top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.Tjalk Noordfries ex-NoordsterNaar Afbeeldingen tjalken.
Naar Menu fotoseries.
Naar Menu Oude schepen.


zonder
De tjalk 'Noordster' van de gebroeders Snijder. De tjalk, groot 130 ton, werd in 1896 bij v.Goor te Zwartsluis gebouwd en heeft het model van een Friese Tjalk. De afmetingen bedragen 23,85 x 4,95 x 1,89 meter. Het brandmerk is 99 B Leeuw 1928. De eerste meetbrief Meting A1049N stamt uit 1902. Het schip heette toen 'Magrieta Hendrika' en was van schipper R. Lenten uit Zwartsluis.
Foto: Pieter Klein, Schellingwoude 1978. (groter formaat)


zonder
De Friese tjalk 'De Noordster' van de Gebroeders Snijder op varend tussen de remmingen van de Oranjesluizen richting naar de middenkolk. In 1909 werd het schip eigendom van T. Boeram en ging het schip 'De Vrouw Aaltje' heten. In 1913 werd de naam 'Noordfries'. In 1942 kwam het schip in bezit van de familie Snijder en werd het omgedoopt tot 'Noordster'
Foto: Pieter Klein, Schellingwoude 1978. (groter formaat)


zonder
Het was in 1978 al bijzonder nog een tjalk in de reguliere vaart te zien, laat staan een tjalk die nog met een helmhout gestuurd werd. Hier ziet men duidelijk waar de term draai-over-boord aan ontleend is. De gebroeders deden in die jaren nog slechts af en toe een reisje om de benodigde te vergunningen en dus enige marktwaarde voor het schip als vrachtschip te behouden. Na het veranderen van de regels omtrent de vrachtvergunningen ging het schip tegen de wal en lag het enige tijd in Zijkanaal D bij Nauwerna.
Foto: Pieter Klein, Schellingwoude 1978. (groter formaat)


zonder
Na verkoop, begin jaren tachtig, werd het schip opgeknapt en onder zeil gebracht. Sinds 1984 is het als 'Noordfries' in de vaart.
Foto ingezonden door: Sjoerd Wouda, Harlingen. (groter formaat)


zonder
Het is een mooi gezicht, een schip onder voltuig. Het schip vaart tegenwoordig met passagiers en wordt aangeprezen als 'Oostzeetjalk'. Ik wil niet beweren dat het schip nooit de Oostzee gezien zal hebben, maar, voor zover mij bekend, is er nooit een zeebrief afgegeven.
Foto ingezonden door: Sjoerd Wouda, Harlingen. (groter formaat)


zonder
Het moet lensvertekening en lichtval zijn, want ik heb nooit de indruk gehad dat het schip zo recht en vlak en de zij was.
Foto ingezonden door: Sjoerd Wouda, Harlingen. (groter formaat)


Bestandsrevisie maart 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken