top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Open Vletten


Dit vaartuig kent vele 'uitvoeringen' en wordt vaak voor uiteenlopende doeleinden gebruikt.

Naar menu open vaartuigen.
Overzicht vletten


spes_zw_sluis_vlet
De gewrikte, kleine, stalen, vlet met luchtkisten is een dermate populaire bijboot geweest, dat hij de schippersvlet genoemd werd.
[Meer Bijboten] [Meer schippersvletten]
Foto: Pieter Klein, Kolmeersland, jaren 90. (groter formaat)


henryplatje
Een overnaadse stalen loodsvlet van de Rijnloodsen. In Duitsland spreekt men van een Lotsen-Schaluppe, maar een sloep is het natuurlijk niet!
Foto: Henry Platje, St. Goar 14 juli 2009. (groter formaat)


hermesschottel1ch9-hydra
Een zogenaamde Duitse of Schottelvlet. Ook dit was een echte schippersvlet. Hij was echter wat lichter van bouw en had duidelijk minder zeeg. Voor schippers op de rivieren voldeed hij uitstekend.
Foto: Marco Thijssen. (groter formaat)


houten-vlet
Een houten vlet, gebouwd door de Fa. Ankersmit te Doesburg.
Foto uit de collectie van W. Ankersmit. (groter formaat)


vlet_jacob_olie
Als bijboot bij de schepen zag men de houten vlet niet veel. Onder andere in de havens werden ze echter veelvuldig, voor allerhande doeleinden, gebruikt. Op veel plaatsen fungeerde ze als overzetbootje of voor het vervoer van personen en goederen over korte afstand, zoals naar voor anker liggende zeeschepen.
Op de achtergrond een fraaie Hollandse boot.
Foto: Jacob Olie, Amsterdam (fragment) (groter formaat)


a96_vlet_jacob_olie
Voor het vervoer van goederen werden vaak langere vletten gebruikt. Soms hadden ze toch maar één paar dollen en konden dan dus door hooguit twee roeiers geroeid worden. Ook de kwekers van groenten, fruit, bomen en struiken gebruikte dit type. Binnenvissers gebruikten een wat korter model.
Foto: Jacob Olie, Amsterdam (fragment) (groter formaat)


a74
Lange en korte vletten, de laatsten met en zonder kiel, aan de Kalkmarkt te Amsterdam in 1863.
Foto: Jacob Olie, Amsterdam (fragment) (groter formaat)


a95
Een gladboordige haringvlet aan het werk. Gladboordige vletten zijn zeldzaam. In het werk van G.J. Schutten worden slechts de Bunschotense vlet, 8,5 bij 2,5 meter, en de Hasseltse vlet, 4,25 x 1,55 meter, genoemd. De eerste werd onder meer gebruikt voor de visserij met de haringreep.
1932 Maker foto onbekend. (fragment) (groter formaat)


a92
Overnaadse reep- of ansjovisvletten te Enkhuizen. Behalve als zelfstandig visvaartuig fungeerde veel van deze vletten als dochterboot bij de botters wanneer er met staand want gevist werd.
Maker en jaartal foto onbekend. (groter formaat)


a89
Hamse jol uit het stroomgebied van de Schelde heeft de kenmerken van een vlet. Hij schijnt echter voortgekomen te zijn uit de Schelde jol. Het model is in de 19de eeuw door B. van Grasse uit Hamme ontwikkeld. De Hamse jol werd gebruikt voor de garnalenvisserij. Dit exemplaar is uitgerust met een vooronder tot de mast, een achterdek en een motor.
Foto: Pieter Klein, Antwerpen, 17 april 2013. (groter formaat)


a88
Een wat kleiner exemplaar jol met twee paar dollen. Deze wordt ook schippersjol genoemd. Volgens G.J. Schutten sprak men in Nederland soms van een Belse boot. Het vaartuigje is een kleinere versie van de Schelde jol en heeft dan ook de bredere gangen die bij dat type schijnen te horen. Ook is de bodem vlakker en zijn de kimmen geknikt, waardoor dit model meer naar de groep van aken neigt.
Foto: Pieter Klein, Museum Baarsode, 19 oktober 2014. (groter formaat)


a86
De spiegelboot of in de volksmond Grote jol genoemd was een manusje van alles. De grote exemplaren, die ook dienst deden als veerschuit werden overzetter genoemd. Dit alles volgens Maurice Kaak.
Volgens andere bronnen noemt men dit een Schelde jol.
Foto: Pieter Klein, Museum Baarsode, 19 oktober 2014. (groter formaat)


a87
Ook van de hiervoor genoemde Belse boot of schippersjol bestaat een stalen uitvoering. Dit type wordt Mercator genoemd. Duidelijk is de meer vlakke bodem van dit type te zien. Helaas heb ik deze jol niet goed op de foto gezet.
Foto: Pieter Klein, Museum Baarsode, 19 oktober 2014. (groter formaat)

a91
Een forse stalen vlet met ingebouwde motor: een opdrukkervlet. Hier de steilsteven 'Onderneming' uit Zwolle opdrukkend.
Foto: Leo Schuitemaker, Hasselt 26 juli 2012. (groter formaat)

>
a90
Dezelfde vlet achter een andere steilsteven 'Onderneming'. Vooral op de Noordelijke binnenwateren was de opdrukker populair.
Foto: Pieter Klein, Meppel 10 juni 2010. (groter formaat)


opdrukker_ggrijp
Al spoedig ging men er toe over de motor te overkappen en zo verkreeg men een motorvlet als opdrukker. Het geveegde achterschip van het hier afgebeelde scheepje is ongebruikelijk voor de gewone vlet, maar bij opdrukkervletten komt het vrij vaak voor. [meer opdrukkers] Naast de opdrukker ligt een gewone stalen roeivlet.
Foto Pieter Klein, Goingarijp, jaren '90. (groter formaat)


lelievlet
Men noemt het een 'Lelievlet', maar het is geen vlet, doch een soort Beenhakker. De zeeverkenners gebruiken vaak lelievletten.
Foto Pieter Klein, Goingarijp, jaren '90. (groter formaat)

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken