top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Liftoverhaal BroekerhavenNaar Menu landzaken.
Naar Bestand Overhalen.


zonder
De liftoverhaal te Broekerhaven is voor zover momenteel (2014) bekend de enig werkende scheepslift in Nederland. De lift werd, ter vervanging van de bestaande overhaal, in 1923 gebouwd. Als na de oorlog het vervoer van groenten bijna geheel over de weg gaat, raakt de lift in onbruik en wordt deze in 1981 gesloten. Na een grondige restauratie, in 1993, is de lift thans weer in gebruik. De lift staat hier gereed voor de invaart aan de lage zijde, de polderzijde.
Foto: Kees Schipper, Vlijmen. Broekerhaven, juli 2014. (groter formaat)


zonder
Dat men voor een liftoverhaal koos, kan te maken hebben met het feit dat men het binnendringen van zoutwater in de polder wilde voorkomen. De lift was bestemd voor scheepjes tot 14 meter met een maximale breedte van 3,9 meter. Het hefvermogen bedroeg 15 ton. Na het invaren van de overhaal wordt de kooi waarin men staat, in zijn geheel opgehesen.
In Amsterdam bij de Postjeswetering stond een vergelijkbare lift met twee 'kolken'.
Foto: Kees Schipper, Vlijmen. Broekerhaven, juli 2014. (groter formaat)


zonder
Voor zover bekend werkt het systeem niet met contragewichten en moet het volle gewicht van vaartuig en kooi door de electrische installatie omhoog gebracht worden. De lift is oorspronkelijk bedoelt voor schepen met een platte bodem en voor scheepjes met een diep stekende kiel niet geschikt.
Wanneer het scheepje een duidelijke kiel heeft, is het zaak een beetje handig in de kooi aan te meren, anders zit men zo scheef. Door niet te ver van, maar ook niet te dicht bij, de kant een plaatsje te kiezen, kan men redelijk rechtop blijven staan.
Foto: Kees Schipper, Vlijmen. Broekerhaven, juli 2014. (groter formaat)


zonder
De waterstand in de Grootslag polder, het lage peil, ligt circa 2,5 meter onder NAP. Aan de IJsselmeerzijde is de streefwaarde rond de 20 cm onder NAP.
De kooi in de bovenste stand, waarbij men niet alleen het peilverschil maar ook de hoogte van de kade, dus bij elkaar wel zeker meer dan 3,5 meter heeft moeten overbruggen. Het geheel kan nu zijdelings verplaatst worden, zodat het boven de rechter helft van de liftoverhaal komt te hangen.
Foto: Kees Schipper, Vlijmen. Broekerhaven, juli 2014. (groter formaat)


zonder
Tijdens het transport naar de andere zijde kan het een beetje gaan schudden. Bij kielscheepjes is het daarom aan te raden de zaak even stevig vast te houden. Dit voorkomt dat men ineens over de andere zij valt. Moeilijker is het te vookomen dat de onderkant wegschuift, vandaar dus dat men vrij goed rechtop moet staan.
Hier is het lage waterpeil goed te zien. Houten blokken aan de zijkant van de kooi beschermen het staalwerk. Tevens vormen ze, in combinatie met sleuven in de wanden een vertikale geleiding.
Foto: Kees Schipper, Vlijmen. Broekerhaven, juli 2014. (groter formaat)


zonder
Het lijkt er op dat het sloepje, door het schudden, een zetje heeft gehad en een beetje weggegleden is. Men komt oncomfortabel scheef te staan. Wanneer men aan de andere zijde gekomen is, kan de kooi afgevierd worden.
Foto: Kees Schipper, Vlijmen. Broekerhaven, juli 2014. (groter formaat)


zonder
De overtocht is volbracht. Sommige schippers zullen er rekening mee moeten houden dat een deel van het koelwatersysteem van de motor droog is komen te staan en zich misschien niet vanzelf vult. Is dat echter op orde dan kan men ongehinderd uitvaren.
Foto: Kees Schipper, Vlijmen. Broekerhaven, juli 2014. (groter formaat)


zonder
De wagen of moet men het een kat noemen,
waarmee de kooi gehesen en getransporteerd wordt.
Tegen de linker ligger ziet men de signaal- en voedingskabels van het hijsmechanisme.
Foto: Kees Schipper, Vlijmen. Broekerhaven, juli 2014. (groter formaat)


zonder
De kooi in rust.
Foto: Kees Schipper, Vlijmen. Broekerhaven, juli 2014. (groter formaat)


zonder
De installatie werd gebouwd door P.M. Duyvis in een tijd dat men dat nog in keurig emaille kenbaar maakte.
De sluis was het werk van de aannemer H. Bruinsma uit Andijk.
Foto: Kees Schipper, Vlijmen. Broekerhaven, juli 2014. (groter formaat)Bestandsrevisie februari 2021.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken