top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.PloegsleepbootNaar menu sleepvaart.


zonder
De motorsleepboot-ijsbreker 'Husky' als ploegsleepboot met op de achtergrond de karakteristieke toren van Dordrecht. De 'Husky' werd in 1960 bij Cassens in Emden, Duitsland, gebouwd. Het schip meet 23,36 x 6,92 x 2,3m. en wordt thans voortgestuwd door een 1298 pk Caterpillar. [DB 02320294].
Foto: Dieter Henken, Zwijndrecht, 23 juli 2008. (groter formaat)

De ploegsleepboot wordt gebruikt voor het zogenaamde baggerploegen. Men onderscheidt daarin twee belangrijke vormen.

De oudste vorm is die waarbij de bodem van het vaarwater met een soort grote eg omgewoeld wordt en de bagger door de heersende stromen naar zee of dieper water afgevoerd wordt. Tegenwoordig wordt deze techniek bijna alleen voor het gladstrijken van plaatselijke ondieptes gebruikt.

De tweede vorm is die waarbij men met een speciaal geconstrueerde bak of frame de door hopperzuigers uitgebaggerde geulen, een soort diepe voren, gelijk trekt. Op die manier kunnen de traag bewegende hopperzuigers veel meer vanaf of langs de zijkanten van de vaargeul werken en zorgen de beter manoeuvreerbare ploegsleepboten voor het wegwerken van de ontstane ruggen.zonder
De 'Husky' beschikt, in verband met mogelijk duwwerk, over een duiventil, die op het moment van de foto echter van zijn bovenbouw ontdaan was. Duidelijk is de modern vormgegeven sleephaak te onderscheiden.
Foto: Dieter Henken, Zwijndrecht, 23 juli 2008.(groter formaat)


zonder
Een stevig gebouwde sleepboot, die er, gezien de kierende verschansing, op berekend is een zeetje te weerstaan. Tussen de fraai gelijnde schoorsteen en de stuurhut heeft men een bijboot verstopt.
Foto: Dieter Henken, Zwijndrecht, 23 juli 2008.(groter formaat)


zonder
Op het achterdek is een galg gebouwd, waaraan de ploeg bevestigd is. Speciaal voor de fotograaf gaf de schipper een demonstratie van de manoeuvreerkunsten.
Foto: Dieter Henken, Zwijndrecht, 23 juli 2008. (groter formaat)


zonder
Het schip is voorzien van een stevige duwsteven. Hier is te zien dat de draden waarmee de ploeg voortgetrokken wordt over een schildpadblok vlak boven de waterlijn een eindje achter de voorsteven lopen. Vandaar gaan ze naar de lieren die (naar ik verwacht) op het achterdek staan.
Foto: Dieter Henken, Zwijndrecht, 23 juli 2008.(groter formaat)


zonder
Nog even ingezoomd op de galg met daaraan de baggerploeg.
Foto: Dieter Henken, Zwijndrecht, 23 juli 2008.(groter formaat)


zonder
En nogmaals de baggerploeg.
Foto: Dieter Henken, Zwijndrecht, 23 juli 2008.(groter formaat)


Bestandsrevisie maart 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken