er niet te ontdekken. Ook dit lier bezit opvallend grote verhaalkoppen.
Foto: Leo Schuitemaker, Moerdijk 15 februari 2007. (groter formaat)zonder
Op de Kotank 3 [schepenDB] heeft men het geheel fleurig geschilderd. Dit lier wordt electrisch aangedreven en heeft een trossenhaspel tussen de twee ankerlierhelften. Ook hier ontbreken de spaakmoeren en worden de nestenschijven met hefbomen in en uit het werk gezet.
Foto: Leo Schuitemaker, Volkeraksluizen, 26 juli 2008. (groter formaat)


zonder
Een tijdlang kreeg ik de indruk dat er nog maar weinig geankerd werd en dat ook het verhalen op draden of trossen uit de mode was geraakt. Toch vindt men op moderne schepen de spullen piekfijn in orde en dat zal toch niet voor niets zijn?
Foto: Leo Schuitemaker, Volkeraksluizen 27 april 2008. (groter formaat)


zonder
Het voormalige motorvrachtschip Janny-M (eni 02323134) vormt nu het voorste deel van een koppelverband. De lier van het fabrikaat Liesen lijkt maar net tussen de voorroef en de kettingkluizen te passen.
Foto: Leo Schuitemaker, Volkeraksluizen 4 augustus 2008. (groter formaat)


zonder
De Liesen ankerlier van mvs Judi (eni 02314936); een schip van inmiddels meer dan 1300 ton. De lier is nog uitgerust met een slinger, maar ik vermoed toch dat het op de hand indraaien van het anker niet echt serieus nog in overweging wordt genomen.
Foto: Leo Schuitemaker, Nijmegen 7 september 2007. (groter formaat)


zonder
De Liesenlier heeft een mooie compacte bouw. Ook hier ziet men geen spaakmoeren meer, dus dat scheelt weer aan onderhoud.
Foto: Leo Schuitemaker, Nijmegen 7 september 2007. (groter formaat)


Naar menu: ankergerei en ankerlieren.
Naar: Diverse ankerlieren.
Bestandsrevisie november 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken