top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Stalen Blokken 1Naar menu blokken.


zonder
Een enkelschijfs-, tweeschijfs- en een klapblok met haak. In de haak twee gaten voor het aanbrengen van een muizing.
Foto: Pieter Klein. Snekermeer, augustus 2003. (groter formaat)

zonder
Een klapblok met haak in geopende toestand.
Foto: Pieter Klein, Hasselt, 28 juli 2007. (groter formaat)

zonder
Een zware 'hijshaak' met twee schijven.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam, 11 september 2010. (groter formaat)


zonder
Op bokken zijn heel wat blokken te vinden, dit is er één van.
Foto: Pieter Klein. Amsterdam-N. (groter formaat)


zonder
Een zwaar blok aan een hellingwagen van een dwarshelling.
Foto: Pieter Klein, Vreeswijk, 14 oktober 2010. (groter formaat)


zonder
In de kelder van de voormalige tagrijn S.J. de Vries ligt deze winkeldochter: een blok dat op rolletjes loopt. Het plaatste mij voor een raadsel, maar dat werd bij toeval spoedig op gelost. Het is een neuring(ketting)blok.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam, 11 september 2010. (groter formaat)

zonder
Het blok heeft een lengte over alles van bijna 50cm! De brede groef duidt op het gebruik van touw, maar tot nu heb ik het blok alleen als neuringkettingblok gezien.
Foto: Carol de Vries, Amsterdam.(groter formaat)

zonder
De as moet door de wangen en extra beugels op zijn plaats gehouden worden en is dus, ondanks de wieltjes, slecht gelagerd. Desondanks valt de slijtage van de asgaten mee. De constructie toont een verschil met het blok in de volgende afbeelding waar een veel dikkere as is gebruikt.
Foto: Carol de Vries.(groter formaat)


zonder
Op de Dortmunder Rival gebruikt men
een dergelijk 'blok op rolletjes' met een brede schijf.
Foto: Pieter Klein, Rotterdam 14 oktober 2010. (groter formaat)


zonder
Dit soort blokken ziet men vaak aan het laad- en losgerei van schepen. In verband met de grote diameter noemt men het een laadwiel.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, 3 juli 2010. (groter formaat)


zonder
n het boek Schiemanswerk van T.J. Noordraven (8ste druk) worden dit laadblokken genoemd. Ik zou eerder spreken van laadwielen. Het linker model komt me wel bekend voor, men noemt het ook wel een graanwiel. Al hebben die vaak een nog grotere diameter. Het rechter blok is me onbekend. Het lijkt me voor normaal hijswerk niet te gebruiken. Het lijkt meer op een keerschijf.
Bron: Schiemanswerk, Uitg. J.F. Duwaer, Amsterdam. (groter formaat)


zonder
Een zelfde soort blok als hierboven aan de voet van de laadboom, bij de lummelpot dus. Men noemt een dergelijk blok vaak een rammelblok.
(Ik heb bij dit hijstuig wat twijfels over de deugdelijkheid van de constructie en ook de laadreep loopt niet zoals het hoort!)
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, 21 september 2010. (groter formaat)


zonder
Een laadblok met een grote schijf voorzien van spaken
noemt men vaak een wipwiel. Dit soort blokken heeft ongetwijfeld model gestaan voor het 'touw en blok' dat verhuizers gebruiken.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam, 11 september 2010. (groter formaat)


Bestandsrevisie november 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken