top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.Hijstuig vrachtschepenNaar menu Onderdelen.


zonder
Een Luxe-motor met hijstuig; vaak een zelflosser genoemd, maar dat is niet geheel correct (Al kan het schip zich met het hijstuig wel zelf lossen en laden natuurlijk).
Foto: Pieter Klein, Haarlem mei 1996. (groter formaat)


zonder
Motorbeurtschip met hijstuig: 'Tjerk Hiddes'. Naar fotoserie met uitgebreide details.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen, augustus 2001. (groter formaat)


zonder
Vereenvoudigde weergave van een hijstuig met één laadboom of giek. Bij de nieuwere tuigen werden borg en boomtalie vaak gecombineerd.
Tekening: Pieter Klein. (groter formaat)


zonder
Bij tuigen met twee gieken fungeerde, als de voorste laadboom gebruikt werd, de laadreep in combinatie met de boomtalie als achterstag.
Een losinrichting met twee bomen werd een "moordenaar" met twee getuigen" genoemd. Vreemde naam, maar het is nu eenmaal zo.
Tekening: Pieter Klein. (groter formaat)


zonder
Het hijstuig van 'De tijd zal 't Leeren II' van beurtdienst De Hoog. Fotoserie.
Foto: Pieter Klein. Leeuwarden augustus 2010. (groter formaat)


Bestandsrevisie december 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken