top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Het scheepstype: Kromstevens
Alvorens aan het navolgende te beginnen, kan het raadzaam zijn eerst de inleiding tot de beschrijving van scheepstypes te lezen.

Het begrip
kromsteven
, in oudere teksten ook drimmelaar, drommelaar, of dremmelaar genoemd, is geen aanduiding voor een bepaald scheepstype, maar voor een groep van aan elkaar verwante scheepstypes, een schepenfamilie.
Voor zover mij bekend is er niet echt een definitie voor het begrip kromsteven. Het wordt door sommigen gebruikt voor alle scheepstypes, die een voorstevenbalk hebben, die niet recht is, maar in veel gevallen hanteert men het begrip voor die scheepstypes die ongeveer de navolgende eigenschappen vertonen:
Over het algemeen stelt men overeenkomstige eisen aan het achterschip:
Wanneer men deze definitie hanteert, dan zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van deze familie:

knots
De Knots van Antwerpen, zoals die door Ir. E. van Konijnenburg in zijn boek
"De Scheepsbouw vanaf zijn oorsprong" opgenomen is.


De definitie sluit dus ondermeer de botters en de Overijsselse pramen, die slechts een gekromde steven hebben, en de Staverse jol, die een spiegel heeft, uit.

Natuurlijk valt er over een dergelijke definitie te discussiëren, hetgeen echter, zolang er geen oude, betrouwbare geschriften, waarin de term kromsteven als aanduiding voor een groep van scheepstypes gehanteerd wordt, weinig zin heeft.

Van de oude types behoorden de wijd- en smalschepen, de damschuit, de houten kraak, de schuit, de poon, enz. enz. tot deze groep.
Heden wordt de groep onder meer vertegenwoordigd door de tjalken, skûtsjes, boeiers, lemmeraken en dergelijken.
Volgens sommige bronnen zouden (turf)pramen en bepaalde bokken, maar ook sommige vissersschepen van oorsprong een sterker gebogen voorstevenbalk gehad hebben en dus tot de groep behoren, maar is de steven later minder krom geworden.
Kotom, men kan de groep eigenlijk maar beter vergeten of er eens een gedegen onderzoek aan wijden.

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken