top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Stootwerk


Fenders, berghouten, enz.Voor wrijfhouten, stootwillen e.d. zie Stootwerk
Naar menu Diverse onderdelen.


zonder
Het berghout (B) op een stalen tjalk bestaat slechts uit een extra strook voorzien van een berghoutsstrip. Deze strook, de berghoutsplaat, is aan de bovenrand op de berghoutsgang geklonken.
Foto: Pieter Klein, Wartena, oktober 2006. (groter formaat)


zonder
Beurtschepen e.d. waren vaak voorzien van dubbele berghouten (B). Schade aan eigen schip wordt hiermee beperkt, maar of dat, in dit geval, ook voor het relingwerk van het andere schip geldt?
Foto: Pieter Klein, Leeeuwarden, september 1983. (groter formaat)


zonder
Ook passagiersschepen en sleepboten worden vaak door één of meerdere extra stevige berghouten beschermd. Hier draagt het berghout terecht zijn naam want het onderste is inderdaad van hout en dat geldt ook voor een flink deel van het bovenste berghout.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam, jaren negentig. (groter formaat)


zonder
Het bekende brede berghout op het achterschip van de sleepboot 'Struzer'. Of zou men hier, net als bij de kromstevens, zoals de tjalken ook van een stuit, in plaats van een berghout spreken?
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 1 augustus 2008. (groter formaat)


zonder
De kop van deze dekschuit wordt door een stevige horizontale balk beschermd. Voor dit onderdeel heb ik nog geen algemeen aanvaarde naam gevonden, maar persoonlijk vind stoothout of stootbalk aanvaardbaar. Verder kan men zien dat het berghout slechts bestaat uit twee zware halfronde profielen.
Foto: Pieter Klein, Greft, Friesland, 2003. (groter formaat)


zonder
Een van kokostouw geknoopte leguaan op de voormalige Havendienst 20 van Rotterdam. Leguanen van touw ziet men tegenwoordig eigenlijk alleen als sierstuk, niet als gebruiks voorwerp. Vroeger waren ze ook niet erg gebruikelijk.
Foto: Pieter Klein, Rotterdam, oktober 2010. (groter formaat)


zonder
Een leguaan van 'rubber'.
Havendienst 1 'Vulcanus' Amsterdam.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam rond 1992. (groter formaat)


zonder
Rubber 'blokken' als boegfender. Deze blokken zijn met meerderen aan-één-stuk. Enige decenia geleden bestond zo iets in zijn geheel uit losse blokken. Mogelijk is dat met de grote formaten nog steeds wel het geval.
Foto: Pieter Klein, Harlingen mei 2010. (groter formaat)


zonder
Een soort leguaan van 'rubber' op de kont. Het wordt meestal een fender genoemd. (groter formaat)


zonder
De motorreddingboot 'Twenthe' heeft lang dienst gedaan op het station Lemmer en was dus een vertrouwd gezicht in de binnenvaart. Het schip is voorzien van een leguaan en een rubberen berghout.
Foto: Huddie Klein, Den Helder juli 2011. (groter formaat)


zonder
De Amsterdamse IJveren waren voorzien van een stevig stootwerk aan beiden uiteinden. Vroeger was dat hout met stalen bescherming.
Foto: ANEFO / Nationaal Archief.
Stadsarchief Amsterdam bestand 010003030544 CC0-BY. (groter formaat)


zonder
Bij de Amsterdamse IJveren kwam er voor het stootwerk steeds meer kunststoffen in gebruik. De hardhouten pontfuik had namelijk zwaar te lijden van de stalen profielen.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam rond 1992. (groter formaat)


zonder
Met baggermaterieel wordt over het algemeen niet al te voorzichtig omgesprongen. Vaak zijn ze daarom voorzien van de benodigde beschermingen. Bij B het berghout dat rond het gehele vaartuig loopt. Bij A de aanlopen of schuurstroken waarmee de boegen, vaak zowle de achter- als voorboegen beschermd worden en bij S de schuurlijsten/slijtstrippen of hoe men ze ook maar noemen wilt.
Foto: Pieter Klein, Haarlem augustus 2011. (groter formaat)


zonder
Veel spitsen zijn gesierd met een flink aantal aanloopplaten/schuurstroken op de boegen. Deze zijn voor het bekende vijfmeterwerk bijna absoluut noordzakelijk.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden september 2009. (groter formaat)


Zie ook wrijfhouten, stootwillen, e.d.

Bestandsrevisie Mei 2021Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken