top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Waaiersluis Gouda

Deel 2Met mijn oprechte dank aan Carla Yvonne Noomen
en Aad Onneweer voor hun fotosafari.

Naar Menu landzaken, Sluizen.


zonder
Als je alleen de 'buitenkant' van de sluisdeur in een waaiersluis ziet, dan zijn de deuren nauwlijks afwijkend van gewone sluisdeuren. Bij sluizen waarbij de waaierkas aan de bovenzijde afgedekt is, zoals bij de sluis te Ketelhaven [Fotoserie], zal het dan nauwelijks opvallen dat er waaierdeuren zijn.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Gouda, 27 maart 2011. (groter formaat)


zonder
De vloeddeuren aan de hoge kant van de sluis.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Gouda, 27 maart 2011. (groter formaat)


zonder
Vlak achter de vloeddeuren bevinden zich de ebdeuren.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Gouda, 27 maart 2011. (groter formaat)


zonder
De achterzijde van de vloeddeuren aan de hoge zijde.
De hoge positie van de duw- of gierbomen wordt bij één van de volgende afbeeldingen verklaard. Let ook op het trappetje!
Foto: Carla Yvonne Noomen, Gouda, 27 maart 2011. (groter formaat)


zonder
De positie van de deuren bij 'hoogwater'.
Tekening: Pieter Klein. (groter formaat)


zonder
De positie van de deuren bij 'laagwater'.
Tekening: Pieter Klein. (groter formaat)


zonder
De ebdeuren aan de hoge zijde. Wanneer het hoogwater is, komen de ebdeuren, die dan dus in de deurkas liggen, geheel onder water. Vandaar dus dat het mechanisme van de deuren, dus ook de duwboom zo hoog aangebracht is.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Gouda, 27 maart 2011. (groter formaat)


zonder
De vloeddeuren aan de lage zijde.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Gouda, 27 maart 2011. (groter formaat)


zonder
Het wiel van het windwerk waarmee men vroeger de sluisdeuren open en dichtdraaide. Tegenwoordig gebeurt dat electrisch-hydraulisch.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Gouda, 27 maart 2011. (groter formaat)


zonder
De spindel van de schuif/rinket die de ingang van het omloopriool, in het sluishoofd, af kan sluiten. Tijdens normaal gebruik zal deze schuif waarschijnlijk altijd open staan. Opvallend is dat men hier gebruik maakt van een spindel, dus van schroefdraad, inplaats van een tandheugel.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Gouda, 27 maart 2011. (groter formaat)


zonder
Het mechanisme voor de schuif/rinket van het riool naar de waaierkas. Of men dit nu een schildpad, een windwerk of nog weer anders moet noemen weet ik niet.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Gouda, 27 maart 2011. (groter formaat)


zonder
De groene kast is nu het centrale bedieningsorgaan van deze sluis. Ook oude sluizen moeten met hun tijd meegaan....
Foto: Carla Yvonne Noomen, Gouda, 27 maart 2011. (groter formaat)


zonder
..... en zelfs de sluislichten ontkomen daar niet aan.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Gouda, 27 maart 2011. (groter formaat)


zonder
Nog een fraaie impressie van dit fraaie staaltje van waterbouwkunst.
Foto: Carla Yvonne Noomen, Gouda, 27 maart 2011. (groter formaat)


Bestandsrevisie februari 2021.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken