top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Werven met dwarshellingMenu landzaken.
Zie ook concept tekst 'Scheepswerven'.


zonder
Een erg oud plaatje van een dwarshelling bij scheepswerf 'De Rijn' te Leiden. De werf werkt nog niet met hellingwagens maar met een soort van sledes, zo lijkt het.
Bron: Erfgoed Leiden en omstreken; bestand GN005945 PublicDomain.
(groter formaat)


zonder
Een erg groene dwarshelling te Uitwellingerga. De werf beschikte over slechts drie hellingwagens. De werf lijkt inmiddels (2020) verdwenen.
Foto: Pieter Klein, september 2002. (groter formaat)


zonder
Een blik boven op de werf 'Koningspoort' Rotterdam.
Op de werf de Biesboschaak 'Nieuwe Zorg'. [Fotoserie over deze werf]
De werf heeft vrij steile hellingsporen, de hellingwagens zijn dan ook aan de schuinte van het spoor aangepast.
Foto: Karel Willem Vermeer, Rotterdam 7 september 2013. (groter formaat)


zonder
De voormalige dwarshelling van Barkmeijer aan de Woudvaart in Sneek. De werf is al geruime tijd niet meer voor de beroepsbinnenvaart van belang. De werf werd in 1889 gesticht en was in zijn tijd een belangrijke bouwwerf voor skûtsjes en tjalken. De werf is tot in de jaren zestig voor de beroepsvaart actief gebleven.
Foto: Pieter Klein, Sneek maart 1997. (groter formaat)


zonder
Het aflopen van de helling op de werf van de Gebroeders Tijssen te Leiden van de kraak 'Lena'. Deze ijzeren kraak uit 1878 heeft met iets meer dan 20 meter lengte aan drie karren genoeg. Voor een dwarshelling ligt het scheepje wel erg scheef. De hellingwagens lijken echter vrij kort en het hellingspoor lijkt wat rond te staan. Het arkje op de achtergrond staat in ieder geval wel redelijk waterpas.
Foto: Jan Holvast, Leiden mei 1986. Bron: Erfgoed Leiden PV32885.20-1, CC0. (groter formaat)


zonder
Deze werf te Koblenz heeft een vrij vlak liggend spoor en hellingwagens die niet aan de schuinte van de helling aangepast zijn. Een klein scheepje kan men nog wel waterpas zetten, maar met grote schepen lijkt me dat toch problematisch.
Foto: Henry Platje, Koblenz mei 2010. (groter formaat)


zonder
Scheepswerf 'Welgelegen' te Leeuwarden beschikt over zes hellingwagens. De karren zijn aan de schuinte van de helling aangepast, wat in dit geval voor de sleepboot ongunstig uitpakt. In het water op de voorgrond een zogenaamde katpaal.
Foto: Pieter Klein, juni 2003. (groter formaat)


zonder
Dwarshelling te Zwartsluis. De helling behoort thans (2001) aan de scheepswerf Poppen. Tot 1963 was dit de werf van Appelo. Er naast lag de werf van van Goor en Spiekman die in 1983 eveneens van Poppen werd.
Foto: Pieter Klein, maart 2000. (groter formaat)


zonder
Scheepswerf 'De Kaap' te Meppel is uitgerust met een dwarshelling. De werf telt 12 sporen en heeft een lengte van 110 meter.
Foto: Pieter Klein, mei 2003. (groter formaat)


zonder
Scheepswerf Delfzijl BV, v/h scheepswerf Hunfeld BV, Eemskanaal ZZ 70a Delfzijl.
De werf beschikt over een dwarshelling voor schepen tot 72 mtr. en ca 900 ton.
De hellingwagens zijn afzonderlijk bedienbaar waardoor schepen hun bestaande uitlijning ( bijv. kattenrug ) tijdens het hellingen behouden.
Inzender: dir. L.J.H. Hijlkema. (groter formaat)


Bestandsrevisie februari 2021.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken