top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Bijzondere sleepbotenNaar menu sleepvaart.


zonder
Een zogenaamde ploegsleepboot met de naam 'Mon Desir'. Het schip werd op de Poolse werf Rzecznia Kozle te Kozle gebouwd en meet 20,55 x 6,85 x 2 meter. Het schip is uitgerust met twee Caterpillar motoren van 548 PK elk. [binnenvaart.eu]
Foto: Leo Schuitemaker, Botlek, 1 juni 2008. (groter formaat)

De ploegsleepboot wordt gebruikt voor het zogenaamde baggerploegen. Men onderscheidt daarin twee belangrijke vormen.

De oudste vorm is die waarbij de bodem van het vaarwater met een soort grote eg omgewoeld wordt en de bagger door de heersende stromen naar zee of dieper water afgevoerd wordt. Tegenwoordig wordt deze techniek bijna alleen voor het gladstrijken van plaatselijke ondieptes gebruikt.

De tweede vorm is die waarbij men met een speciaal geconstrueerde bak of frame de door hopperzuigers uitgebaggerde geulen, een soort diepe voren, gelijk trekt. Op die manier kunnen de traag bewegende hopperzuigers veel meer vanaf of langs de zijkanten van de vaargeul werken en zorgen de beter manoeuvreerbare ploegsleepboten voor het wegwerken van de ontstane ruggen.


zonder
Hier is de baggerploeg of ploegbak die voor het egaliseren van de bodem gebruikt wordt duidelijk te zien.
Foto: Arie Lentjes, Scheurhaven Europoort augustus 2010. (groter formaat)


zonder
De motorsleepboot-ijsbreker 'Husky' als ploegsleepboot met op de achtergrond de karakteristieke toren van Dordrecht. De 'Husky' werd in 1960 bij Cassens in Emden, Duitsland, gebouwd. Het schip meet 23,36 x 6,92 x 2,3m. en wordt thans voortgestuwd door een 1298 pk Caterpillar. [DB 02320294].
[Meer afbeeldingen van de 'Husky'.}
Foto: Dieter Henken, Zwijndrecht, 23 juli 2008. (groter formaat)


zonder
Alhoewel niet echt bedoelt om als sleepboot te fungeren kunnen ze het wel. Vooral bij de bouw van de 'IJsbeer' lijkt daar rekening mee gehouden te zijn, terwijl de 'Poolvos' vandaag de dag nog als duwboot dienst doet. [Zie ook Menu Sleepvaart]
Foto: Pieter Klein, IJhaven, Amsterdam juli 1975. (groter formaat)


zonder
Ze zijn in Nederland slechts sporadisch gebruikt de draad- en kettingboten, daarom maar een plaatje uit andere contreiën, namelijk ergens langs de Rijn. In Nederland waren dit soort vaartuigen zo in het derde kwart van de negentiende eeuw actief.
Foto: Gebroeders Sulzer. Bron: ETH-Bibliothek Zürich, code Ans_05404-008-AL, PD/CC-BY-SA 4.0 (groter formaat)


zonder
Het klinkt misschien vreemd maar ze bestonden wel!: zeilschepen, die sleepten! De Marker Waterschepen, ook 'slepers' genaamd, waren gecontacteerd om zeeschepen over de droogtes bij het eiland Pampus naar Amsterdam te slepen. Diepgaande schepen werden daaroe eerst met een scheepskameel een eind opgevijzeld en daarna met kameel en al door een aantal van deze vissersschepen voortgesleept. Zie verder bij Marker waterschip.
Afbeelding: P. Le Comte. (groter formaat)


Bestandsrevisie maart 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken