top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Motorbeurtschepen

deel 2Naar menu 'Oude Schepen'.
Naar deel 1.


zonder
Een vreemde eend in de bijt is deze Amsterdamse rondvaartboot: de 'pakketboot' 'Hollands Glorie' van DHL. Net als beurtschepen dat heel vroeger deden, worden er paketten vervoert en dient het als een soort distributiecentrum van waaruit het naar de geadresseerden gaat. Groot voordeel van dit systeem is, dat de pakketten nu verder per fiets vervoerd kunnen worden. Zo is het vervoer rendabeler te organiseren en heeft men geen last van bestelbusjes die noodgedwongen de doorstroming van het verkeer verstoren.
Foto: Leo Schuitemaker, Amsterdam 25 juli 2007. (groter formaat)


zonder
Het schip, dat altijd dezelfde naam heeft behouden, is in 1947 als 'normale' rondvaartboot bij scheepswerf 'Energie'* te Haarlem gebouwd. Het mat 16,05 x 3,78 x 1,01 meter en was geschikt voor circa 85 passagiers. 2191 B Amst 1947. DHL huurt het schip van rondvaartbootrederij Lovers. [DB 02002191]
Van scheepswerf 'Energie' Haarlem ontbreekt elk spoor. Is het een verschrijving in de liggers of is het een eenmalige 'papieren' scheepsbouwmaatschappij geweest?

Foto: Leo Schuitemaker, Amsterdam 25 juli 2007. (groter formaat)


zonder
De beurtmotor 'Keulse Vaart' werd in 1923 op de werf 'De Hoop' van de Gebroeders Boot te Leiden gebouwd. Het schip kreeg de naam 'Broedertrouw II' en voer voor B.M. van Heezik uit IJsselstein. De afmetingen bedroegen 24,18 x 4,51 x 1,53 meter. Het schip was 71 ton groot. In 1941 werd het schip hermeten op 75 ton. In 1971 ging het schip 'De Hoop II' heten en kwam bij hermeting op 76 ton. [Meting H2239N e.v.]
Foto: Leo Schuitemaker, Hasselt 26 juli 2012. (groter formaat)


zonder
Het schip heeft de gangboorden en het voordek gelijk met de bovenzijde van het zwaar uitgevoerde berghout. De roef is vrij laag gehouden en de machinekamer is tot voor de stuurhut doorgetrokken. De den lijkt naderhand verhoogd te zijn en moet oorspronkelijk slechts weinig boven het potdeksel uitgestoken hebben.
Foto: Leo Schuitemaker, Hasselt 26 juli 2012. (groter formaat)


zonder
De roef is niet via de stuurhut, maar uitsluitend vanaf het brugdek toegankelijk. De ingang is ongetwijfeld voorzien van twee deurtjes, daarop aansluitend bevindt zich op het roefdek een fraaie schuifkap. Naast de stuurhut staat een gaskist.
Foto: Leo Schuitemaker, Hasselt 26 juli 2012. (groter formaat)


zonder
Een ongunstige positie voor een totaalbeeld, maar de slijtstrippen en het berghout zijn zo wel goed te bewonderen.
Foto: Pieter Klein, Wartena 29 september 2009. (groter formaat)


zonder
Het voorste deel van het zelfde scheepje nogmaals. Ook hier is het stootwerk goed te zien. Gegevens van dit scheepje ontbreken mij helaas.
Foto: Pieter Klein, Emmakade, Leeuwarden maart 2010. (groter formaat)


zonder
Motorbeurtschip 'De Tijd zal het Leren II' [meer foto's + informatie]
Het schip voer voor Beurtdienst de Hoog uit Gouda. [Foto's + informatie]
Foto: Pieter KLein, Leeuwarden juni 2009. (groter formaat)


zonder
Motorbeurtschip 'Klazina' werd in 1907 op de scheepswerf 'De Dageraad' van de Weduwe J. Boot te Woubrugge als bouwnummer 192 gebouwd. De afmetingen bedroegen 22,55 bij 4,26 bij 1,4 meter. Het laadvermogen was circa 67 ton. [Meting A2511N e.v.] Het schip werd gebouwd voor Everardus Petrus Klein uit Amsterdam, die er, naar men zegt, een dienst op Maasbracht mee voer. Gezien de voorroef is het waarschijnlijk dat men op die reizen ook passagiers mee nam. De schipper vernoemde het schip naar zijn vrouw; schippersdochter Klazina Smit.
Foto: Pieter Klein. Leeuwarden 23 januari 2010. (groter formaat)


zonder
De royale voorroef met een drietal raamblinden met daarop de bekende zandloper. Volgens de meetbrieven is het schip in 1923 met bijna drie meter verlengd waardoor het laadvermogen op circa 70 ton uit kwam. In latere jaren heeft men veelal zand en grind vervoerd. Jammer genoeg is er verder weinig over de periode dat het schip in de vaart was, weinig bekend. Het schip heeft twee brandmerken gekend:
1823 B Amst 1941 en 12766 B Amst 1996.
Dit laatste resulteert in het eni-nummer 02012766.
Foto: Pieter Klein. Leeuwarden 4 februari 2010. (groter formaat)


zonder
Naar men zegt had het schip van oorsprong een open stuurstand met liggend stuurrad. De huidige stuurhut heeft een bijzondere samenstelling.
De lage stalen onderbouw is eerst opgehoogd met een gesloten houten deel met vervolgens daarop het deel met de ramen. Beide delen zijn door de toepassing van paumelles neerklapbaar en afneembaar.
Foto: Pieter Klein. Leeuwarden 4 februari 2010. (groter formaat)


zonder
Het scheepje is uitgerust met een vrij fors hijstuig. Het heeft geen extra zwaar berghout en de den steekt ruim boven het boeisel uit. Voordek en gangboorden liggen gelijk met de bovenzijde van het berghout. Het schip is voorzien van zetboorden. Of dit origineel is, is me niet bekend.
Foto: Pieter Klein. Leeuwarden 23 januari 2010. (groter formaat)


zonder
Het motorbeurtschip 'Jansje' is in 1899 bij Pannevis in Alphen a/d Rijn in opdracht van Gideon van Baalen voor zijn zoon Coenraad Gideon van Baalen gebouwd. Het schip meet 22,13 x 4,38 x 1,65 meter. Het laadvermogen bedraagt circa 73 ton.
[Meting R1193N], Brandmerk 1823 B Amst 1941.
Foto: Dieter Henken, Schiedam 17 augustus 2012. (groter formaat)


zonder
Het schip voer een beurtdienst tussen Maassluis en Rotterdam en hield dat tot 1976 toe vol. De eerste motor was een 9 pk petroleummotor thans vaart zij met een 110pk GM. Het schip is tegenwoordig (2012) ondergebracht in een stichting waarin de familie van Baalen een belangrijk aandeel verzorgt. De belangrijkste eigenschappen van het type, zoals een zwaar berghout en een lage den, zijn ook bij deze beurtvaarder terug te vinden.
Foto: Dieter Henken, Schiedam 17 augustus 2012. (groter formaat)


zonder
Het motorbeurtschip 'Janssen 57' werd in 1928 onder bouwnummer 888 op de Scheepswerf 'De Vooruitgang' van D. Boot te Gouwsluis (Alphen a/d Rijn) in opdracht van H. Janssen uit Lith gebouwd. Het schip droeg de naam 'H.J. 16', mat 32,2 x 5,6 x 1,8 meter en laadde 167 ton. [Meting Ga2201N] Er is nog minstens één identiek exemplaar, de '56' gebouwd. Na de oorlog krijgt het schip de naam 'Janssen 57'. In 1965 wordt het schip met 6 meter verlengd en het losgerei wordt verwijderd. Tot 1994 blijft het zo voornamelijk in de cementvaart actief, daarna wordt het als woon-recreatievaartuig verkocht. Na verkoop wordt het schip weer zoveel mogelijk in zijn oude staat terug gebracht. Het schip beschikt over een 100 PK sterke Brons motor.
[DB 02307426] Foto: Leo Schuitemaker, Hasselt 26 juli 2012. (groter formaat)


zonder
Het schip is direct voor de beurtvaart gebouwd, maar heeft de kenmerken van het scheepstype 'Luxe-motor'. De den is vrij hoog, het dek ligt een (klein) eindje boven de berghoutsplaat, het berghout is niet extra zwaar uitgevoerd, de roef is royaal te noemen en de machinekamer steekt iets boven het dek uit en daarop staat dan de stuurhut.
De Firma Janssen schijnt over 16 schepen beschikt te hebben en voer onder andere ook op Amsterdam bij de Kamperbrug
en naar Rotterdam bij de Hertekade.
Foto: Leo Schuitemaker, Hasselt 26 juli 2012. (groter formaat)


Motorbeurtschepen deel 1.


Bestandsrevisie Juli 2020.Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken