top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Dagpassagiersschepen FrieslandNaar Menu passagiersschepen e.d..


zonder
De 'Redbad' uit Terherne heeft een geringe kruiphoogte en een catamaranromp. Het schip werd in 1969 bij Kvf Stanfit te Franeker gebouwd. De oorspronkelijke afmetingen bedroegen 14 x 5,66 x 1,17 meter. Het schip is in 1976 verlengd. Daarbij zijn tevens de twee 85 PK DAF motoren vervangen door exemplaren van 171 PK. [DB 02204425]
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen april 1993. (groter formaat)


zonder
Van achter is het beter zichtbaar dat het om een schip met een duo-romp gaat. Zoals zoveel passagiersscheepjes rond de Friese meren is ook dit vaartuig niet breder dan 5,8 meter, wat onder meer de maximale doorvaartbreedte van de Woudvaartbrug in Sneek is.
Foto: Pieter Klein, Sneekermeer augustus 1992. (groter formaat)


zonder
Ook het mps 'Stad Leeuwarden' heeft een romp met twee schuitjes. Het schip zou in 1979 bij Geertsma te Wartena te water gelaten zijn. Het meet 25,2 x 5,50 x 1,06 meter. Eni-nummer 02204986. [Eerste meting 13956N]
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden september 1992. (groter formaat)


zonder
De 'Stad Leeuwarden' op de toendertijd vertrouwde ligplaats bij de Frieslandhallen zoals die toen nog genoemd werden. Een erg drukke onderneming leek het me niet te zijn, maar misschien ik vergis ik me daarin. Als ik het goed lees mocht Kapitein Geertsma 200 passagiers meenemen.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden september 1992. (groter formaat)


zonder
In de jaren tachtig werd de Princehof door brand flink beschadigd. Bij het daarop volgende herstel is de romp voorzien van een bulbsteven
en is de bebouwing voorwaarts uitgebreid.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden 1993. (groter formaat)


zonder
Het schip werd in 1966 bij G. Bijlsma & Zn. te Wartena gebouwd. Het meet 26,1 x 5,57 x 0,98 meter. De voortstuwing werd verzorgd door een 195 PK DAF. Momenteel verblijft het in de regio bij Werkendam. [DB 02204133]
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden 1993. (groter formaat)


zonder
De 'Feanprinses' is een dagpassagiersschip dat rondvaarten en dagtochten vanuit Earnewâld houdt. Op de opbouw het zonne- of promenadedek. Het schip werd in 2007 opgevolgd door een ander vaartuig dat dezelfde naam ging dragen.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen juni 2001. (groter formaat)


zonder
De 'Wetterprinses' is van de zelfde rederij en wordt voor de zelfde soort activiteiten gebruikt. Het schip werd in 1982 bij G. Bijlsma & Zn., Wartena gebouwd en meet 23,93 x 5,45 x 0,77 meter. De motor is een Daf DF615 van 118 PK. [DB 02205277]
Foto: Pieter Klein, Friesland 1992. (groter formaat)


zonder
De 'Wetterprinses' op het van Hanrinxmakanaal bij Nylân, Leeuwarden.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden september 2010. (groter formaat)


zonder
De 'Mozart' is het equivalent uit Sneek. Het achterste gedeelte van het dak kan opengeschoven worden, zodat men bij mooi weer van de buitenlucht kan genieten. Het schip vervoert maximaal 250 passagiers, meet 35,07 x 5,82 x 1,03 meter en werd in 1992 bij Alland Syperda te Osingahuisen gebouwd. [DB 02206328] Het schip heeft, verwarrend genoeg, ook Waterpoort en Tourist IV geheten.....
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen juni 2001. (groter formaat)


zonder
De 'Waterpoort' uit Sneek is in 1986 bij scheepswerf De Jong in Nijmegen gebouwd. Het schip kan 150 passagiers vervoeren en meet 26,2 x 5,5 x 0,86 meter. Het wordt voortgestuwd door een Scania 8 DS 40 van 178 pk. [DB 02205489]
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen juni 2001. (groter formaat)


zonder
De 'Toerist V' gebouwd bij Alland Syperda te Osingahuisen verscheen vanaf het seizoen 2001 op de Friese meren. Het schip meet 33 x 5,8 x 1,2 meter en is voorzien van een 280 PK Scania. Het maximale aantal passagiers bedraagt 250. Het casco werd gebouwd bij Piet ten Woude te IJlst, de afbouw werd verzorgd door Scheepswerf Peter Sijperda B.V., Osingahuizen. (Bron: https://vlootschouw.nl)
[DB 02324626]
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen juni 2001. (groter formaat)


Deel 1.
Tekst: maart 2020.Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken