top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Diverse SchouwenNaar menu open boten, schuiten.


sjouwerman-sdv138
Een stalen schouw van het type sjouwerman. Dit type vaartuig werd voornamelijk gebouwd voor het transport over rustig water. Ze werden dan ook vaak gebruikt voor het overzetten van personen en goederen.
Bron: H.C.A. van Kampen en H. Kersken Hz. Schepen die voorbij gaan. 1927. (groter formaat)


a99
Boerenschouwen. De kleinere noemt men ook wel melkschouwen, de grote bagger- of strontschouw. Afwezig is hier de aller grootste de praamschouw. G.J. Schutten hanteert echter weer andere benamingen. De kleine zijn dan de melk-, jagers-, en bunschouw. Dan volgt de boerenschouw van 5, 6 of ruim 7 meter lengte en tenslotte de 'aak' van 7,5 bij 1,5 meter.
Foto: Pieter Klein, Gouda 25 juni 2012. (groter formaat)


a98
Het buitenste schouwtje is getuigd met een eenvoudig sprietzeil.
Op de achtergrond ziet men een zalmdrijver.
Foto: Pieter Klein, Gouda 25 juni 2012. (groter formaat)


modderschouw
Een 'opengewerkte' tekening van een modderschouw, echter zonder dwarsschot in voor of achterschip. (Zie het grote formaat voor de benoeming van de onderdelen.)
Tekening: Pieter Klein. (groter formaat)


melkschouw
Een tekening van wat volgens mijn mening een Fries Schouwtje is. Het bijschrift melkschouw slaat op het gebruik van dit vaartuig namelijk: het transport van melkbussen en melkers van en naar de weilanden.
Bron: H.C.A. van Kampen en H. Kersken Hz. Schepen die voorbij gaan. 1927. (groter formaat)


sdv60
Een schouwtje voor de recreatie. Deze scheepjes voeren vaak met een zogenaamd tjottertuig, waarbij de fok op een botteloef gevoerd werd. Ook werden de scheepjes vaak voorzien van vaste settelboorden.
Bron: H.C.A. van Kampen en H. Kersken Hz. Schepen die voorbij gaan. 1927. (groter formaat)


a97
Meestal wordt dit type gewoon Roeiboot of Roeischouw genoemd. Soms spreekt men van een Boerenboot. Het vaartuig werd vooral gebruikt voor personenvervoer rond het boerenbedrijf.
Bron: Archief Amsterdam. fotograaf en jaartal onbekend (fotofragment).
(groter formaat)


roeischouw
De grote roeischouwen deden veelvuldig dienst als overzetbootje. Zelfs tot in deze eeuw (21) fungeerde ze vaak als aanvulling op een groter veer om bij gering aanbod een enkeling over te zetten.
Fotograaf onbekend. Zaandam Begin twintiger jaren. (groter formaat)


a95
De moderne stalen uitvoering van de roeiboot, al is dit wel een beetje breed uitgevallen exemplaar.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, 18-08-2010. (groter formaat)


a94
Stalen Friese roeischouwtjes op de wal. Schouwjes hebben niet alleen een zuivere knikspantromp het zijn ook nog eens echte platbodems.
Foto: Pieter Klein, Akkrum, 29 januari 2011. (groter formaat)


a93
Dit brede, vrij lage, type houten schouw heb ik nog niet thuis kunnen brengen. Gezien de bun is het een visschouwtje. Misschien wilde de visser gewoon een erg stabiele boot met veel ruimte en is het schuitje dus 'op bestelling geleverd'.
Foto: Pieter Klein, Hasselt 28 juli 2007. (groter formaat)


078
De spoelingschouw kwam voor rond Schiedam en Delft en werd gebruikt om 'spoeling' een bijproduct uit diverse gistingsprocessen naar landerijen, waar het als voer voor varkens en koeien gebruikt werd, te brengen.
Bron: H.C.A. van Kampen en H. Kersken Hz. Schepen die voorbij gaan. 1927. (groter formaat)


077
De tekening van een spoelingschouw
Bron: H.C.A. van Kampen en H. Kersken Hz. Schepen die voorbij gaan. 1927. (groter formaat)


zs03
Een zeeschouw met een te klein grootzeil met rechte gaffel. Vooral de verschillen tussen het bovenboord bij de verschillende zeeschouwen is soms opmerkelijk.
(groter formaat)

zeeschouw.jpg
Een zeeschouw met een kromme gaffel.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen, jaren 90. (groter formaat)


sdv056
De zeeschouw werd voornamelijk gebruikt voor de visserij.
Dit is waarschijnlijk een Lemsterschouw.
Bron: H.C.A. van Kampen en H. Kersken Hz. Schepen die voorbij gaan. 1927. (groter formaat)


In dit rijtje zou men misschien ook de Zeeuwse schouw verwachten, maar dat is mijnsinziens echter een aak en geen schouw.

Een oud scheepstype in een modern jasje.
De HK 78 werd in 1932 gebouwd en meet 12,2 x 3 meter. Het motorvermogen bedraagt 70 pk. Het scheepje wordt nog gestuurd met een helmhout! Het scheepje is gebruikt voor de Randmeer- en IJsselmeervisserij.
Foto: Elburger Scheepsbemiddeling [E>].78-02
De HK 78 in de thuishaven Harderwijk (neem ik aan).
Foto: Elburger Scheepsbemiddeling [E>]. (groter formaat)


78-05
De kuip met achterin de stuurstand van de HK 78. Rechts op de voorgrond de standpijp voor het water waarmee de netten gespoeld worden. Tegen de achterwand de netten (groen) en op de vloer een extra motorpomp.
Foto: Elburger Scheepsbemiddeling [E>]. (groter formaat)


a92
Een stalen zeeschouw als visserman met als thuishaven Ransdorp. Het bewijst toch hoe succesvol een eenvoudig ontwerp kan zijn.
Mogelijk wordt dit type als spekbak gedefinieerd.
Foto: Pieter Klein. Amsterdam 1993. (groter formaat)


a92
De zeeschouw of 'Spekbak' met de kenspreuk 'WON 25'. Het scheepje meet 8,5 x 2,9 x 1,5 meter en werd in 1949 bij Amels te Makkum gebouwd. Het scheepje verkeert in de zogenaamde vissermansuitvoering, dat wil zeggen zonder roefje(kajuit), maar met een open kuip en een gesloten voordek. Dat voordek is, omwille van comfort, een weinig verhoogd.
Inzender: Erik Smit. (groter formaat)


a92
Nogmaals het zelfde scheepje. De kluiver wordt vliegend gevoerd. De schoot van de forse fok wordt ter hoogte van de zwaardbout gevoerd. De mast is vast en onverstaagd.
Inzender: Erik Smit. (groter formaat)

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken