top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Sluizen

Deel 1Naar Menu landzaken.


zonder
De eerste sluizen waren vermoedelijk allemaal uitgerust met hefdeuren, alleen windassen er boven zijn wel een nieuwere vinding. Dit is de sluis bij Tienhoven in de provincie Utrecht.
Foto: IJ.Th. Heins, mei 1996. Bron: Rijksdienst v.h. Cultureel Erfgoed,
bestand 322358 CC-by-sa.3.0 (groter formaat)


zonder
Goejanverwellesluis. Een gedeelde sluis waarvan het tweede deel overwelfd is. Een dergelijke overwelving was om de druk op de sluiswanden, die bijvoorbeeld in een dijklichaam erg hoog waren, op te vangen. Bediening van de deuren geschied met een windas. Of het tweede windwerk nooit bestaan heeft of dat dit slechts tijdelijk is, is me niet bekend.
Foto: Pieter Klein, juli 1983. (groter formaat)


zonder
De Delflandsesluis te Vlaardingen is een sluis die zo goed als geheel overkluisd is. Opmerkelijk is ook dat de deuren niet met duwbomen of dergelijken open en dicht bewogen worden, maar met touwen. De touwen en rinketten worden vermoedelijk wel weer met lierwerken, op het linker sluishoofd, bewogen.
Foto: C.J. Steenbergh, Vlaardingen 1921.
Bron: Rijksdienst v.h. Cultureel Erfgoed. CC0-BY. (groter formaat)


zonder
De Scheenesluis bij Munnekeburen in Friesland was de toegang tot het Veengebied de Rottige Meenthe. Het bovenhoofd ligt in een belangrijke recreatieve fiets- en wandelroute vandaar dat men niet over de sluisdeuren hoeft te klauteren maar er een mooie, in stijl gehouden draai aanwezig is. De deuren moeten met een pikhaak bewogen worden. Ook dit is, als zoveel kleinere sluisjes in Friesland, een bajonetsluis met bakstenen muren.
Foto: Pieter Klein, augustus 1983. (groter formaat)


zonder
Een sluisje in Drenthe. Op de voorgrond de geleidewerken, daarachter de sluishoofden met daartussen de sluisdeuren.
Foto: Pieter Klein, Haarsluis, april 2001. (groter formaat)


zonder
Het zesde of Fochteloo-verlaat. Bij deze sluis wordt het water door het sluishoofd in- en uitgelaten. Het is een zogenaamde bajonetsluis.
In- en uitvaart liggen niet recht tegenover elkaar.
Foto: Pieter Klein, Opsterlandse Compagnonsvaart, Appelscha 1970.(groter formaat)


zonder
De zeer groene sluiskolk van de sluis bij Terzoolsterzijl. De kolk is breder dan de in- en uitvaart die wel recht tegenover elkaar liggen.
De sluis moet men zelf bedienen.
Foto: H. Klein, voorjaar 2006. (groter formaat)


zonder
De sluis naar de andere zijde gezien. Er zijn geen lierwerken of pikhaken aanwezig om de sluisdeuren te bedienen. Met gestaag duw en trekwerk krijgt men de deuren in de juiste positie. Verder is er slechts een beperkte aantal ligplaatsen met een wankele loopplank beschikbaar. De rinketten zijn gelukkig wel uitgerust met sluislieren. De gebruikers van de fietsroute moeten zich tussen de hekwerkjes op de sluisdeuren doorwerken en
zijn soms al te behulpzaam met het sluiten van de deuren.
Foto: Pieter Klein, Terzool augustus 1997. (groter formaat)


zonder
De groene kolk van de sluis van TerHorne tijdens het doorvaren. Deze sluis is in feite een keersluis; hij staat meestentijds aan beide zijden open. Bij stormachtige winden wordt de sluis gesloten en moet de scheepvaart geschut worden. De sluis is één grote groene sluiskolk die voor de schepen in tweeën is gedeeld. Elke vaarrichting heeft zijn eigen helft met aan bakboord de mogelijkheid vast te maken. Het water kan echter wel vrijelijk heen en weer tussen de twee helften.
Foto: Pieter Klein, TerHorne juni 2001. (groter formaat)


zonder
Nog een sluis met een kolk welke veel meer ruimte biedt dan in- en uitvaart doen vermoeden, de beroemde Kolksluis van Spaarndam.
Foto: Pieter Klein 14 augustus 2011. (groter formaat)


zonder
De driewegsluis op de samenkomst van de Jonkersvaart en de Linde bij Nijetrijne, Friesland. Door verandering van de waterpeilen, de bouw van een nieuwe gewone schutsluis en de aanleg van een omleidingskanaal, is de sluis overbodig geworden en vervult zij nog slechts een toeristische functie.
Foto: Beeldbank Rijksdienst v.h. Cultureel Erfgoed. CC0-BY. (groter formaat)

zonder
Sluis Ketelhaven in Flevoland. Op deze foto nog met het oude sluisgebouwtje.
Meer foto's.
Foto: Pieter Klein, 7 juli 1980.(groter formaat)

zonder
Sluis Voorst in de Noord-Oostpolder.
Het hoogteverschil in deze sluis bedraagt bijna vijf meter.
Foto: D. v. .d Meulen. (groter formaat)


zonder
De sluis te Weurt bij Nijmegen is uitgerust met hefdeuren. Dit type deur wordt vaak toegepast wanneer het water zowel aan de ene kant als aan de andere kant de hoogste stand kan hebben.
Foto: 'Havang(nl)' CC0/PD via Wikimedia. (groter formaat)Bestandsrevisie februari 2021.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken