top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


KlippersNaar menu 'Oude Schepen'.


zonder
De klipper 'Broedertrouw' met een bakstagswindje zeilend richting De Lemmer. Het schip werd in 1895 bij Kalkman, Capelle a/d IJssel gebouwd en mat 23,5 x 4,55 x 1,16 meter. [DB 02302210]
Foto: Jacob Olie, Zuiderzee bij Lemmer augustus 1897. Bron: Stadsarchief Amsterdam nr. 010019001071 cc0-by. (groter formaat)


zonder
Honderdtwaalf jaar later ligt het schip, inmiddels 'Gemma Everdina' genaamd, aan de Snekertrekweg in Leeuwarden. [DB 02302210]
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden augustus 2009. (groter formaat)


zonder
Ze zijn weinig gebouwd klippers met een stuit. Dit is De Jonge Jan van Stroomberg uit Hasselt. In 1904 te Kampen gebouwd, afmetiingen 24,35 x 4,88 meter, 119,56 ton groot. Er is verder niets over dit schip met brandmerk 603 B Zwolle 1936 bekend. Er waren strouwens ook klipperaken met een stuit. [Eerste meting R2410N]
Fotograaf onbekend, bron: Stadsarchief Amsterdam
Bestandnr. ANWR00302000001 CC0-by. (groter formaat)


zonder
Onbekende Friese Klipper als restauratie object. Het scheepje heeft, opvallend genoeg, een lage roef en zal als een-master getuigd worden.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, augustus 2009. (groter formaat)


zonder
Een Zeeuwse Klipper met hijstuig.
Foto: Pieter Klein, Zijkanaal B Spaarndam. april 1996.


zonder
Volgens de toenmalige eigenaar: een als motor-zeilschip gebouwde klipper.
Een motorklipper dus.
Foto: Pieter Klein, Meinesloot, Akkrum, juni 2002. (groter formaat)


zonder
Drie klippers en drie verschillende stevens. De voorste hoort bij de Roosendaalse klipper 'Crian' van C. Oorburg uit Groningen, daarnaast de 'Johanna' (3203 B Gron 1954) van de Gebroeders Mulder uit Oosterhogebrug
en ten slotte de 'Neeltje' van Polman uit Monnickendam.
Foto: Pieter Klein, Schellingwoude, maart 1978. (groter formaat)zonder
zonder
Een piepklein klippertje in de Sijbesloot, Friesland. Zulke kleine scheepjes werden wel voor het vervoer van (graan)monsters gebruikt.
Foto: Pieter Klein, juli 2000. (groter formaat)
Vermoedelijk is dit de 'Simmernocht' ex-'Woelwater'. Het scheepje meet 8,4 x 2,8 x 0,6 meter. Het is rond 1904 in NW-Overijssel gebouwd, in 1914 verbouwd tot jacht, 1978 gerenoveerd. Het scheepje heeft een sterk naar binnen vallend hek!
Foto: Pieter Klein, juli 2000. (groter formaat)

zonder
Een gekopte Klipper met een beetje vreemde verhoudingen. Ingekort misschien?
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen, zomer 2003. (groter formaat)


zonder
De rechtgezette steven van dichterbij bezien. Jammer dat de geschiedenis van dit scheepje mij niet bekend is.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen, zomer 2003. (groter formaat)


zonder
De klipper 'Avontuur'. In 1913-1914 door scheepswerf Gebr. Geleijns te Roodevaart gebouwd. Afmetingen 37,5 x 6,38 meter, 276,5 ton groot. [ Meer foto's en informatie]
Inzender: Dennis Helmich. (groter formaat)


zonder
De klipper 'Lutgerdina'. Zoals zo veel klippers die 'gerestaureerd' zijn beschikt ook deze klipper over twee masten, terwijl in die jaren ook het 'schoenerhek' zich over een overmatige belangstelling kon verheugen. De Lutgerdina werd rond 1900 bij Boot te Leiderdorp gebouwd, en mat 33,23 x 5,80 x 1,97 meter. Is thans 6,18 meter breed over de zwaarden gemeten. Het schip werd in 1981 bij v.d. Werf te Stavoren verbouwd tot zeilschip voor de vaart met gehandicapten. Om die reden heeft het schip dan ook stevige zetboorden. [Oudste meting eni 027 17733.]
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden augustus 2009. (groter formaat)


Bestandsrevisie Mei 2020.Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken