top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Motorbeurtschepen

deel 1Naar menu 'Oude Schepen'.
Naar deel 2.


zonder
De voormalige stoomgoederenboot 'De Maas' van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij. werd in 1920 op de scheepswerf van J.C. Goudriaan te Delft gebouwd. Het schip beschikte over een stoommachine van 30 iPK. Na de oorlog (1948?) is het schip omgebouwd tot motorschip en ging toen 'Tjerk Hiddes' heten. Volgens meetbrief R17051N was het schip in 1949 eigendom van Van der Schuijt, Van der Boom en Stanfries NV. Het mat 39 x 6,05 meter.
Op 6 maart 1972 wordt het schip eigendom van Scoutinggroep Titus Brandsma uit Breda en gaat het 'Tsjerk Hiddes' heten.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen juli 2001. (groter formaat)


zonder
Het motorbeurtschip 'Telegraaf' (ex-Wolvega I) is een zogenaamde potdekker, waarvan er vroeger velen rond voeren. Bij dit soort schepen was het vooronder meestal de plaats waar de passagiers bij slecht weer verbleven. Het ruim was voor goederen en soms klein vee, het dek voor zware goederen en groot vee.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, augustus 1995. (groter formaat)

-  Het schip is in 1911 in opdracht van Dirk Sijbesma uit Wolvega, als stoombeurtschip 'Wolvega I' door v.d.Werf in Sneek gebouwd. Het schip mat 21,20 x 3,79 x 1,12 meter en was 26 ton groot. [Meting S990N] De meting vermeldt abusievelijk motorschip, maar oude foto's tonen aan dat het wel degelijk een stoomschip was.
-  In 1913 verkocht Sijbesma zijn aandeel en werden v.d. Veen en  W. Schaper de eigenaren.
-   In 1919 werd de stoommachine vervangen door de machine uit de 'De Hoop', die met de bijbehorende beurtdienst in 1919 van de Gebr. Brouwer, Wolvega overgenomen was.
-  In 1928 bij Kleisma Leeuwarden voorzien van een Kromhout M2 1 cil. 30pk 390 tpm. die nog steeds in volle glorie aanwezig is. Ook stapt v.d. Veen uit de beurtdienst en begint een vrachtautodienst. Gebr. Schaper worden de nieuwe eigenaren.
-  1946 wordt het schip verkocht aan T van Veen, Sneek.
-  Nieuwe meting: Brandmerk 264 B Sneek 1958 (03330264) het schip heet dan 'Telegraaf'. [Meting G7791N]
-  1959 verkocht aan Horjus te Sneek.
-  1984 verkocht aan Dhr. H.D. Dankbaar, die het schip weer geheel opgeknapt heeft.
Het schip is ingeschreven in het register varende monumenten. [Nummer 818]
[Bron en overige informatie.]

zonder
Motorbeurtscheepje 'Voorwaarts' in 'Het Havenmuseum' te Rotterdam.
[Meer afbeeldingen en informatie]
Op de achtergrond is het Britse lichtschip BreeVeertien te zien.
Foto: F. Logghe, Havenmuseum Rotterdam, 4 november 2007. (groter formaat)


zonder
De romp van het motorbeurtschip 'Hendrika' heeft (ongeveer) het model van een Katwijker. De bebouwing op het achterschip is sterk afwijkend.
Fto: Pieter Klein, Leeuwarden, augustus 2009. (groter formaat)

Het schip werd in 1930 op de scheepswerf van Van Goor te Monnickendam gebouwd en mat 28.20 x 5.30 x 1.67 meter. Het laadvermogen kwam op circa 115 ton. [Meting A7316N] [Brandmerk: 1403 B Leid1953]
In eerste instantie uitgerust met een 2 cilinder Kromhout Type M-1 van 44 PK bij 440 tpm. In 1961 vervangen door een Volvo Penta Diesel 95 PK
Gebouwd voor Jaap van Rijn, die met vaatjes haring vanaf de zeehavens naar Katwijk voer. In 1953 gekocht door G van Ruiten in Oude Wetering, deze onderhield een beurtdienst Rotterdam-Amsterdam-Haarlem v.v.,in de zestiger jaren voortgezet door zijn zoon, S.M.van Ruiten. In 1975 verkocht aan de heren J.B. en C.J.van Wijnen, die de naam veranderden in Fimaro. Waarschijnlijk hebben deze eigenaren er een fietsenwerkplaats in gehad. Vanaf de jaren 80 tot september 1991; diverse eigenaren. Sindsdien in het bezit van A.R.Seuninga (tot 2002 samen met A.M.Groenenberg) en gelegen in Leeuwarden in de museumhaven.
Gegevens verstrekt door A. R. Seuninga, Leeuwarden, november 2007.


zonder
Een kijkje op het achterschip.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, september 2010. (groter formaat)


zonder
De voorsteven met, duidelijk zichtbaar, de zware berghouten en daaronder een extra slijtstrip. Zaken die typerend zijn voor het scheepstype 'beurtschip'.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, september 2010. (groter formaat)


zonder
De 'nieuwe' aanwinst voor de 'Beurtdienst Vliegendhart' te Schoonhoven is een gewone Luxe-motor. Het feit dat het schip een flinke extra slijtstrip een eindje onder het berghout heeft, was daarbij waarschijnlijk welkom.
Voorheen was dit schip de 'Spes' van schipper Brusse.
Inzender: M. van Buren, Schoonhoven. (groter formaat)


zonder
Motorbeurtschip 'Tjerk Hiddes' uit Gorredijk. Het schip voer zowel met vracht als met passagiers. Meer foto's en informatie.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen, augustus 2001. (groter formaat)


Motorbeurtschepen deel 2.


Bestandsrevisie Juli 2020.Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken