top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Diverse ankerlierenNaar menu ankergerei en ankerlieren.


zonder
Op kleine vaartuigen werd soms een pompankerlier gebruikt. In dit geval een soort van een braadspil met in het midden een nestenschijf (de ketting past echter niet!).
Foto: Pieter Klein. Goingarijpsterpoelen, ca. 2000. (groter formaat)


zonder
Een pomplier op wat groter formaat. Zo lang de ketting niet al te fors is, kan men dit soort lieren zonder nestenschijf ook voor ketting gebruiken. Voor draad zijn ze, door de aanwezige rillen, minder geschikt.
Foto: Pieter Klein, Sliedrecht 20 oktober 2011. (groter formaat)


zonder
Veel kleine vaartuigen gebruiken lieren uit de watersportbranche. Dit is een modern pomplier. Tussen verhaalkop en behuizing zit een schijf waarin een handspaak gestoken kan worden. Hiermee wordt dan de pompbeweging overgebracht op de hoofdas. Dit soort kleine liertjes kennen vaak ook een electrische variant. Tussen lier en kettingkluis: een dekstopper.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam, jaren negentig. (groter formaat)zonder
Ook draadlieren fungeren soms als ankerlier. Vooral op bokken en werkvaartuigen.
Foto: Pieter Klein, Ritzumazijl 1996. (groter formaat)

zonder
De ankerlier van een Waalschokker. De Waalschokker ligt niet echt achter een anker maar is, via de visdraad, verbonden met het knooppunt van waldraad en ankerketting. Door zich met de lier naar dit, van een springslot voorzien, knooppunt te trekken, krijgt de ankerkuil de ruimte om langszij het schip te draaien.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden september 2010. (groter formaat)


zonder
De stoomankerlier van de Christiaan Brunnings. Dit is een enkellier, aan beide zijkanten voorzien van verhaalkoppen. Links onderaan in de foto de cilinder van de stoommachine.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam, jaren tachtig. (groter formaat)


zonder
Een stoomanker- en draadlier op een baggerzuiger in de Zaan.
Fotograaf: Onbekend. Fragment: Archief Zaanstad. (groter formaat)


zonder
Stoomlier voor de baggermolen 'Onderneming II'.
Foto: J.F. Meursing, 1887. Bron: Stadsarchief Amsterdam. (groter formaat)


Naar menu: ankergerei en ankerlieren.
Naar: Oude ankerlieren.
Bestandsrevisie november 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken