top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Diverse SchouwenNaar menu open boten, schuiten.


sjouwerman-sdv138
Een stalen schouw van het type sjouwerman. Dit type vaartuig werd voornamelijk gebouwd voor het transport over rustig water. Ze werden dan ook vaak gebruikt voor het overzetten van personen en goederen.
Bron: H.C.A. van Kampen en H. Kersken Hz. Schepen die voorbij gaan. 1927. (groter formaat)


a99
Boerenschouwen. De kleinere noemt men ook wel melkschouwen, de grote bagger- of strontschouw. Afwezig is hier de aller grootste de praamschouw. G.J. Schutten hanteert echter weer andere benamingen. De kleine zijn dan de melk-, jagers-, en bunschouw. Dan volgt de boerenschouw van 5, 6 of ruim 7 meter lengte en tenslotte de 'aak' van 7,5 bij 1,5 meter.
Foto: Pieter Klein, Gouda 25 juni 2012. (groter formaat)


a98
Het buitenste schouwtje is getuigd met een eenvoudig sprietzeil.
Op de achtergrond ziet men een zalmdrijver.
Foto: Pieter Klein, Gouda 25 juni 2012. (groter formaat)


modderschouw
Een 'opengewerkte' tekening van een modderschouw, echter zonder dwarsschot in voor of achterschip. (Zie het grote formaat voor de benoeming van de onderdelen.)
Tekening: Pieter Klein. (groter formaat)


melkschouw
Een tekening van wat volgens mijn mening een Fries Schouwtje is. Het bijschrift melkschouw slaat op het gebruik van dit vaartuig namelijk: het transport van melkbussen en melkers van en naar de weilanden.
Bron: H.C.A. van Kampen en H. Kersken Hz. Schepen die voorbij gaan. 1927. (groter formaat)


sdv60
Een schouwtje voor de recreatie. Deze scheepjes voeren vaak met een zogenaamd tjottertuig, waarbij de fok op een botteloef gevoerd werd. Ook werden de scheepjes vaak voorzien van vaste settelboorden.
Bron: H.C.A. van Kampen en H. Kersken Hz. Schepen die voorbij gaan. 1927. (groter formaat)


a97
Meestal wordt dit type gewoon Roeiboot of Roeischouw genoemd. Soms spreekt men van een Boerenboot. Het vaartuig werd vooral gebruikt voor personenvervoer rond het boerenbedrijf.
Bron: Archief Amsterdam. fotograaf en jaartal onbekend (fotofragment).
(groter formaat)


roeischouw
De grote roeischouwen deden veelvuldig dienst als overzetbootje. Zelfs tot in deze eeuw (21) fungeerde ze vaak als aanvulling op een groter veer om bij gering aanbod een enkeling over te zetten.
Fotograaf onbekend. Zaandam Begin twintiger jaren. (groter formaat)


a95
De moderne stalen uitvoering van de roeiboot, al is dit wel een beetje breed uitgevallen exemplaar.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, 18-08-2010. (groter formaat)


a94
Stalen Friese roeischouwtjes op de wal. Schouwjes hebben niet alleen een zuivere knikspantromp het zijn ook nog eens echte platbodems.
Foto: Pieter Klein, Akkrum, 29 januari 2011. (groter formaat)


a93
Dit brede, vrij lage, type houten schouw heb ik nog niet thuis kunnen brengen. Gezien de bun is het een visschouwtje. Misschien wilde de visser gewoon een erg stabiele boot met veel ruimte en is het schuitje dus 'op bestelling geleverd'.
Foto: Pieter Klein, Hasselt 28 juli 2007. (groter formaat)


a93
Wanneer het ijs nog niet 100% betrouwbaar was, maakte men vaak gebruik van een kruising tussen een boot en een slede, door sommigen een sleeschuit genoemd. Een andere veel voorkomende benaming is ijs- of schietschouw.
Afbeelding fragment 1917: Collectie W. Meijers,
Regionaal Archief Dordrecht nr.555_11846. (groter formaat)


a93
De vorige schuit had nog veel kenmerken van een echte werkschuit. In deze afbeedling is het echter een fraaie Sliedrechtse boot waaronder een paar schinkels gemonteerd zijn. Naar mate het ijs betrouwbaarder wordt, is het inzetten van duurder materieel een minder groot risico.
Afbeelding fragment (jaren 20?): Collectie H.G. Beerman ,
Regionaal Archief Dordrecht nr.309_106703. (groter formaat)


078
De spoelingschouw kwam voor rond Schiedam en Delft en werd gebruikt om 'spoeling' een bijproduct uit diverse gistingsprocessen naar landerijen, waar het als voer voor varkens en koeien gebruikt werd, te brengen.
Bron: H.C.A. van Kampen en H. Kersken Hz. Schepen die voorbij gaan. 1927. (groter formaat)


077
De tekening van een spoelingschouw
Bron: H.C.A. van Kampen en H. Kersken Hz. Schepen die voorbij gaan. 1927. (groter formaat)Naar deel 2.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken