top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Bronnen, boeken, enz.
Een groot deel van mijn kennis heb ik te danken aan schippers, die ik ontmoet heb, en vooral aan: J. Terpstra, Amsterdam; W en C. Terpstra, Broek in Waterland; F. Mulder, Groningen; C. en A. Oorburg, Groningen; F. Polman, Monnikendam en schipper v.d. Kaap, Nieuwendam.

Veel termen zijn, en veel informatie is, afkomstig van de bezoekers van het 'Binnenvaart forum' wat onderdeel van Kustvaartforum.com is. Ter controle van gevonden begrippen en verklaringen werd veevuldig gebruik gemaakt 'Google books', het online Woordenboek der Nederlandse Taal op wnt.inl.nl en het krantenarchief van de Koninklijke bibliotheek. Aan deze bronnen werden ook een aantal termen en verklaringen ontleend.

Aanbevolen en/of als bron gebruikte uitgaven:
ANWB Almanak voor Watertoerisme, Deel 1, jaarlijkse uitgave.
Belangrijkste reglementen voor de scheepvaart, voor al toegespitst op kleine vaartuigen.

G.J. Arends, Sluizen en stuwen: De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940, Delftse Universitaire Pers 1994. Download via: repository.tudelft.nl.

Archeobrief maart 2011: Zware regenval legt vroeg-middeleeuws schip bloot.
Over het vinden van Vleuten 2.
Clifford W. Ashley: The Ashley book of knots. Faber and Faber Ltd. London.
Voor velen een standaardwerk op het gebied van touwknoopwerk. Met circa 3800 min of meer verschillende knopen. Door mij sporadisch als naslagwerk gebruikt.

Mr. P.R. Bandel. Waterstaatswetgeving. (Schuurmans & Jordens)
Collectie van verschillende wetteksten met beknopte toelichting.
Michiel Bartels, Seger van den Brenk, Henk Dessens, Dieuwertje Duijn, Timo Perger, Christiaan Schrickx, Martin Sluis en Margriet Sluis, Gezonken als een baksteen.
De schipbreuk van de tjalk van de Friese schipper Karsten Hoytes op 3 november 1752. Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek naar een gezonken vrachtvaarder in het Hoornse Hop.
Naar mijn mening, door dat iedereen zijn of haar eigen verhaaltje mag vertellen, een beetje te ver uitgesponnen onderwerp.

Taco H. de Beer en Eliza Laurillard, Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen. 1899 Geraadpleegd via dbnl.org.
Via andere bronnen belandde ik bij dit woordenboek dat, voor zover ik kon beoordelen, een flink aantal discutabele verklaringen op scheepvaartgebied bevat. Over de andere gebieden wil ik niet oordelen, maar ook daar schijnt het nodige te mankeren.

Gait L Berk. De Punter. 1984 De Boer Maritiem.
Uitgebreide verhandeling over de Punter. Niet alleen de oorsprong, de verschillende types, afgeleide modellen en het gebruik maar ook de bouw komt uitgebreid aan bod.
Jules van Beylen, De Antwerpse knots en de Vlaamse garnalenvisserij op de Schelde in Vlaanderen en Zeeland. Franeker 1999.
Nog niet gelezen.


Jules van Beylen, Schepen van de Nederlanden, Van de late middeleeuwen tot einde van de 17de eeuw. Amsterdam van Kampen en Zoon, 1970.
Volgens de schrijver min of meer een bewerking van G.C.E. Crone's "Onze schepen in de Gouden Eeuw".
Slechts een klein deel van het boek is gewijd aan de binnenvaart. Het meeste daarvan is (naar men zegt) terug te vinden in Crone's 'Nederlandse Binnenschepen' en bij Petrejus.


Jules van Beylen,, Zeilvaartlexicon. Een verzameling van 7.000 nautische termen met uitleg en een vertaling in het Engels, Frans en Duits. Te downloaden via Rijsdienst voor het cultureel erfgoed.Meta Bison en Geertje French; "Elisabeth hoort U mij?". Uitg. Lanasta, Emmen, 2007
Nog niet gelezen.

Ko Blok, Een nieuw leven voor een 100-jarige.
Zeer informatief boekje over de IJsselaak met zelflosser en zijschroef; Door Gunst Verkregen.

Frans Bly: Onze Zeil-Vischsloepen. Koninklijke Vlaamsche Academie, 1902 Gent.
Interessant boekwerkje met uitgebreide woordenlijst en begripsverklaringen. Het onderwerp, de kustvisserij, valt echter buiten het bestek van Binnenvaarttaal.


Werner Böcking, Aalschokker erobern den Preussischen Rhein.
Uitgebreid en gedegen werk, ruim voorzien van foto's en tekeningen.


Werner Böcking, Die Geschichte der Rheinschiffahrt: Schiffe auf dem Rhein in drei Jahrtausenden. (Textband ISBN 3921564395)
Lijvig en gedegen boekwerk, dat zonder het bijbehorende platenboek, niet volledig tot z'n recht komt.


Werner Böcking, Schiffe auf dem Rhein in drei Jahrtausenden, Die Geschichte der Rheinschifffahrt. (Bildband ISBN ISBN 978392156414X)
Nog niet gelezen.
 Waarschijnlijk het bij het hierboven vermelde boek behorende 'platenboek'.


W.J.J. Boot, De tramboten van de RTM en haar dochterondernemingen. Alkmaar 1983
Nog niet gelezen.


W.J.J. Boot,  Maas en Merwe - geschiedenis van de Stoomboot Reederij Fop Smit & Co,  Hardinxveld-Giessendam 2007.
De waarde van dit boekwerk is moeilijk te bepalen. Het bevat de resultaten van een gedegen onderzoek naar genoemde rederij, maar dat resulteert niet altijd in een even leesbaar geheel. Het boek bevat echter de nodige unieke opnames en het besteedt tevens op boeiende wijze aandacht aan de kunstzinnige vorm van klantenwerving van deze rederij.

J.F.M. Bos, Stalen en ijzeren (kof)tjalken op zee. Eind scriptie H.B.O.
Uitgebreid en gedegen onderzoek naar het voorkomen van genoemde schepen. Een schat aan informatie, maar voor de zijdelings geinteresseerde misschien een beetje droge kost.
 
M. de Bouw en I Wouters, IJzer en Staal: Van smeden tot gieten. Nomenclatuur ijzer en staal.J.G. Braaksma, Een 16de eeuws waterschip.
Leerzaam artikel over het Marker waterschip. Een uitgave van de Stichting Stamboek Ronde- en Platbodem-jachten.
Will Brouwers, Ester Jansma en Martijn Manders, Romeinse Scheepsresten in Nederland. In 'Archeo'.
Gepopulariseerde beschrijving van een aantal gevonden scheepstypes uit de Romeinse tijd.

P. le Comte: Afbeeldingen van Schepen en vaartuigen in verschillende bewegingen, Amsterdam 1831.
Vooral van belang omdat het oud is.

J. Coolhaas. Schiemanswerk. ANWB 13de druk, 1974.
Voornaamste steken, knopen en splitsen en iets over zeilnaaien zegt de subtitel en dat is ook precies de inhoud. Zeer praktisch boekwerkje.

G.C.E.Crone: Nederlandse jachten, binnenschepen, visserschvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen. Amsterdam 1926. Heruitgave 1973.
Een pracht uitgave op groot formaat met een beschrijving van een flink aantal types uit de genoemde groepen. Het boek is door veel auteurs geciteerd of als bron gebruikt. De beschrijvingen die Crone zelf geeft, hij citeert ook veelvuldig bronnen, zijn gebaseerd op modellen van schepen. In een aantal gevallen geeft hij aan dat hij slechts aanneemt dat het om een bepaald type gaat.


G.C.E.Crone: Nederlandsche binnenschepen, Amsterdam 1944.
Klein maar informatief boekje uit de Heemschutserie van de uitgeverij Alert de Lange.

van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal 5de druk Den Haag 1914.
van Dale Nieuw handwoordenboek der Nederlandse taal, Den Haag 1956.
van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal 12de druk 1989.
altijd handig te hebben.

Delpher.nl:
Online zoekmachine van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag. LINK. De doorzochte collectie omvat vele dag-, week- en maandbladen, diverse ander soortige tijdschriften, overheidspublicaties, boeken van diverse bibliotheken als ook die welke opgenomen zijn in 'Google books' en in de Database der Nedelandse Letterkunde, enz. enz.
Het zoeken vereist enige handigheid lees dus eerst de handleiding!!!


H. Dessens, Nederlands Zeilende Binnenvaart. De Alk, Alkmaar.
Rond de verhalen van enkele oud schippers samen gesteld boek, dat voornamelijk sociale, als ook economische informatie geeft over de oude binnenvaart in de eerste helft van de twintigste eeuw. .H.Dessens, J.Springer, B.Vermeer, 'Scheepsrestauratie'. Houten 1988.-
Beschrijving van de restauratie van de Hasselteraak 'Annigje'. Informatief boek dat echter niet geheel volledig is.H. Dessens, L Veger en J. van Zijverden. Verhalen van het water.
Een beetje te gevarieerd boekje met teksten over de zee en binnenvaart en de watersport.Henk Dessens: Zeilschip Alida. Walburg Press.
Nog niet gelezen. Maar de subtitel maakt me ook niet erg nieuwsgierig.


W.J. van Dijk: De schoonheid onzer binnenschepen, Amsterdam 1963.
De schilder, tekenaar, van Dijk schreef dit boek in 1943. Het geeft een beeld van de (Friese) binnenvaart in die en de voorgaande jaren. De beschrijvingen van scheepstypes is verre van compleet maar bevat vele interessante details. Een aanrader.


Dr. Th.H. van Doorn
Terminologie van de riviervisserij in Nederland; ISBN 90 232 0884 6 Uitgave: Van Gorcum-Assen 1971
Uitgebreid, wetenschappelijk taalkundig werk. Met niet alleen veel termen van vissers en uitleg van vistechnieken maar ook het vakjargon van korvenvlechters, nettenbreiers, e.d.
Specialistisch boekwerk. Helaas zijn de informanten er waarschijnlijk niet altijd in geslaagd de schrijver duidelijk te maken wat er exact bedoeld werd.

Peter Dorleijn, De bouwgeschiedenis van een botter. Uitgeverij van Wijnen 1999.
Uitgebreid boekwerk, dat de bouw en het onderhoud van de botter zoals dat vroeger gedaan werd, beschrijft.

Peter Dorleijn, 'Van Gaand en Staand Want. De zeilvisserij op Zuiderzee en IJsselmeer', P.N. Van Kampen & zn 1983.
Vierdelige boekwerk dat gezien wordt als HET standaardwerk. Helaas nog niet kunnen lezen/raadplegen.

D. E. van Drimmelen. Schets van de Nederlandse Rivier- en Binnenvisserij tot het midden van de 20ste eeuw.
Voornamelijk een beschrijving van de ontwikkeling van de visgebieden, de kweek en de maatschappelijke en bestuurlijke zaken rond de binnenvisserij.

Ir. J. van Duijvendijk. Het liefst eigen baas. De scheepswerven van de Familie van Duijvendijk.
Nog niet gelezen. Zie ook de aankondiging op het Kustvaartforum.

Edition de la navigation de Rhin. De Rijn, Wegwijzer voor de scheepvaart. (1963)
Soort atlas met vaaraanwijzingen voor de Rijn en zijrivieren.

Michiel J. Emmery, Drie Eeuwen T. van Duijvendijk's scheepswerf te Lekkerkerk.
Nog niet gelezen, maar wordt als zeer informatief gezien.
drs.B.R. Feis, drs. H. Hoogendoorn. mevr.drs. P.M. Stoppelenburg, Holland in Touw, uitg. Stichting WBL 2002.
Beschrijving van de hennepteelt en touwfabricage in het Groene Hart van Holland. Lezenswaardig en gedegen boekwerkje over dit onderwerp.
Diverse Flevoberichten waarin onder meer:
140 Verslag van het onderzoek van een vissersschip (Waterschip) op kavel W 10 in Oostelijk Flevoland, H. R. Reinders H.van Veen K. Vlierman en P. B. Zwiers
166 Drie schepen uit de late middeleeuwen (open dubbeleinders), H.R. Reinders, H van Veen, K. Vlierman en P.B. Zwiers
221 H.R. Reinders (Red.) Drie middeleeuwse rivierschepen.
235 Vier werkschuiten uit de 17de eeuw door H.R. Reinders, H van Veen, K. Vlierman en P.B. Zwiers
280 Ph.M. Bosscher, Cornelis Jan Glavimans.
280 Cornelis Jan Glavimans, Nauwkeurig Berigt en Afbeelding van het in de gemeente Capelle ontdekte Schip.
280 J.K. Haalebos, Een Romeins schip te Woerden
280 L.Th. Lehmann, Construclieverschillen in Romeinse Platbodems
280 Rink van Fucht, Scheepsbouwkundige normen in de Romeinse lijd.
280 Robert Vlek, Van zolderschuit tot kelderschip. De geschiedenis van het 'Utrechtse schip'.
280 Alexander Luns, Kogge-Heerkogge. Twee uitingen van één bouwtraditie.
280 Wiger Folkersma, Berekeningen aan een 16e eeuws waterschip.
280 Rard Metz, Berekeningen aan een modderschouw.
292 P.B. Zwiers en K. Vlierman, de 'Lutina', een Overijssels vrachtschip, vergaan in 1888.
322 H.J.A. Dessens: Verzamelen en restaureren van zeilende bedrijfsvaartuigen
322 Arent D. Vos Scheepsbouw in de 17e eeuwse Republiek: Huid eerst of skelet eerst?
322 Karel Vlierman Een zeventiende eeuwse ventjager
322 Fred Hoeker The Lelystad beurtschip: A preliminary report on the huil remains
322 Hans-Walter Keweloh Flösserei auf dem Rhein
322 Piet Kleij Scheepswrak Flevoland OZ 71 (Mestvaarder?)
323 R. Oosting en K. Vlierman, de Zeehond, een Groninger tjalk gebouwd in 1878.Fries Scheepvaartmuseum: jaarverslag 1985, jaarverslag 1988.
Beide verslagen bevatten informatieve stukjes over de Friese scheepvaart.

Gep Frederiks. De 'Ideaal' De geschiedenis van een binnenschip.
Goede beschrijving van het leven en werken aan boord van een zeilkast, plus wat over schepen, scheepstypes, motoren e.d.

Dr. J.M. Fuchs, Beurt- en Wagenveren. Den Haag 1946
Netty Gabel, Klaas Jansma: Jachten & Jagen, Kinderen aan boord. PENN - Friese Pers Boekerij 2009.
Een boek over hoe kinderen het leven aan boord ervaren hebben. Het boek combineert de persoonlijke ervaringen van enkele schipperskinderen met enige achtergrond informatie. Een flink aantal oude foto's illustreren het geheel.

Martin van de Geer, De Nederlandse Rijn- en Binnensleepvaart toen en nu. Alkmaar 1983.
Uitgebreid overzicht van de sleepboten van een groot aantal Nederlandse rederijen aangevuld met enige achtergrond informatie.

K. F. Gildemacher, K. Jansma, J. Kuipers: Skipperstaal. Leeuwarden 2003.
Woordenlijst (in het Fries) met verklaringen (in het Nederlands) van  scheepstermen. Dankzij een Nederlands-Friese woordenlijst algemeen bruikbaar. Redelijk compleet en duidelijk, met een (te?) ruime aandacht voor de termen die o.a. bij het skûtsjessilen in zwang zijn.


K. Glas en J. W. Schutte: Schiemanswerk en Zeilnaaien. Uitgeverij J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
Zeer onformatief en goed verzorgd boekwerkje waarin alle basisvaardigheden aan bod komen.

Teksten Glavimans Symposion waarvan ondermeer:
1990 M.D. De Weerd, Ljubljana - Zwammerdam - Utrecht - Flevoland.
1990 H.W. Keweloh, Die rheinische Lotsenschaluppe.
1990 R.A. Hulst, Item van den Kogghe
1990 L.Th. Lehmann, Galei en Galjoen.
1990 J. Sarrazin, Zur Typologie der 'Zille'.
1990 T.J. Maarleveld, Classificeren van schepen, Nut en risico's, theorie en praktijk.
1990 A.F.L. Van Holk, Type en tuigage, schriftelijke bron en scheepsinventaris.
1991 K. Vlierman, De uitrusting en inventaris van een kleine 15e-eeuwse kogge.
1991 J Sarrazin, The fireplace, cooking and eating utensiIs from a 17th century beurtschip.
1991 A.F.L. Van Holk, Scheepsinventarissen op schrift: aspecten van materiële cultuur aan boord
1991 P. Kleij, Texelstroom IV - herkomst en bestemming van een onbekende koopvaarder.
1991 H.J.A. Dessens, De inventaris van de aak Alles Heeft Een Tijd (1914)
1991 G.J. Schutten, Mededelingen over de inventaris van de grote praam.
1992 H.J.A. Dessens, Scheepsmeting van Nederlandse binnenschepen 1894-1940
1993 E. Verlinde. Een havenstad aan lager wal. Visserij vanuit Brielle aan het eind van de Middeleeuwen.
1993 A.F.L. van Holk, Kuilen en voorhouders. De uitrusting van Waterschepen.
1993 T. Fruithof. Musea vangnet voor vistuig?
1993 H. Wynia, De opgraving van een 16de eeuws vrachtschip op kavel M11 bij Biddinghuizen.
1995 G.J. Schutten, Kleine beroepsvaartuigen in de Lage Landen.
1995 U.E.E. Vroom, Evaluatie van de collecties van kleine vaartuigen in Nederland.
1995 H.J.A. Dessens, Kleine bedrijfsvaartuigen deden meer dan alleen drijven.
1995 T. Fruithof, De bouw van een houten werkboot (Sliedrechtse boot).
1995 M. Kaak, Methode van beschrijven en documentatie van kleine vaartuigen.
1995 P. Dorleijn, Restaureren of conserveren?
1995 A.F.L. van Holk, Traditionele boten in het Duitse stroomgebied van de Donau. (Zille)
1995 A.F.L. van Holk, R. Oosting, H.R. Reinders en R. van Heeringen, Documentatie, conservering en restauratie van kleine houten vaartuigen afkomstig uit scheepsarcheologisch onderzoek.
1995 Th. Fruithof, Bootjes behoud: Een aanbeveling.
2003 J. Bazelmans, Het schip van Vleuten: een vreemde eend in de bijt.
2003 Ronald Bockius, Antike Prahme und ihre Rolle inerhalb der Binnenschiffahrt der
Gallisch-Germanischen Provinzen.
2003 A.F.L. van Holk, Een Romeinse aak bij Vleuten-De Meern.
2003 E. Norde, Verstening en verscheping; het ontstaan van het Zwammerdammer type.
2003 G.J. Schutten, Houten schepen op de Rijn.
2003 Huib de Groot, Alles stroomt, Utrecht rivieren, havens en schepen.
2003 Wouter Waldus, Een klein vissersschip uit het begin van de 18e eeuw op kavel ON-10 in Flevoland.
2008 Thijs Maarleveld, Boten zonder geschiedenis, of wie is er bang voor een boomstamboot?
2008 Leendert L.P. Louwe Kooijmans, Peddelen over de plassen.
2008 Alice B.M. Overmeer, Overnaadse schepen in Nederland in de 15de en 16de eeuw.
2008 Frank Dallmeijer, De restauratie van de Ventjager OH 41
2008 André Wegener Sleeswijk, Ontwikkeling van tuigages van handelsschepen na 1600
2008 Seger van den Brenk, Visualisatie van scheepswrakken
Mr. G.M. Greup, riekwart Eeuw Noordzeekanaal, KvK Amsterdam. Beschrijving van het ontstaan en de uitbreidingen van het Noordzeekanaal.
Mooi stukje geschiedenis over de belangrijke doorbraak van Noord-Holland. Met leuke illustraties.

Gerrit. Groenewegen. Verzameling van vier en tachtig stuks Hollandsche schepen.
De facsimilé van een uitgave van 1789. De druk van bevat uitsluitend kopergravures van diverse zee- en binnenvaartschepen. Een uitgave uit 1967 gaat vergezeld van een inleiding en een beknopte beschrijving.
Harry de Groot,

Volaan Vooruit.
Een vrij complete en goede beschrijving van de binnenvaartvloot verluchtigd met talrijke foto's. Een aanrader.

Alles wel aan boord.
Collectie van foto's en postkaarten uit het rijke archief van Harry de Groot voorzien van informatieve bijschriften. Uitg. De Alk, Alkmaar, 2003.


Aan de reis! Internationaal.
Collectie van foto's en postkaarten uit het rijke archief van Harry de Groot voorzien van informatieve bijschriften. Uitg. De Alk, Alkmaar, 2002.


Varen; Een manier van leven. De Alk, Alkmaar, 2008.
De belevenissen van spitsenschipper Leo Aarnoudse. Zeer prettig te lezen boek dat een goed beeld geeft van het leven van een spitsenschipper in de periode 1960-1996


Te berg, te dal,- wij voeren overal. Harry de Groot, Uitg. De Alk, Alkmaar, 2009
De belevenissen van schipper Gerrit Schouwstra. Interessant verslag van een varend bestaan..

Harry de Groot / Jan Biezenaar, Rijn- en Binnenvaart in Beeld, Nederland-Duitsland 1935-1965. Alkmaar 1988.
Zeer uitgebreide collectie van foto's voorzien van toelichting en achtergrondinformatie.

Irene de Groot, Robert Vosman: Zeilschepen: Prenten van de Nederlandse meesters van de zestiende tot de negentiende eeuw. Uitg. G. Schwartz. 1980
Prenten van zeilschepen van de 16de tot de 19de eeuw voorzien van korte toelichtingen.

H. Haalmeijer en D. Vuik, Aken, Tjalken en Kraken. De Alk, Alkmaar.
Overzicht van een flink aantal scheepstypes. Beschrijvingen bestaan hoofdzakelijk uit citaten uit bekende werken.


H. Haalmeijer en D. Vuik,  Buizen, Bommen, Bonzen en Botters. De Alk Alkmaar.
Overzicht van een flink aantal types vissersschepen. Beschrijvingen bestaan hoofdzakelijk uit citaten uit bekende werken.

Hendrik A. Hachmer, Voor en tegen de wind. Meinders, Scheemda 1994.
Uit gebreide verhandeling over de Groningse veenkolonialevaart. Interessant boek over deze zeer plaatselijke maar toch belangrijke activiteit in de binnenvaart.

Bernhard Hagedorn, Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen bis ins 19. Jahrhundert.
Helaas slecht verkrijgbaar en (nog) niet digitaal te raadplegen. Het boek wordt in verband met de oudste scheepstypen door enkele schrijvers geciteerd.


H. Halbertsma. Sneeker Hardzeildag.
prettig te lezen, historisch verslag van een belangrijk hoofdstuk uit het Friese volksleven.
dr. R.M. van Heeringen, drs. T. de Groot, dr. J.M.A.W. Morel, dr. E. Jansma, F. Dallmeijer, dr. ir. D.J. Huisman, ir. A. Smit en drs. K. Linthout, Romeins schip in Utrechtse bodem
Marinus Hoogenboezem, C. K. van Duijvendijk, Scheepsbouwmeesters aan de Lek; de geschiedenis van Van Duijvendijk : opkomst, bloei, ondergang.
Nog niet gelezen, maar wordt als zeer informatief gezien.
Mr. H.J. ten Houten. Woonwagenwet, Wet op Woonwagens en Woonschepen. (Schuurmans & Jordens)
wetteksten en bijlages, voorzien van een toelichting.

Ab Hoving, Modellen Vertellen, Bijzondere verhalen uit de modellenkamer van het Rijksmuseum, Franeker 2012.
Het boekwerk bevat weinig informatie over de binnenvaart, maar het biedt een overvloed aan wetenswaardigheden over ons maritiem verleden.

Mr. Dr. T. Huitema. Ronde en platbodemjachten.
Over het algemeen een zeer gedegen informatie bron voor een aantal thans nog varende scheepstypes.

Dirk Huizinga:  Visaken, concept uitgave gevonden op internet.
Nog niet gelezen.

Dirk Huzinga: Friese Pramen. Download via: https://www.defryskeboerepream.nl/wp-content/uploads/2018/03/Friese-pramen.pdf
Nog niet gelezen.

Frits J. Jansen, Klaas Jansma: Van Zwaluw tot Roek. PENN 2005
Nog niet gelezen.

Klaas Jansma. Met geveegde kont.
Beschrijving van het land (Friesland), waterwegen, economie, de mensen, de mogelijkheden tot vervoer en het schip zelf.

Emiel Janssen. De Nederlandse Rijn- en Binnenvaart in de Tweede Wereldoorlog. Masterscriptie, Rotterdam 2012
Studie naar de economische aspecten van de Nederlandse Binnenvaart gedurende de Tweede Wereldoorlog. Na de nodige kritiek op diverse werken waarin de binnenvaart in deze periode eveneens aan bod komt, wordt men overstelpt met cijfermateriaal, enige aannames, en eigen berekeningen. Over de juistheid en de waarde van dit alles kan ik niet oordelen.

Werner Jeager: Die Niederländische Jacht im 17. Jahrhundert, Bielefeld 2001.
Zeer goed gedocumenteerd boek over het Nederlandse statenjacht. Eigenlijk geschreven voor de modelbouwer, maar zeer zeker ook voor ieder ander aan te raden.

Ton de Joode, Peter Bernard, De Mens en het Water. Bruggen, Sluizen en Kanalen in Nederland en België. Uitgeverij M&P b.v. 1989 Weert.
Zeer rijk geïllustreerd boek met veel, vooral waterstaatkundige, wetenswaardigheden. Helaas meestal weinig diepgaand en volgens sommige personen en bronnen niet altijd volledig correct.

Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Geïntegreerde Taal Bank, Woordenboek der Nederlandse Taal. E>
Online database van in het Nederlands voorkomende woorden met een verklaring omtrent hun herkomst en één of meerdere vindplaatsen. Niet altijd is er een duidelijke verklaring van het begrip gegeven.

Maurice Kaak, Vlaamse en Brabantse Binnenschepen uit de 18de en 19de eeuw, Vergeten vaktaal en oude constructies, Gent 2010.
Uitstekend boek dat mede dankzij een flink aantal tekeningen deze lastige materie duidelijk weet te maken. Voor een ieder die in de bouw en constructies van houten schepen geïnteresseerd is, een aanrader.

H.Kersken en H.C.A. van Kampen: Schepen die voorbij gaan, 1927.
Zeer bekijkenswaardig boek met mooie oude afbeeldingen. De beschrijvingen zijn wat summier.

Karel Kersten: Blokkade, Augustus '75: varen blijft noodzakelijk. Uitgave Actiecomitée tot behoud van de Evenredige vrachtverdeling.
Fotoverslag met toelichtingen van de genoemde gebeurtenissen. Leuk tijdsdocument.

Jan Klijn: 'Een river......?', Raamsdonkveer 2012.
Een, fraai geïllustreerde, interessante beschrijving van de vele facetten van het rivierengebied door de eeuwen heen met de nadruk op het gebied rond Gorkum. Uitgave ter gelegenheid van het tachtigjarig jubileum van de watersportvereniging 'De Merwede' te Gorinchem.

B. Klimbie: Aanvaringen in de binnenvaart. Bussum 1980.-
Verhalen over aanvaringen en bergingen in de binnenvaart. Niet al te technische beschrijvingen van bergingen en wat er aan vooraf ging.

J.M. Koenen, Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche Taal, Redactie Endepols. Wolters, Groningen 1923.
Ir. E. van Konijnenburg, De Scheepsbouw vanaf zijn oorsprong,  drie delen [Brussel 1913]
Tot op heden heb ik alleen dat gene wat anderen hieruit, op internet, of in druk, gepubliceerd hebben, kunnen beoordelen. De tekeningen zijn zeer artistiek, maar het valt een enkele maal te betwijfelen of de schepen correct vormgegeven zijn (dat geldt voornamelijk het onderwaterschip) en of de juiste naam aan het type toegekend is. Helaas ontbreekt de tuigage op de tekeningen en heb ik de Nederlandse teksten nooit onder ogen gehad. Ondanks dit alles ZEER waardevol.

Marie Louise en Rob de Koter: Binnenvaart in beeld. De Alk, Alkmaar 1996.
Leuk fotoboek over de binnenvaart in al haar facetten.
Landelijke vereniging tot behoud van het zeilend bedrijfsvaartuig:

De 'Bokkepoot' .
 Zeer informatief periodiek met sterk variërende inhoud.


Schepen die blijven.  ISBN 90-805008-1-x.
Mooie stalenkaart van wat er nog over is van de Nederlandse binnenvaartvloot.

Barend van Lange, Binnenvaart in oorlogstijd. Schuttevaer Maritiem.
Interessant boekwerk wat een goed evenwicht weet te vinden tussen een sociaal verslag en persoonlijke verhalen. Onder belicht blijven ook dit maal de minder fraaie kanten van de binnenvaart in die periode.


Jacob van Lennep, Zeemans-woordenboek. 1856 [E> Google books, DBNl]
Het boek wordt bij diverse internet publicaties geregeld als referentie gebruikt. Het werk lijkt voor een groot deel op Winschooten's Seeman gebaseerd te zijn. Kort na het verschijnen van het boek verscheen er in De recensent: algemeen letterlievend maandschrift, Volume 13 een uitgebreide kritiek, c.q. aanvulling op dit werk.
Het werk heeft in de eerste plaats betrekking op de zeevaart. Veel termen zijn echter vaak in beschrijvingen van de binnenvaart, ook al zijn ze soms niet geheel passend, terug te vinden. Verder zijn er een flink aantal termen die alleen in dit en de hierna verschenen naslagwerken voorkomen. Of de termen dus werkelijk tot het jargon der varenden behoorden is twijfelachtig.


J.W. Lodder. Nederlandse raderboten 1823-1955.
Rijk geïllustreerd boekje met de nodige achtergrond informatie.


F.R.Loomeijer: Met zeil en Treil, de tjalk in de binnen- en buitenvaart. Uitg. Alk, Alkmaar.
Zeer informatief boek  met prachtige illustraties. Inmiddels in meerdere herziene? drukken verschenen.


'Het water dun' 150 jaar Compact De Onderlinge Vriendschap.
Boekje met de geschiedenis van deze onderlinge verzekeringsmaatschappij. Veel informatie, mooie foto's, prettig geschreven.


F.N. van Loon: Beschouwing van den Nederlandschen scheepsbouw enz. Amsterdam 1842.
        Handleiding tot den burgelijke scheepsbouw, Leeuwarden 1843.

Beschouwing van den Nederlandschen scheepsbouw met betrekking tot deszelfs zeilaadje. Haarlem 1820
Een boek dat voor de scheepsbouwer, met een kritische geest, ongetwijfeld zijn waarde heeft, maar de geïnteresseerde lezer misschien wat tegenvalt.


Kaj Lund. Het werken met touw en staaldraad. Hollandia, Baarn, 1976.
Duidelijke beschrijving van vele knopen, steken, splitsen e.d. en wat men zo al meer over touw en staaldraad weten moet.


Kaj Lund. Creatief met touw. Hollandia, Baarn, 1977.
Duidelijke beschrijving van de meest praktische sierknopen, diverse vlechten, breiwerken, enz.


J. Lunenburg en W. Haentjes: Ronde en platbodems, schepen en jachten. Uitgeverij de Alk.
Beknopt overzicht van de meest bekende oude binnenschepen.


P.J.M. Martens, Schokkermannen en Bootvissers. ZHC Tilburg 1999
Uitgebreide verhandeling over het reilen en zeilen van de kuilvisserij langs het Hollands diep.


R. Martens en F. Loomeijer, Binnenvaartschepen. Alkmaar 1977. (Kleine alk.)
Boekje met zeer beknopte beschrijvingen van diverse vaartuigen die, de laatste eeuw in de binnenvaart gebruikt werden.


Rob Martens en Lieuwe Westra.
Binnenvaart onder stoom.
Glorie van de oude binnenvaart
Weerzien met de oude binnenvaart
Postkaarten collecties met informatieve bijschriften.


J.G.C. Meijer, Handboek voor de binnen-schippers, bevatt. een korten en zakelijken inhoud van de wetten, reglementen en kon. besluiten op de binnenscheepvaart, Hoogeveen 1855
Online beschikbaar via Google books. In het werk zijn onder meer opgenomen: het patentrecht, enz.

L. Meylof:

Havensleepboten en bergingsvaartuigen.
Zeesleepboten.
Rijksvaartuigen.
Offshorevaartuigen.
Fotoboekjes, aangevuld met technische gegevens.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wegwijzer voor de binnenscheepvaart. (3 delen verschillende edities)
gedetailleerde beschrijving van alle nederlanse vaarwegen van enig belang.

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Onderzoeksverslag van een 17e eeuws scheepswrak gevonden op kavel OZ 71 in oostelijk flevoland. (Mestvaarder)P.J.R. Modderman, Over de wording en de beteekenis van het Zuiderzeegebied, Groningen/Batavia 1945.
Daaruit: Een middeleeuwse scheepsvondst op kavel M 107 in de Noordoostpolder als gepubliceerd op www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl
G.P.J. Mossel
Manoeuvres met zeil- en stoomschepen. Uitgave: Amsterdam, 1865
Het boek wordt bij diverse internet publicaties geregeld als referentie gebruikt. Het is te vinden bij Google books. Het boek is voornamelijk op de zeevaart gericht.


Handleiding tot kennis van het schip. Bewerking van het boek van C.J. Pilaar
Eveneens via Google books te raadplegen en eveneens sterk op de zeevaart gericht.
Ger Mulder en Paul Weyling, Verdwenen Scheepshellingen, Historische Vereniging Capelle a/d IJssel
Een zeer compleet verslag over de scheepsbouw in Capelle. Compleet met de bouwlijsten van de verschillende werven, familie achtergronden, enz. enz.

Reinier Nooms, 1623-1664. Schilder, tekenaar en etser. Hij signeerde zijn werk met 'R. Zeeman'. Hij is vooral bekend van een groot aantal etsen van binnenvaart en zeeschepen.
Nederlandsche Particuliere Rijnvaart Centrale.
Jaarboek 1937.
Combinatie van verenigingsboek, agenda, getijdetafel, aangevuld met belangrijke informatie voor de binnenschipper.


Vaarreglement met figuurlijke voorstelling van lichten en seinen.
Wettekst zonder toelichtingen.
Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam, 'Scheepvaartgeschiedenis'.
Tentoonstellingscatalogus met een beperkte aandacht voor de Nederlandse binnenvaart.

Der Rhein. Schiffahrt, Umschlag, Lagerung, Befrachtung, im Dienste von Industrie und Handel.,
Neska Ultra, Basel. 1955
Een boek dat geschreven is vóór de schippers. Helaas geen exemplaar in mijn bezit, maar het schijnt een aanrader te zijn.

T.J. Noordraven:
- Schiemanswerk. Duwaer zn 1958.
Redelijk goed boekwerkje over touwwerk, blokken, takels, zeildoek en zeilnaaien.

- De uitrusting : een handboek over het tuig, de leidingen en de uitrusting van zeeschepen. Duwaer, [1926].
Dankzij de vele afbeeldingen een zeer informatief werk, dat o.a. via delpher.nl te raadplegen/te downloaden is.


F.C. van Oosten: Schepen onder stoom. Bussum 1972.
Uitgebreid werk over de ontwikkeling van de stoommachine tot een voor de zeevaart geschikte manier van voortstuwing.


E. W. Petrejus: Oude Zeilschepen en hun modellen, Binnenschepen, Jachten en Vissersschepen/, Bussum 1973. Petrejus was tussen 1946 en 1964 conservator van het Maritiem Museum Prins Hendrik te Rotterdam.
Het boek geeft uitgebreide beschrijvingen van een flink aantal scheepstypes, hun voorkomen en hun gebruik. Een standaardwerk.


E. W. Petrejus, Scheepsmodellen, Binnenschepen. Bussum 1964.
Zeer informatief boekje met fraaie tekeningen en enkele foto's. De schrijver baseert zich voornamelijk op diverse andere bekende bronnen, zoals bijv. Sopers. Zelden zo veel goede informatie en afbeeldingen, van echt oude schepen, in 150 bladzijden verzameld gezien. Een aanrader! Het boekwerkje is een verkleinde en verkorte editie van het voorgaande boekwerk. De jachten en vissersschepen zijn weggelaten en wat toelichtende teksten zijn weggelaten.
 
J.C. Pilaar.
- Handleiding tot de kennis van het schip en deszelfs tuig. 1838.
- Handleiding tot de kennis van het Tuig, de Masten, Zeilen, enz. van het Schip 1858. Omgewerkt door G.P.J. Mossel.
De boeken wordt bij diverse internet publicaties veelvuldig als referentie gebruikt en is via Google books te raadplegen.

J. Ploeg, Bezanen en Gaffelaars. Uitg. Lanasta.
Historische beschrijving van de zuid-hollandse visschuiten uit de jaren 1600 - 1850 en de modelbouwtechnische reconstructie daarvan. Gezien de inhoud zal het boek slechts een zeer kleine groep aanspreken..

G.Popma: Gorredijkster Beurtvaart, sedert 1700. Gorredijk.
Soort brochure met een flink aantal wetenswaardigheden.

drs. F.Post, Groninger Scheepvaart en Scheepsbouw vanaf 1600, Bedum 1997.-
Informatief boek met een sterke nadruk op de Groninger kustvaart.

Nicolaas Wilhelmus Posthumus, De oosterse handel te Amsterdam.
Boek met een verzameling van de oudste koopmansboeken. Van belang vanwege enkele duidelijke uiteenzettingen in zake oude scheepstypes. Fragmentweergave beschikbaar via Google-books.


pr.dr. A.H.J. Prins, Groningen, middeleeuwse hanzestad vanaf de waterkant, Groningen 1994.
Johan Prins, Piet Herrema, Age Veldboom, Klaas Jansma: De doem van eer. AEbelina, pronkjuweel van het Skûtsjemuseum.
Verslag van het reilen en zeilen bij tijdens de bouw van een houten beurtscheepje. Aangevuld met een historisch verslag over het ontstaan van het skûtsjemuseum. Geïnteresseerden in de houtbouw van Friese schepen zullen in dit boek weinig relevante informatie daarover vinden.
H. R. Reinders, Modderwerk, Het uitdiepen van de haven van Amsterdam in de tweede helft van de zeventiende eeuw. 1978 Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

Moslat, Sintels en Prikken, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 1978.

Verspreide publicaties ondermeer in 'Flevoberichten' en verslagen van Glavimans symposion.Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed.
Martijn Manders en Robert Hoegen, Waardestelling Vleuten 1.
Martijn Manders, Waardestelling Vleuten 2.
Romeinen aan de Rijn, Tijdschrift RCE nr2, 2012
Arent D. Vos, Onderwaterarcheologie op de rede van Texel.


Rijkswaterstaat, diverse personen. Nat & Droog. Nederland met andere ogen bekeken. Architectura & Natura 1998.
Zo op het eerste gezicht een typische jaren negentig presentatie van de diverse waterstaat werken en activiteiten. Nog niet gelezen.

J. Roelfs Sr.  60 jaar 'De Koperen ploeg' in Amsterdam.
Leuke interessant beschrijving van het vletterwerk.

Ir. W. de Ruiter, Binnenscheepvaart in Beweging, uitg. Born/Kluwer 1980.
Beschouwingen in zake de toekomst van de Nederlandse Binnenvaart.  Interessant relaas over verwachte vloot- en vervoersontwikkelingen.

M.Seghers en R. de Bock: Schepen op de Schelde, Antwerpen 1960.
Informatief boek over de schepen die rond 1900 de Schelde bevoeren. Voorzien van zeer mooie potlood tekeningen door M. Sgehers.


Rudolf Schönberg: Schepen op rivier en zee. Amsterdam 1949.
Etsen welke een beeld geven van schepen uit de vooroorlogse jaren in het zuiden van Nederland.


G.J. Schutten: Verdwenen schepen. De houten kleine beroepsvaartuigen, vrachtvaarders en vissersschepen van de Lage Landen. Walburg Pers, 2004.
Zeer gedegen wetenschappelijk werk met veel achtergrond informatie inzake de Overijsselse scheepstypes. Inclusief een uitgebreide catalogus met summiere beschrijvingen van de overige houten schepen.

Schuttevaer Maritiem, De eeuw van de toerbeurt. (Diverse schrijvers.)
Uitgebreid verslag over de achtergronden van de toerbeurt (EV en Noord Zuid) en de mensen die daarbij betrokken waren. Over de werking van de toerbeurt zelf wordt met geen woord gerept.

Yves Segers, De laatste scheepswerf van Baasrode, Gent 1994.
Uitgebreide beschrijving van de scheepsbouwnijverheid te Baasrode en de werven van Van Damme en van Van Praet.

R. Smidt. tussen Schulpengat en Stortemelk.
Een op ware feiten berustend verslag over de belevenissen met het Bergingsvaartuig Dreg III uit Den Helder, 1986-1988.
Onderhoudend geschreven boekje dat inzicht geeft in de wereld van de 'kleine' berger.

E en M. Smit, Watertaal. Haarlem 2002.-
Lijst met 'scheeps'termen met dubbelle betekenis (land-water). Meer een poging geestig te zijn, dan een serieus werk op welk gebied dan ook.

Drs. A Smolders: De geschiedenis van de Overijsselse kanalen. Ministerie van verkeer en waterstaat 1989.
Nog niet gelezen.ir. George L. Snijder MBA:
Schippers van een gedempte haven. Uitgave in eigen beheer Alphen a/d Rijn 2009
Zeer informatief boek over het reilen en zeilen van het dorp 's Gravenmoer tussen 1800 en 1950. Het één en ander is toegespitst op de scheepvaart aldaar en de schippersfamilies in het dorp.


De maat genomen. Varend erfgoed in de liggers van de Scheepsmetingsdienst, Uitgeverij Aeolus Alphen a/d Rijn, 2013. ISBN 978-90-814366-0-1.
Achtergrond van de scheepsmetingen en een praktische handleiding voor het gebruik van de meetgegevens. Zeer informatief boekwerkje. Prettig te lezen en goed gedocumenteerd. Het laatste deel is echter erg toegespitst op het gebruik van de database op lvbhb.nl.


Droge kost voor natte geschiedenis. ABC voor scheepshistorisch onderzoek met 11 uitgewerkte voorbeelden.
Zeer informatieve handleiding voor het onderzoek naar de geschiedenis van een bepaald schip.


Uit de brand(merken). Kadastergegevens voor scheepshistorisch onderzoek.
Behandelt de geschiedenis van de registratie van schepen, wat daarvan in de praktijk de gevolgen waren en hoe men de beschikbare gegevens gebruikt voor scheepshistorisch onderzoek.


Knoalster scheepsbouw. De scheepswerven van Stadskanaal en Musselkanaal 1880-1930. Uitgaverij Aeolus, Alphen a/d Rijn.
Korte geschiedschrijving over de werven langs het kanaal.


Bijgewerkte lijst van publicaties door George Snijder. Zie: www.bezigeboot.nl.P.J.V.M.Sopers: Schepen die verdwijnen. Haarlem 2000. Oorspronkelijke druk 1947.
Vanwege de beschrijving van enkele vergeten houten scheepstypes,
een zeer lezenswaardig boek
. Redelijke goede beschrijvingen van de constructie van houten schepen. Sopers baseert zijn beschrijvingen vaak op direct ingewonnen informatie van schippers en scheepsbouwers. De informatie die hij verkreeg week soms af van wat er bij de benoeming van de verschillende onderdelen gangbaar was, terwijl in een enkel geval ook de naamgeving van het beschreven scheepstype misschien niet overeenkomt met wat zijn voorgangers ervan zeiden. Mr. P.J.V.M. Sopers
(1879-1941) was werkzaam bij de waterstaat en heeft voor de dienst enige praktische vaartuigen ontworpen. Zijn onvoltooide werk werd na zijn dood door H.C.A. van Kampen bewerkt en uitgegeven. Van Kampen (1881-1946), hoofdredacteur van de Waterkampioen. Diverse bronnen stellen de eerste druk van het boek op 1947, enkelen spreken van 1943 en 1941.
.

H.Speerstra:

De laatste echte schippers, Bussum 1973.
Verhalen over het leven aan boord uit de tijd van de zeilende vrachtvaart tussen ca. 1900 en 1930.

Kop in de wind.
Verhalen over het leven aan boord uit de tijd van de zeilende vrachtvaart tussen ca. 1900 en 1930.


Honderdveertig jaar Friese Maatschappij tot Onderlinge Verzekering van Schepen.
Lezenswaardige beschrijving van de geschiedenis van deze bekende onderlinge (Thans EFM geheten).
 

Schippers van de zee, Bussum 1975.
Verhalen over het leven aan boord van de zeilende kustvaarders.


Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, S.S.R.P.:
De website van de SSRP bevat een schat aan informatie een gedeelte daarvan is terug te vinden op de 'Boekenplank'.
F.A. Stoett, Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden, (1923-1925). Raadpleegbaar via .
K. de Tallyman, Haventerminologie van de Rotterdamse Haven, uitg. d.U.b. R'dam?
Jos Telleman. Transportgroep Alvracht en Elbe. (Eigen beheer)
Mooi compleet overzicht 1918 - 2005 van deze maatschappij met vlootlijsten, foto's en veel achtergrond informatie.

Kurt Uhlenbruck: Die Schleppschiffahrt auf der Gebirgsstrecke des Mittelrheins
Eine volkskundliche Untersuchung.

Uitgeverij de Alk, Diverse auteurs.
Diverse uitgaven uit de serie der kleine Alken, uitgeverij de Alk, Alkmaar. (In bezit en gelezen: Sleepboten - I - II - Duitsland _ Engeland,  Zeeslepers onder stoom, Zeevisserijschepen, Coasters,  Ronde en platbodemjachten,  Nederlandse Kustreddingboten, Binnenvaart) (Vermelden waard: Jaarboek Binnenvaart, Sleep en Duwvaart, enz.)
Uitgeverij Born, Assen, (soms in diverse herdrukken verschenen)


C. Noorlander: Oliemotoren voor binnenvaart, visserij en kustvaart. Assen 1962.
Beschrijving van diverse soorten scheepsmotoren, keerkoppelingen, dekwerktuigen, pompen, e.d. Zeer interessant boek.

C. Noorlander. Oliemotoren voor de binnenscheepvaart. Hun aanpassingen aan gasvormige brandstof en gasgeneratoren. Assen 1944.
Beschrijving van diverse motoren, gasgeneratoren en inrichting van voor gas omgebouwde scheepsmotoren. één van de weinige boeken waarin iets over het gebruik van gasgeneratoren aan boord beschreven is.

Gids voor de rijnvaart, A. A. Kleijn

Gids voor de binnenscheepvaart in Nederland, T. P. Keijzer

Handboek voor de binnenvaart. A. Dolfin 1946.
Beschrijving van kaarten en navigatieinstrumenten, bebakening en dergelijke.


De gids van Nederland voor de binnenvaart, P.A.J. Stadhouders.

Redders aan de riemen, F. Haanstra.
Fraaie en rijk geïllustreerde reddingverslagen.


Reglement van Politie voor de Rijnvaart. K. Salomons. 1955
Het RPR met figuurlijke voorstelling der seinen.Samenstelling en onderhoud binnenvaartschepen. A. Spruijt.
In diverse, op enkele punten herziene drukken verschenen. Informatief boek, waarbij de samensteller
zijn afkomst uit de zeevaart echter niet verloochend.

Schippersalmanak. Diverse jaargangen.
Combinatie van agenda, getijdetafel en adressenboek, aangevuld met nuttige informatie voor de hedendaagse schipper.


Tuigage, laden, lossen en onderhoud van Binnenvaartschepen. A.A.H. Spaan en G.J. Leygraaf.
Duidelijk en informatief boek over het belangrijkste aspect in de binnenvaart.

Vaarreglement. P.A.J. Stadhouders. 1971
Wettekst met kaartje van het toepassingsgebied.


Vakwoordenboek voor de binnenvaart. P. Versnel 1968
Eenvoudige, maar vrij uitgebreide 4-talige begrippenlijst voor de internationaal varende schipper.

Hans Vandersmissen. Ophogen en uitdiepen. 1986 Uitgeverij Smits bv Den Haag.
Nog niet gelezen.
Vereniging De Binnenvaart:

Bijna de volledige jaargangen (volledige index) en speciale uitgaves (complete lijst) 2003-2014.
Behalve losse nummers, alleen verkrijbaar bij lidmaatschap. Zeer informatief en net verzorgd blad met allerhande informatie over de binnenvaart.


Geschiedenis van de binnenscheepvaart. Deel 6.
De sleep- en motorschepen van de Nederlandse Rijnvaart Vereniging door Hans Schuitemaker.
Informatief boek over deze belangrijke Rijnvaartrederij met complete vlootlijsten en voorzien van talrijke afbeeldingen.


Geschiedenis van de Binnenscheepvaart deel 7. Toekomst voor het Verleden.
Een schets van de ontikkelingen gedurende de laatste 50 jaar. Tevens jubileumboek ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der vereniging.
P. Verhagen, Rivieren boten en vissers. Uitgeverij De Stroombaan Papendrecht 1998.
Recent naslag werk over de binnenvisserij. Nog niet gelezen.

Jojada Verrips, Als het tij verloopt..... Het Spinhuis Amsterdam 1991.
Over binnenschippers en hun bonden 1898-1975. Uitgebreid en gedegen verslag van het wel en wee van diverse bonden, de maatschappelijke positie van de schipper en de strijd om hun bestaan (een goede vrachtprijs).
 Dr. Ing.  J. Vermeer, De boeier, Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, 2004.
Gedegen boekwerk met een uitgebreide catalogus van Friese Boeiers.

W.K. Versteeg, Scheepsmodellen, 1700-1900. Bevattende modellen van visschersschepen, vrachtschepen, schepen voor groote vaart, yachten, enz. Antwerpen, 1947.
Th. Volmer. Constructie en bouw van schepen voor de binnenvaart. 1928 Onderwijsfonds voor de binnenvaart, Amsterdam.U.E.E. Vroom. Vracht- en Vissersschepen gebouwd door Eeltjebaas en Aukebaas. De Boer Maritiem 1984.
Mr. B. Wachter. Beurtvaart. Tjeenk Willink 1959.
Dit boek behandelt de juridische aspecten van het beurtvaartbedrijf. Het verscheen naar aanleiding van 'het nieuwe binnenvaartrecht' uit 1953. Vooral het historisch overzicht van de rechtspositie van de beurtvaart is ook voor niet juristen een boeiende geschiedenis.

Anne Wielinga en Johan Salverda. De Lemmerboot.
Een boek over de Jan Nieveen en de daarbij behorende historie.

W.A.  Winschooten: Seeman, Leiden 1681.  E> Google Books en dbnl.org
Het boek wordt bij diverse internet publicaties geregeld als referentie gebruikt.

T. de Wit en A. Lentjes,

Radersleepboten, De krachtpatsers van de Rijn.
Het boek beschrijft het reilen en zeilen van de diverse rederijen die deze schepen in bedrijf hadden en geeft daarmee tevens een mooi beeld van de econimische en tecnnische ontwikkelingen uit die tijd. Voorzien van complete vlootlijsten en zeer veel fraaie afbeeldingen.


Damco (twee delen)
Fraai boek met zeer gevarieerde inhoud (vlootlijsten, verhalen en geschiedenis) en veel foto's.


NedLloyd Rijn en Binnenvaartgeschiedenis.
In dezelfde stijl als in Damco wordt de Rederij NedLloyd behandeld.


N. Witsen, Aeloude en hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier. Editie 1671 Google books.
  Editie 1690 op DBNL.

C. van Yk  (ook geschreven als van IJk of van Yck), De Nederlandsche scheepsbouwkonst opengesteld. Amsterdam 1697.  [E> Google-books]
Dr. Y.N.Ypma: De geschiedenis van de Zuiderzeevisserij. Amsterdam 1962.
A. van Zeijl: Scheepmakers, schippers en schuiten. LVBHB mei 2022.
Herinneringen aan de werf, onderzoek naar de geschiedenis van de Westlandse schuit 1648 – 1967.
(Nog niet gelezen)

J. Zetzema: de Friese Palingaken. Leeuwarden 1976.-
Verhaal over het leven aan boord van de palingaken, iets over de verschillende onderdelen en het varen.Arne Zuidhoek, Vroeg Middeleeuwse binnenvaartschepen in onze streken (artikel).
Populair wetenschappelijke benadering van dit onderwerp.

en in de tekst vermelde, verspreide, bronnen.Overige 'maritieme' boeken in mijn collectie.

W. Akkerman, T. v. Harpen, J. Briek. E.G. van de Stadt. Pionier in jachtontwerpen.
Akveld, Bosscher, Bruijn en van Oosten, Vier eeuwen varen.
ANWB. Cursusboek Klein Vaarbewijs I & II. 1995
Ing. F. Baay,  D'Halve Maen. (modelbouw)
P. Bakker. Storm op de kust.
Adm. Barjot, J. Savant. Wereldgeschiedenis der Zeevaart.
W. v. Beuge. 17de eeuws statenjacht.
G.J. de Boer. Scheepvaart 87.
H.Th. de Booy. Nederlandse kustreddingboten.
H.Th. de Booy. De reddingboot komt. Uitgave Rijkspostspaarbank.
E. Bouws. Varen met motorboten.
W. de Bruin, T. Kampa. Schepen revue 87/88
K. Buldt. Eisbrecher im Original und Modell.
H. v. Dieren. In storm en mijnenveld.
H. Donat. Motoren voor jachten.
E.C. Fry. Lifeboat design and development.
G. Goldsmith Carter. Van balsaboot to bark.
F. Haanstra, S. Zeeman. Redders aan de Riemen.
J. de Hartog, P. Spier. Het Zeilschip.
A.P. Helwig. Scheepsbouw.
J. Houter. Strandingen en reddingen rond het eiland Vlieland.
P. Knoop. Hollandia motorbotengids.
KNZHRM. KNZHRM het gezicht in de jaren '90.
KNZHRM. Reddingboten. 1ste + 2de (herziene) druk.
KNZHRM (KNRM). 'De Reddingboot' jaargangen 1978-2005.
Koninklijk Technicum PBNA. Polytechnisch zakboek.
J. Kramer, W.d.Bruijn, T.Kampa; Varend door Nederland.
J. Kramer, T.Kampa. Groot IJsselmeerboek.
J. Kramer en Mr. J van Vollenhoven, Hollandia gids, Motorboten en Jachten, 1967
J. Kramer en Mr. J van Vollenhoven, Hollandia gids, Zeilboten en Jachten, 1967
A. Lagendijk. Scheepvaart van de lage landen.
J. van Leeuwen. Redders van de Zuid.
D. Lobley, Ships through the ages.
J.J. Loeff. Oog in 't zeil.
W.J. Lovett. Applied naval architecture.
W. zu Mondfeld. Historische scheepsmodellen.
Dick Overduin, Schip in nood: Varen! uitg. Lanasta, Emmen, 2010.
Redactie "Die Yacht", Yachtbau und Yachtsegeln. Deel 2, Berlijn 1910.
A. v. Roon. Halen maar!
Adm. Barjot Jean Savant, Wereldgeschiedenis der Zeevaart, uitg. W. Gaade Den Haag.
A. Scheffer. Van zeerampen en redders.
Dr. M. Schroor. Op de loggers.
G. Slansky. Schiffsmodellbau im detail.
R. Sodenkamp. Tot ondergang gedoemd.
Elisabeth Spits, Nederlandse Jachten.
Dr. R. Stuyck. De grote scheepsrampen.
E. Twiname. Regels Wedstrijdzeilen 1989-1992
H. Vandersmissen, J. d. Hengst. Het woelige water.
H. Vandersmissen, S. Zeeman, K. Brinkman. Redders (175 jaar KNRM)
R. Vooren, Leidraad voor sloep- en motorjachtvaarders.
C.J.W. van Waning, A. v.d. Moer. Dese Aengenaeme Tocht.
B. Webb. Scheepstermen in acht talen.
A. Wegener Sleeswyk. De gouden eeuw van het fluitschip.
E. Werkman, C v.d. Meulen. Redden.
J. Th. Wilke, S. Halfweeg. Neerlands Scheepsbouw en scheepvaart. Deel 1.
S. Zeeman. Gouden Reddingen.Belletrie

W.Y. Bontekoe. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe.
D. Defoe. Captain Singleton.
J. Fabricius. De Scheepsjongens van Bontekoe.
Capt. Marryat. Mr. Midshipsman Easy.
J. Martin. De Hilly vaart uit.
W.N. van der Sluys. Zeesleper, vast die tros.
A. Tijman. Rijn in beweging.
Ina's Story,  Anne van Arragon Hutten, 2011
e.v.a.Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken